PL DE
Czym są misje parafialne? i modlitwa w ich intencji
Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Nawiedzenia Obrazu JM...
DEKALOG EMIGRACJI
Adhortacja EVANGELII GAUDIUM Papieża Franciszka


Wszyscy znają korzyść pożytecznego, ale nikt nie zna pożytku nieużytecznego.

Czuang-Cy

  Wydarzenia


15 kwietnia 2015 
  
 

„ Jeśli echo ich głosów umilknie – zginiemy”


Napis w jednej z polskich cel w obecnym Muzeum – Miejscu Pamięci Ravensbrück

– choć tak wiele mówi –  nie będzie nic znaczył, jeśli nie będziemy pamiętać.


Polska Misja Katolicka w Berlinie zaprasza 19 kwietnia 2015 do udziału w obchodach 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Ravensbrück, w którym więzione były wyłącznie kobiety, między innymi Pani Wanda Półtawska, dr. nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka,  działaczka Pro-life oraz wieloletnia bliska przyjaciółka Jana Pawła II, była obecna przy Jego śmierci.


Były obóz koncentracyjny Ravensbrück znajduje się ok. 100 km. na północ od Berlina. Czas przejazdu samochodem - ok.1,5 godz. Tego dnia organizujemy również wyjazd autokarem sponsorowanym przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.


W tydzień po Wielkanocy, od 12 do 26 kwietnia, gościmy w naszej Misji wystawę o tematyce obozowej pt. „Chwile Ostatnie”, pani Joanny Czopowicz, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.   Więcej informacji na poniższych plakatach.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 10 Kwietnia 2015

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY

Zapraszamy na Święto!

Ojcze przedwieczny, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

  


Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu - jest to obietnica "zupełnego odpuszczenia win i kar", czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego. Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą. 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 9 kwietnia 2015
  
 

Za ofiary katastrofy smoleńskiej w jej piątą rocznicę modlić się będziemy 10 kwietnia, w piątek,  w PMK w Berlinie w czasie Mszy św. w bazylice św. Jana Chrzciciela o godz. 18.00. Zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie!


Przy tej okazji pragniemy przypomnieć słowa, jakie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej wypowiedział trzy lata temu Ks. prałat Krzysztof Ryszka, proboszcz bielskiej parafii. W swojej homilii podkreślił, że Kościoła nie można zredukować do „pobożnego mówienia tylko o sprawach religijnych” i do działalności charytatywnej. Natomiast, Kościół ma prawo i obowiązek stać na straży prawdy o człowieku, o historii i o wydarzeniach, bo w ten sposób pełni służebną rolę wobec wiernych. W szczególności dotyczy to prawdy o tragedii smoleńskiej… 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
5 kwietnia 2015 
  
 

Drodzy Parafianie i Goście!


Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas wszystkich zaproszeniem.

Zaprasza nas, byśmy otwarli nasze serca na obecność zmartwychwstałego Pana
w naszym współczesnym świecie.

Zaprasza nas do ponownej miłości,
gdy nasza miłość została odrzucona, a my poddani jesteśmy pokusie nienawiści.

Zaprasza nas do ponownej nadziei w chwili,
kiedy rozwiały się nasze nadzieje i pojawia się pokusa rozpaczy.

Zaprasza nas, by znów uwierzyć po tym,
gdy nasza wiara doznała wstrząsu i pojawiła się pokusa wątpliwości.

Zaprasza nas, by się pozbierać i zacząć od nowa,
chociaż ogarnęło nas zniechęcenie i gotowi byliśmy się poddać.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest dobrą nowiną o tym,
że On pokonał śmierć i zło, a my mamy udział w tym zwycięstwie!


W Święta Wielkanocne życzymy ponownego odkrycia,

że Jezus żyje i działa w naszym świecie, gotów czynić dla nas cuda,

jeżeli Mu tylko pozwolimy!


Ks. Marek Kędzierski sdb

z Braćmi Salezjanami i Współpracownikami PMK


 

 2 kwietnia 2015
  


Noc Konfesjonałów w Bazylice św. Jana Chrzciciela, Lilienthalstr. 5, 10965 Berlin. 2 marca 2015 Księża będą spowiadać całą noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek i adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wraz ze Świętym Janem Pawłem II. Przyjdź! Nie bój się, nie lękaj się! Bóg sam wystarczy!


 29 marca 2015
  
 

Wielki Tydzień 2015


Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej

Rozkład mszy św. z poświęceniem palm, jak w każdą niedzielę; dodatkowa msza o 16.00 dla dzieci.


WIELKI PONIEDZIAŁEK,  WTOREK i ŚRODA


Spowiedź przed południem od godz. 10.0 do 12.00

Spowiedź po południu od godz. 16.00 do 19.00

18.00 Msza dla wszystkich wiernych


Święte Triduum Paschalne ...

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 18

 marca 2015

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia

  
 

Drodzy Parafianie, wkrótce Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzimy ją w Liturgii Kościoła 25 marca, na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Odwieczne Słowo Ojca Niebieskiego przyjęło ludzkie ciało w łonie Maryi Dziewicy. Maryja poczęła z Ducha Świętego Jezusa, naszego Zbawiciela. Od tego momentu Jezus zamieszkał pośród nas, stał się człowiekiem.


Z woli św. Jana Pawła II ten właśnie dzień ustanowiony został Dniem Świętości Życia. Tego dnia dziękujemy Bogu przez Maryję za każde ludzkie życie, dziękujemy za życie, którym zostaliśmy obdarzeni przez Stwórcę.


Dar życia jest zaraz po miłości Boga największym darem dla ludzi.


Dlatego tego dnia bardzo odważnie stajemy po stronie Życia i podejmujemy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, ale jeszcze Nienarodzonego.Czym jest Duchowa Adopcja?

Pokaż/ukryj resztę artykułu
15 marca 2015

IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare

 


 

Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie.


Cieszcie się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi pociechy waszej. Uradowałem się, gdy mi powiedziano : Pójdziemy do domu Pańskiego.

 

Historia kultu odnotowuje fakt specjalnego podkreślania  połowy okresu Wielkiego Postu, który przypada w czwartą niedzielę zwaną mediana (połowa) lub LAETARE.

Pokaż/ukryj resztę artykułu 

7 marca 2015

Włączmy się w papieską inicjatywę „24 godziny dla Pana” i tegoroczny „Buβgang”

 Doroczna procesja pokutna Katolików Berlina, tzw. Buβgang   odbędzie   się   za   tydzień   w   sobotę, 

14  marca.   Jej  mottem  są  słowa:  „Bóg bogaty

w miłosierdzie”. Mamy okazję włączyć się całym sercem w papieską inicjatywę „24 godziny dla Pana” zaprezentowaną w Orędziu na Wielki Post. Procesja z Krzyżem poprzedzona będzie całodobowym czuwaniem modlitewnym w St. Clemens przy Stresemannstraβe 38, które rozpocznie się w piątek 13 marca o godz. 17.00. W sobotę 14 marca o godz. 16.30 procesja wyruszy równolegle z dwóch miejsc: z   St. Clemens i St. Elisabeth i zakończy  się  Mszą

świętą o godz. 18.00 w St. Mathias przy Goltzstraβe 29 – Winterfeldplatz.  Mszy przewodniczyć będzie bp. Matthias Heinrich - biskup pomocniczy Archidiecezji Berlińskiej. Zapraszamy do udziału i świadectwa w moc Ofiary Krzyżowej naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 28 lutego 2015
  
 

Geneza Święta


„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”


 Lech Kaczyński

 

Walka o pamięć i cześć                  


Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.


Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat pukali do wielu drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią była cisza. (IPN)

   

Pokaż/ukryj resztę artykułu

26 lutego 2015

Przed tygodniem rozpoczął się Wielki Post, a Wielki Post to walka. Pamiętajmy o tym!

  
 

Wielki Post to czas duchowej walki. Tak jak Jezus musimy podjąć walkę z duchem zła – mówił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w I Niedzielę WP. Papież Franciszek nawiązał do Ewangelii opisującej kuszenie Jezusa na pustyni. Jest to próba, która przygotowuje Go do głoszenia Ewangelii o Królestwie Bożym.


„Podczas tych czterdziestu dni samotności Pan Jezus zmierza się z szatanem wręcz, demaskuje jego pokusy i zwycięża go. A w Nim zwyciężyliśmy my wszyscy. Naszym zadaniem jest teraz strzec tego zwycięstwa w naszym codziennym życiu. Kościół przypomina nam tę tajemnicę na początku Wielkiego Postu, aby ukazać nam perspektywę i sens tego czasu duchowej walki z złem. Bo w Wielkim Poście trzeba walczyć. 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 21 lutego 2015
 

Podczas przerwy zimowej w dniach 2 – 6 lutego br. odbyły się „Ferie w mieście”. Zajęcia zorganizowane zostały po raz pierwszy w nowym parafialnym Domu im. św. Jana Pawła II.

Uczestnicy przychodzili codziennie od 1000 do 1630 na zajęcia. Akcji tej towarzyszył program formacyjny „Jan Bosko – Ojciec i Nauczyciel młodzieży”. Oprócz spotkań w grupach odbyły się zajęcia na sali gimnastycznej z udziałem instruktorów z cyrku „Cabuwazi”, którzy tak jak ks. Bosko uczyli dzieci i młodzież żonglerki, akrobatyki i innych umiejętności. 


 
 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 

15 lutego 2015

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich – Sługa Boży kard. St. Wyszyński

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

 Pod hasłem „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu” przebiegać będzie 48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.


Rozpoczyna się on dzisiaj, w ostatnią niedzielę karnawału (15 lutego) i potrwa do soboty 21 lutego. Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników. Zachęcamy do  podejmowania  przyrzeczeń  abstynenckich,

do ofiarowania swojej abstynencji za ludzi zniewolonych różnymi nałogami, by im z serca pomóc. Módlmy się też wytrwale o trzeźwość Narodu. 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
14 lutego 2015 

Narty w Mursasichle 1-7 02. 2015


Po raz piąty z rzędu, grupa dzieci i młodzieży  z PMK w Berlinie wraz z wychowawcami, w liczbie 43 osób, spędziła swoje ferie na nartach, w sercu polskich Tatr w Zakopanem, a konkretniej w Mursasichle k/ Zakopanego. Wyjechaliśmy z Berlina wcześnie rano, tak, aby po drodze zwyczajowo odwiedzić Wadowice, zatrzymać się tam na modlitwę i odprawić mszę św.

Do Mursasichle dojechaliśmy na wieczór. Zastaliśmy tam piękną, śnieżną zimę. Z lekkim minusem w temperaturze. Ciepła kolacja, rozpakowanie rzeczy i pierwszy spacer do parafialnego kościoła na wieczorne modlitwy. Nad głową gwieździste niebo, pod butami trzeszczący śnieg. Z dala poszczekiwanie czteronogich.  
 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
10 lutego 2015

Jutro Światowy Dzień Chorego - zapraszamy do udziału:

St. Johannes-basilika godz. 18.00 i St. Marien in Spandau godz. 18.30

  
 

O pomocy cierpiącym jako drodze uświęcenia pisze papież Franciszek w orędziu na XXIII Światowy Dzień Chorego. Obchodzony on będzie jutro, 11 lutego z inicjatywy św. Jana Pawła II. W 2015 r. jego hasłem są słowa z Księgi Hioba: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi”.


Papież zwraca uwagę na konieczność mądrości serca, która nie jest abstrakcyjnym owocem teoretycznego rozumowania. To inspirowane przez Ducha Świętego otwarcie się na cierpienia braci i rozpoznanie w nich obrazu Boga. Mądrość serca oznacza służenie braciom – ubogim, którzy potrzebują pomocy, wdowom, sierotom. – Niech chrześcijanie także dzisiaj dają świadectwo – nie słowami, lecz życiem zakorzenionym w autentycznej wierze – tego, że są „oczami niewidomego” i „nogami chromego”! Że są blisko chorych potrzebujących stałej opieki, pomocy w umyciu się, ubraniu, jedzeniu – wzywa Ojciec Święty.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 

2 lutego 2015

Dzień Życia konsekrowanego w PMK w Berlinie.

 
W dniu Ofiarowania Pańskiego, zwanego popularnie w Polsce Świętem Matki Bożej Gromnicznej, na zaproszenie księdza proboszcza spotkały się w Bazylice św. Jana Chrzciciela siostry  zakonne  pracujące  w  Berlinie  i  salezjanie  z PMK.

Na początku Liturgii poświęcone zostały „gromnice”.


Z zapalonymi świecami wysłuchaliśmy Ewangelii o ofiarowa- niu Pana Jezusa w świątyni, a po kazaniu Siostry Służebniczki z Wilhelmhorst, Siostry Obliczanki z Nuncjatury Apostolskiej, Siostra Agnieszka – Elżbietanka ze szpitala św. Józefa oraz Salezjanie z naszej parafii odnowili swoje śluby złożone przed laty Bogu: ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 


To  wspólne  świętowanie  Sióstr  i  Braci  z  różnych Zgromadzeń Zakonnych, pięknie  wpisuje się w trwający Rok Życia Konsekrowanego ogłoszony w Adwencie przez  Ojca Świętego w Kościele.


„Musimy uniżyć się jak Jezus, stając się sługą, aby służyć” powiedział dzisiaj Ojciec Święty Franciszek do osób konsekrowanych… 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
31 stycznia 2015

Życzenia Parafian, jakie do nas dotarły w Uroczystość św. Jana Bosko:


  
 

Berlin, 31 stycznia 2015, godz. 9.27


Szczęść Boże Ks. Marku,
nawet zima  zaszalała dzisiejszego dnia, nie mówiąc juz o radości w Niebie.

Chociaż to wszystko umowne daty ( 200 lat od urodzin), to jednak tak bardzo cieszymy się z rocznicy Narodzin dla nieba  Wielkiego Pedagoga.

Dziękujemy Bogu, że Księdzu Bosco dozwolił, aby Boże promienie przechodziły przez Niego i rozjaśniały najbardziej mroczne zakątki Turynu, okolic i jego młodych mieszkańców.


Pokaż/ukryj resztę artykułu
25 stycznia 2015

Niedziela Księdza Bosko w PMK w Berlinie

 

Przeżywaliśmy dzisiaj Niedzielę Księdza Bosko w Jubileuszowym Roku Dwusetnych Jego urodzin. Modliliśmy się w intencjach  rodziców, dzieci i młodzieży, za wychowawców i nauczycieli, za Salezjanów, w intencjach naszej Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie i wspólnot, które w niej działają. Dziękowaliśmy też Panu Bogu, za Świętego Jana Bosko, bo bez Niego nie byłoby tego wszystkiego. W dziękczynieniu za Księdza Bosko pomagał nam Ks. Piotr Szlufik SDB, spowiednik i wykładowca Salezjańskiego Nowicjatu w Kutnie – Woźniakowie. To On głosił okolicznościowe kazania podczas Eucharystii. Przybliżył nam  trzy filary, na 

 

których Ojciec i Nauczyciel Młodzieży wznosił Gmach WYCHOWANIA, to rozum, religia i miłość. Dziękujemy Księdzu Piotrowi za posługę, za przygotowanie nas do Uroczystości św. Jana Bosko, która przypada w sobotę 31 stycznia.

Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii, w tym pięknym dniu, powiększyła się o grono nowych ministrantów. W czasie Mszy św. o godz. 12-tej, wobec księdza proboszcza i całej wspólnoty parafialnej, złożyli swoje przyrzeczenia i otrzymali białe komże. Życzymy im wytrwałości w służbie Bogu przy Ołtarzu, zapału św. Dominika Savio, wychowanka Księdza Bosko i zarazem Patrona Ministrantów, a animatorowi Dominikowi i opiekunowi Wspólnoty – ks. Grzegorzowi, dziękujemy za ich przygotowanie do posługi. Zapraszamy do galerii.

 
24 stycznia 2015
Zaproszenie na adorację Najświętszego Sakramentu
z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie duchowe i fizyczne
 
Wspólnota Św. Bartłomieja zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę wstawienniczą o uzdrowienie, która odbędzie się w najbliższy wtorek 27 stycznia po mszy o godz. 19.00. ... więcej informacji poniżej...

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 

22 stycznia 2015

We wspomnienie bł. Laury Vicuna - Wychowanki Salezjańskiej,

rozpoczynamy Nowennę do św. Jana Bosko

  
 

Błogosławiona Laura należy do nielicznego grona dzieci wyniesionych na ołtarze. Urodziła się 5 kwietnia 1891 roku w stolicy Chile, Santiago. Bardzo wcześnie zaczęła ujawniać cechy wyróżniające ją spośród wychowanek szkoły w Junin de los Andes w Argentynie. Duchowość Laury trafnie oddają jej słowa: „Myśl o Bogu pomaga mi, pociesza i towarzyszy wszędzie, gdziekolwiek się znajdę, w szkole czy na podwórku”.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 17 stycznia 2015
  
 

„Kościół bez granic, matka wszystkich, szerzy w świecie kulturę przyjmowania i solidarności, zgodnie z którą nikogo nie wolno uważać za niepotrzebnego, będącego nie na swoim miejscu

czy do odrzucenia”.


Drodzy Parafianie i Goście!
Nie tylko jutro, ale zawsze pamiętajmy o Migrantach i Uchodźcach zmuszanych do pozostawienia rodzinnego gniazda i szukania pomocy z dala od bliskich. W imieniu poszukujących pomocy i schronienia dziękuje za dar modlitwy i różnorodną solidarność,


Ks. Marek Kędzierski sdb

wraz z Współpracownikami


W tym miejscu znajdziesz Orędzie Papieża Franciszka na jutrzejszy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015 r. 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
15 stycznia 2015

Trwa azjatycka podróż Ojca Św. Franciszka - Siódma podróż zagraniczna Papieża:

Sri Lanka i Filipiny (możemy ją śledzić na stronie Radia Watykańskiego)


 


Papieskie pożegnanie ze Sri Lanką


Ostatni dzień pobytu w Sri Lance Franciszek rozpoczął Mszą odprawioną w kaplicy nuncjatury. Po krótkim pożegnaniu opuścił Kolombo i pojechał zamkniętym samochodem do oddalonej o 35 km od tego miasta Bolawalany, gdzie znajduje się kaplica Matki Bożej Lankijskiej oraz Instytut Kulturalny Benedykta XVI. 

 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
11 stycznia 2015

Protest Solidarności z Mary WagnerW związku z ponownym uwięzieniem Mary Wagner, kanadyjskiej obrończyni dzieci nienarodzonych i zagrożonych aborcją, w dniu dzisiejszym tzn. 10.01.2015 o godz. 12.00 pod ambasadą Kanady w Berlinie odbył się zaplanowany protest. Mimo zapowiadanym huraganom i deszczu pod ambasadą zgromadziło się około 40 osób, a liczba protestujących została wzmocniona przez reprezentantów Polskiej Misji Katolickiej z Hamburga, jak i reprezentanta niemieckiej organizacji pro-life-Bundesverband Lebensrecht e. V. z  Berlina.
 
 Pokaż/ukryj resztę artykułu
 4 stycznia 2015
 W związku z ponownym aresztowaniem Mary Wagner, kanadyjskiej Obrończyni Życia, Diakonia Życia w PMK Berlin organizuje w sobotę

10 stycznia o godzinie 12:00 protest solidarności z Mary i wszystkimi uwięzionymi działaczami ruchów w obronie nienarodzonych pod ambasadą Kanady w Berlinie.

 Pokaż/ukryj resztę artykułu

 1 stycznia  2015
  
 
Drodzy Parafianie i Goście!
 
Niech Nowy Rok 2015, Rok Jubileuszu 200. Urodzin św. Jana Bosko, Ojca i Nauczyciela Młodzieży, obfituje w Boże Błogosławieństwo, w głęboką wiarę, jaką żywił do Boga ten prosty Kapłan - Wychowawca. Niech nie zabraknie w tym roku ufności w niezachwianą opiekę Maryi Wspomożycielki Wiernych w każdej okoliczności życia, ufności bezgranicznej, jakiej przykład pozostawił nam ten Święty Pasterz Młodych. Niech ten Rok Jubileuszowy pełen będzie Pokoju i Radości, pełen będzie ZAWIERZENIA.

Niech dobry przykład ze strony dorosłych, modlitwa i ofiara, towarzyszy naszym Młodym Parafianom w codziennym pielgrzymowaniu w kierunku Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Abyśmy w tym Nowym Roku, jak pragnął tego Ksiądz Bosko, z pomocą Maryi potrafili wykonać wszystko, czego zapragnie od nas Pan Jezus.
 
Z modlitwą i życzeniami wszelkiej pomyślności
 
Ks. Marek Kędzierski SDB
proboszcz PMK w Berlinie
wraz ze Współpracownikami 


 

***Archiwum - Aktualności i wydarzeń***

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.