top of page

BIERZMOWANIE

DSC02776.JPG

Nazwa bierzmowanie pochodzi od „bierzma”, czyli belki podtrzymującej strop kościoła.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Nazwa bierzmowanie pochodzi od „bierzma”, czyli belki podtrzymującej strop kościoła. Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią stanowią trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na zgromadzonych uczniów, tak samo Duch Święty zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o Jego dary. Umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusie.


Sakramentu bierzmowania udziela biskup. W razie potrzeby biskup może wyznaczyć w swoim zastępstwie kapłana. W przypadku zagrożenia życia każdy kapłan może bierzmować. W sakramencie bierzmowania wybieramy także imię świętego, którego pragniemy naśladować i który staje się naszym przewodnikiem i opiekunem.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA:

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w naszej Misji we wrześniu kończy bierzmowaniem w maju lub na początku czerwca. Szczegółowe informacje podajemy z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach parafialnych i na naszej stronie.
 

Kandydat do bierzmowania zgłasza się poprzez wypełnienie formularza i dostarczenie odpowiednich dokumentów do Biura Parafialnego w terminie podanym odpowiednio wcześniej w ogłoszeniach parafialnych. 
 


Kandydat do bierzmowania zgłasza się poprzez wypełnienie formularza i dostarczenie odpowiednich dokumentów na pierwszą katechezę przygotowującą do tego sakramentu.

POBIERZ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

BIERZMOWANIE OSÓB DOROSŁYCH

Polska Misja Katolicka w Berlinie prowadzi również przygotowanie do bierzmowania dla osób dorosłych. Przygotowanie rozpoczyna się w I Niedzielę Wielkiego Postu i kończy w Niedzielę Palmową. Samo bierzmowanie odbędzie się wraz z grupą młodzieży w maju lub na początku czerwca. Spotkania odbywają się w niedzielę o godzinie 19.00 (po mszy świętej wieczornej) w Domu Jana Pawła II za Bazyliką.

IMIĘ DO BIERZMOWANIA

Tradycją Kościoła jest, że przystępując do bierzmowania należy wybrać sobie także patrona – świętego lub błogosławionego z Kościoła katolickiego, z którego życiem chcemy się utożsamiać i którego imię obieramy w dniu przyjęcia tego sakramentu.

WYBÓR ŚWIADKA BIERZMOWANIA

Według zarządzenia Prawa Kanonicznego, którym kieruje się Kościół


- świadek musi należeć do Kościoła katolickiego,
- musi być osobą wierzącą, praktykującą swoją wiarę i żyjącą zgodnie z nauką Kościoła (w związku sakramentalnym),
- musi być osobą już bierzmowaną

- nie może być rodzicem bierzmowanego.

bottom of page