KATECHEZA

1_Obrazek.jpg

Polska Misja Katolicka w Berlinie prowadzi katechezę sakramentalną przygotowującą do I Komunii Świętej oraz Bierzmowania. Szczegółowy plan katechezy na rok szkolny 2021/2022
przedstawimy na początku roku szkolnego.