top of page

CHRZEST

2_Chrzest.jpg

Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego oraz od osobistych win i stajemy się przybranymi dziećmi Boga. Jednocześnie stajemy się członkami Jego Kościoła.

INFORMACJE DLA RODZICÓW CHCĄCYCH OCHRZCIĆ DZIECKO:

Terminy chrztu św. w naszej Misji są stałe, zawsze 2 i 4 sobota każdego miesiąca o godzinie 16.00. 

Rodzice dziecka (przynajmniej jedno z nich) musi należeć do Kościoła katolickiego.

Aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego rodzice powinni osobiście:


1. zgłosić się do biura parafialnego, żeby zameldować dziecko do chrztu,

2. posiadać dowody osobiste
3. posiadać akt urodzenia dziecka (Geburtsurkunde lub Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke),
4. znać dokładne dane rodziców chrzestnych (adres zamieszkania, datę urodzenia).

CHRZESTNI

Chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie (od swojego proboszcza – chyba, że są naszymi Parafianami), że mogą być dopuszczeni do godności chrzestnego.


- mieszkający w Niemczech: Patenschein – że należą do Kościoła katolickiego.
- mieszkający w Polsce: Zaświadczenie, że mogą pełnić funkcję chrzestnego zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego.


Chrzestni wraz z rodzicami dziecka mają za zadanie zapewnić ochrzczonemu rozwój życia religijnego, przykładem własnego życia dać ochrzczonemu przykład wiary oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Do podjęcia obowiązków chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
 
1. Należy do Kościoła, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament komunii świętej
2. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
3. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub zdeklarowanej
5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest
6. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma przez proboszcza i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

ŚWIADEK CHRZTU

Prawo Kościelne dopuszcza możliwość powołania świadka chrztu świętego, zastrzegając, że „tylko razem z chrzestnym katolikiem”. Świadkami obok chrzestnego katolika mogą być wyłącznie osoby „należące do niekatolickiej wspólnoty kościelnej”, czyli niekatolicy ochrzczeni, jak protestanci, anglikanie, starokatolicy. Niekatoliccy wschodni, czyli prawosławni mogą pełnić funkcję chrzestnego wyłącznie obok katolika chrzestnego.

W DNIU CHRZTU:

Należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed uroczystością i zająć odpowiednie miejsce.
Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.


Przed chrztem (o ile stan prawny na to pozwala – chodzi tu o zawarty ślub kościelny) zarówno rodzice, jak i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi i ofiarować komunię świętą w czasie niedzielnej Mszy, w intencji dziecka.


Prosimy, również dla własnego komfortu, by zgłoszenie chrztu dokonywane było na około miesiąc wcześniej przed planowaną datą. Warto wtedy mieć już zebrany komplet dokumentów.


Formularz zameldowania do chrztu jest do pobrania na stronie internetowej misji.

W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ŻYCIA!

Każdy człowiek może udzielić chrztu świętego pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół


Należy 3 razy polać głowę kandydata zwykłą wodą, wypowiadając jego imię oraz słowa:

 

"Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"
a następnie modlitwę:
"Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu..."
;

bottom of page