top of page

NAMASZCZENIE CHORYCH

Chór AUXILIUM.jpg

Namaszczenie chorych to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Namaszczenie chorych to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością. Sakramentu tego udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Pamiętajmy, że sakrament namaszczenia chorych (podobnie, jak wszystkie inne sakramenty) jest sakramentem dla żywych, i że jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia przede wszystkim na duszy i jeśli jest wolą Boga – także na ciele.

ZGŁOSZENIE CHOREGO

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest na każde wezwanie. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez biuro parafialne lub po każdej mszy świętej. Warto jednak nie zwlekać do „ostatniej minuty” z wezwaniem księdza, lecz zatroszczyć się o to, by chory mógł ten sakrament przyjąć świadomie (zazwyczaj ten sakrament powinna poprzedzać spowiedź święta).

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ KIEDY WZYWAMY KAPŁANA DO CHOREGO?

Jeśli jest to możliwe, przed przyjściem kapłana należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, na którym stawia się zapalone świece, krzyż, ewentualnie wodę i trochę waty. Na tak przygotowanym stoliku kładzie kapłan Najświętszy Sakrament oraz oleje. Bądźmy wspólnie z naszymi chorymi podczas przyjmowania przez nich tego sakramentu.


Sakramentu tego udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia.

bottom of page