top of page

WSPÓLNOTA SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI

5_Rozeta.jpg

Wspólnota Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE)

Szkoła Nowej Ewangelizacji jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do odnowy kościoła, człowieka,
wspólnot i grup modlitewnych, zawarte w Redemptoris Missio (Misja Zbawiciela).


SNE wyrasta na gruncie wspólnoty , którą tworzą osoby zewangelizowane i ewangelizujące, takie które nie przekazują teorii,
ale dzielą się swoim doświadczeniem wiary, są świadkami, a nie nauczycielami.


Spotkania otwarte SNE odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:00 w Bazylice lub Domu Jana Pawła II
(Budynek położony za Bazyliką)

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TU:

bottom of page