top of page

RUCH ŚWIATŁO ŻYCIE

Ruch Światło Życie.jpg

Ruch Światło - Życie, popularnie zwany też „ruchem oazowym” lub wprost „oazą”, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież i dorosłych. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację.
Ruch Światło - Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE

Znakiem rozpoznawczym członków Ruchu Światło - Życie jest tzw. foska - starochrześcijański symbol ułożony przy pomocy dwóch tworzących krzyż greckich słów: fos (światło) i dzoe (życie) splecionych literą omega.

Celem Ruchu Światło - Życie jest uformowanie NOWEGO CZŁOWIEKA, którego „życie” jest nieustannie napełniane Bożym „światłem” i Jemu podporządkowane.

Osiągnięciu postawy Nowego Człowieka służy program dziesięciu „DROGOWSKAZÓW NOWEGO CZŁOWIEKA” (Jezus Chrystus, Niepokalana, Duch Święty, Kościół, Słowo Boże, Modlitwa, Liturgia, Świadectwo, Nowa Kultura, Agape). W nim także wyraża się duchowość Ruchu.

 

Cel jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to:

1. Metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego,
2. Oaza rekolekcyjna (15-dniowe rekolekcje, przeżywane najczęściej podczas wakacji)
3. Mała grupa formacyjna, pozostająca pod opieką swego animatora i spotykająca się przez cały rok raz w tygodniu na modlitwie i biblijnej refleksji.

 

W naszej Misji spotkania Oazy odbywają się - od września do czerwca - w piątki po wieczornej mszy świętej
(Podczas ferii nie mamy spotkań).

 

W naszej Misji spotkania Oazy odbywają się co tydzień, w piątek w godzinach: 19:00 - 21:00 w Domu Jana Pawła II.
Daty poszczególnych spotkań podane są w kalendarzu. Chętnych zapraszamy.

 

Odpowiedzialnymi za Oazę są: Kai Sacharewicz, Julia Hermann, Fryderyk Stróż, Zofia Szulcik, Rozalia Stróż

Opieka duchowa: ks. Przemek Kawecki SDB

bottom of page