top of page

RADA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Rada Parafialna jest ciałem doradczym. Jej zadaniem jest poszukiwanie odpowiedzi na pojawiające się wyzwanie duszpasterskie, namysł nad działalnością i kierunkami rozwoju Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie oraz pomoc w komunikacji z parafianami. Spotkania Rady odbywają się raz na kwartał.

WYBORY DO RADY  WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Wybory do Rady Parafialnej odbędą się 5 września bieżącego roku.

Do Rady Parafialnej mogą kandydować osoby, które:

Mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Archidiecezji Berlińskiej,

W dniu wyborów ukończyły 14 rok życia,

Złożą do końca czerwca swoją kandydaturę popartą 10 podpisami innych członków wspólnoty parafialnej. Odpowiednie formularze będą dostępne w biurze parafialnym od 1 czerwca.

Głos wyborczy mają natomiast wszyscy wierni, którzy w dniu głosowania ukończyli 14 rok życia i mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Archidiecezji.


Do składania kandydatur zapraszamy wszystkich, którzy nie boją się wyzwań i lubią angażować się na rzecz innych.

PROTOKOŁY RADY PARAFIALNEJ

bottom of page