top of page

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

9_Pierwsza komunia.jpg

To sakrament żywej, prawdziwej, substancjalnej i realnej obecności Jezusa Chrystusa w
Kościele.

CZYM JEST SAKRAMENT EUCHARYSTII?

To sakrament żywej, prawdziwej, substancjalnej i realnej obecności Jezusa Chrystusa w Kościele. Jezus chcąc pozostać z nami do końca świata pozostał z nami pod postacią chleba i wina. Jest on „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Dokonuje się podczas niej uwielbienie i składanie dziękczynienia Bogu (to właśnie oznacza po grecku określenie eucharystia). To podczas niej dokonuje się bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa. Obok chrztu i bierzmowania stanowi jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jan Paweł II powiedział, że Kościół żyje dzięki Eucharystii.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI I KOMUNIJNYCH

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w PMK w Berlinie obejmuje uczestnictwo dziecka w systematycznej katechezie, niedzielnych Mszach świętych oraz w cyklu nabożeństw, związanych z Pierwszą Komunią.


Rodzice, którzy chcieliby aby ich dziecko, w bieżącym roku szkolnym, przystąpiło do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Św., powinni zapisać je na katechezy przygotowujące dzieci to tego sakramentu. Katechezy rozpoczynają się we wrześniu i kończą w maju przystąpieniem do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Szczegółowe informacje o zapisach na katechezy podajemy z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach parafialnych i na naszej stronie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W celu zgłoszenia dziecka prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie go w odpowiednim terminie do Biura Parafialnego. Warunkiem przyjęcia dziecka na katechezę jest znajomość pięciu podstawowych modlitw: Znak krzyża, Ojcze nasz, Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży.

ISTOTNE

Rodzice dzieci ochrzczonych poza naszą Misją, dostarczają świadectwo chrztu dziecka z parafii, w której dziecko chrzest otrzymało.

bottom of page