top of page

MAŁŻEŃSTWO

5_Rozeta.jpg

Małżeństwo i rodzina stanowią podstawową komórkę społeczeństwa i należą do najcenniejszych dóbr ludzkości.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo i rodzina stanowią podstawową komórkę społeczeństwa i należą do najcenniejszych dóbr ludzkości. Chrześcijanin winien zawsze pamiętać, że to sam Bóg ustanowił małżeństwo, stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. Jest to zatem przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na ich własne dobro oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Przymierze to między ochrzczonymi zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu.
 
Sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tego sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać od swojego proboszcza pozwolenie na ślub w innym kościele.

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni mający zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim: Powinni zgłosić się w biurze parafialnym – co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem (jest to czas niezbędny do wypełnienia wszelkich formalności). 


Jeśli oboje są katolikami – nie mogą być wypisani z Kościoła katolickiego.

Powinni dostarczyć na ustalony termin spotkania następujące dokumenty:

01/

dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

02/

aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż pół roku – 6 miesięcy)

03/

na świadectwie chrztu powinna znajdować się adnotacja o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać świadectwo z parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania)

04/

świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego, tzn: Bescheinigung über die Eheschließung lub (jeśli ślubu cywilnego nie było) zaświadczenie o planowanym terminie ślubu cywilnego Anmeldung der Eheschließung und Terminbestätigung,

05/

świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

06/

zaświadczenie z poradni rodzinnej

07/

Ślub konkordatowy - Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.  (Zaświadczenie otrzymuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego). 

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny (Ehevorbereitungsprotokoll).


Jeśli narzeczony lub narzeczona (jedno z nich) nie jest katolikiem - wymagania dla strony katolickiej pozostają te same, odmienne są dla strony niekatolickiej - w zależności od religii bądź wyznania. Należy wówczas indywidualnie zgłosić się do biura parafialnego.

ISTOTNE

Wszyscy zameldowani i mieszkający na terenie Niemiec, chcąc zawrzeć sakramentalny związek małżeński na terenie Polski, potrzebują zgodę biskupa diecezji w której mieszkają. W naszym przypadku jest to zgoda arcybiskupa archidiecezji Berlin . Zgoda ta jest niezbędna do ważnego i godziwego zawarcia małżeństwa poza granicami Niemiec.

 

Dlatego chcąc zawrzeć małżeństwo w Polsce, należy zgłosić się do biura PMK w Berlinie i tutaj, a nie gdzie indziej, dopełnić wszelkich formalności (spisanie protokołu przedmałżeńskiego) i dopiero wówczas, na podstawie wystawionej licencji i dyspensy od ślubu poza granicami, przyjąć sakrament małżeństwa w Polsce lub innym wybranym przez siebie kraju.


Jeżeli w Polsce ma być zawierany tzw. ślub konkordatowy, można pominąć dokument z punktu 4.

KURS PRZDMAŁŻEŃSKI

Przy przygotowaniu dokumentów i planowaniu ślubu prosimy odpowiednio wcześniej wziąć pod uwagę, że kurs przedmałżeński w naszej Misji organizowany jest 2 raz w ciągu roku: jesienią i wiosną. O terminie kursu informujemy z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach parafialnych i na naszej stronie internetowej.

STRONY POŚWIĘCONE MAŁŻEŃSTWU I RODZINIE

bottom of page