top of page

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Krzyz.jpg

Liturgiczna służba ołtarza to grupa, która łączy w sobie tych, którzy służą podczas liturgii, w sposób szczególny ministrantów i lektorów. Zadaniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza jest nie tylko obecność przy Ołtarzu. Służąc, przyczyniają się do tego, że liturgia jest piękna; równocześnie niosą żywe znaki obecności Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna służba ołtarza to grupa, która łączy w sobie tych, którzy służą podczas liturgii, w sposób szczególny ministrantów i lektorów. Zadaniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza jest nie tylko obecność przy Ołtarzu. Służąc, przyczyniają się do tego, że liturgia jest piękna; równocześnie niosą żywe znaki obecności Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego.
 

KIM JEST MINISTRANT?

Zadaniem ministrantów jest pomagać i służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci wypełniają to zadanie przez pomoc kapłanowi podczas Mszy świętej i nabożeństw. Do ich zadań należy także uświetnianie i przygotowanie wielkich uroczystości.

 

O znaczeniu i pięknie służby ministranta mówił Jan Paweł II do ministrantów na Placu św. Piotra 1 sierpnia 2001 r.: „Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. (...) W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na cale życie”.

KIM JEST LEKTOR?

„Kościół duchowo karmi się przy dwóch stołach: przy stole słowa bardziej się uczy, przy stole eucharystycznym bardziej się uświęca” (WL 10). Lektor ustanowiony jest do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii; może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. Zadaniem lektorów jest więc oprawa Liturgii Słowa. Odczytane Słowo Boże podczas liturgii ma wielkie znaczenie dla wiernych, dlatego zadaniem lektorów jest sumienne przygotowanie się i odczytanie Słowa Bożego podczas liturgii.

bottom of page