top of page

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Niepokalana.jpg

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą.

Koło Żywego Różańca

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą.

Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

 

Różaniec jest najbardziej rozpowszechnioną w Kościele modlitwą maryjną, która „należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej – pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w liście o różańcu. – Poprzez różaniec wstępujemy do szkoły Maryi, by Ona uczyła nas kontemplować oblicze Chrystusa, poznajemy tajemnice Jego życia, rozważane Jej sercem, otwieramy się na tajemnicę Trójcy Świętej, aby doświadczać miłości Ojca i radości Ducha Świętego”.

 

Udział we Wspólnocie Żywego Różańca oznacza życie Ewangelią, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

 

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 

1. odmawianie codziennie przynajmniej jednej tajemnicy różańca połączonej z rozważaniem,

 

2. odmawianie tej tajemnicy, która została powierzona przy "zmianie tajemnic",

 

3. zmiana tajemnic każdego pierwszego dnia miesiąca o jedną do przodu (porządek tajemnic: radosne, światła, bolesne, chwalebne tak jak biegło życie Jezusa)

 

4. częste przystępowanie do sakramentów świętych,

 

5. rozwijanie wewnętrznego nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny,

 

6. pozostawanie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za Różę (zelatorem), zgłoszenie ewentualnej rezygnacji z przynależności do Róży.

 

W Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie za Wspólnotę Żywego Różańca odpowiadają: Krzysztof Golygowski, ks. Przemek Kawecki SDB

 

Spotkania odbywają się w I niedzielę miesiąca o godz. 13:00 (Bezpośrednio po mszy świętej o godzinie 12.00)

bottom of page