top of page

DIAKONIA ŻYCIA

Diakonia Życia.jpg

Diakonia Życia stara się odpowiedzieć na wezwanie św. Jana Pawła II „Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych. Oddajcie się w służbę życia – to słowa przewodnie naszej modlitwy i działania".

Diakonia Życia

Diakonia Życia stara się odpowiedzieć na wezwanie św. Jana Pawła II „Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych. Oddajcie się w służbę życia – to słowa przewodnie naszej modlitwy i działania". Głównym zadaniem diakonii jest obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nasza działalność ma przede wszystkim wymiar modlitewny, ale również propagujemy różnego rodzaju akcje i inicjatywy edukacyjne i charytatywne Pro Life. Spotykamy się w każdy 24 dzień miesiąca na mszy świętej o godzinie 18.00 kiedy modlimy się w intencji dzieci nienarodzonych i obrońców życia.

Dzień Świętości Życia

25 marca, na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, w Liturgii Kościoła obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Odwieczne Słowo Ojca Niebieskiego przyjęło ludzkie ciało w łonie Maryi Dziewicy. Od tego momentu Jezus zamieszkał pośród nas, stał się człowiekiem.

 

Z woli św. Jana Pawła II ten właśnie dzień ustanowiony został Dniem Świętości Życia. Tego dnia dziękujemy Bogu przez Maryję za każde ludzkie życie, dziękujemy za życie, którym zostaliśmy obdarzeni przez Stwórcę.

 

Tego dnia podejmujemy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, ale jeszcze Nienarodzonego. Podczas wieczornej mszy świętej składamy uroczystą deklarację modlitwy w tej intencji.

bottom of page