Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Lepsza strata majątku niż strata przyjaciela.

przysłowie arabskie

  Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci


Informacje ogólne             ABC Apostolstwa Dobrej Śmierci

27 lipca 2011

Tak jak zwykle w ostatnią środę miesiąca modliliśmy się w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Szczególną intencją było podziękowanie Bogu za pięć lat pracy ks. Tadeusza Niewęgłowskiego na funkcji proboszcza w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Ks. Proboszcz był także opiekunem duchowym wspólnoty Apostolstwa.
24 lipca 2011

Wielu z członków wspólnoty wzięło udział w spotkaniu z ks. proboszczem Tadeuszem Niewęgłowskim. Spotkanie było zorganizowane przez kilka wspólnot parafialnych, aby podziękować Ks. Proboszczowi za pięć lat jego pracy w Berlinie.
29 czerwca 2011

W ostatnią środę czerwca wspólnota modliła się jak zawsze w intencji żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia, a także w intencji szczęśliwych powrotów z urlopów dla wszystkich, którzy w czasie wakacji będą wyjeżdżali, aby odpocząć. Modlono się także, aby czas wakacji został wykorzystany do zbliżenia się do Boga.
25 maja 2011

W ostatnią środę maja wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej modliła się w int.: za żyjących i zmarłych członków wspólnoty, o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i konsekrowanego w instytutach świeckich.

Po mszy św. i nabożeństwie ku czci Matki Bożej Bolesnej patronki dobrej śmierci odbyło się spotkanie w Galerii pod Bazyliką. Zebrani obejrzeli film z pielgrzymki do Ziemi św., a zelatorka, pani Andżelika Lepak, przekazała najważniejsze ogłoszenia dotyczące wspólnoty. Zebrani raczyli się kawą i smakołykami ofiarowanymi przez uczestników.
30 marca 2011

Ostatnia środa marca. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej modliliśmy się: za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci (Cecylia Warych zmarła 13 lutego br.), a także w intencji dzieci nienarodzonych i uśmierconych w wyniku aborcji. Dziecko jest zawsze nowym objawieniem życia danego człowiekowi przez Stwórcę. Jest nowym potwierdzeniem obrazu i podobieństwa Bożego, jakim od początku stał się człowiek. Dziecko jest też wielkim nieustannym sprawdzianem naszej wierności dla siebie samych, naszej wierności dla człowieczeństwa. Jan Paweł II.

Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej patronki dobrej śmierci.
23 lutego 2011

przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej modliliśmy się

 • za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci,
 • za osoby czuwające i posługujące chorym o łaskę cierpliwości i miłości miłosiernej.


Modlitwa za opiekujących się chorymi
Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.

"Ciernie tego życia staną się kwiatami wieczności?"
(św.Jan Bosco)
26 stycznia 2011

Tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca (26 stycznia 2011) odprawiona została msza św. w int. Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej modliliśmy się

 • za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz
 • za rodziny, które przeżywają niepokój z powodu braku pracy, które w trudzie zdobywają podstawowe środki utrzymania, które cierpią ucisk i prześladowanie z powodu wojny lub emigracji, aby Bóg udzielił im wszystkim pomocy i przyniósł pociechę.
16 stycznia 2011

Po mszy św. o godz. 12.00 wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci spotkała się na "opłatku". Spotkanie odbyło się w domku wspólnoty niemieckiej (za bazyliką). Przybyło ok. 50 osób, aby złożyć sobie życzenia, pośpiewać razem kolędy, posmakować dobrych potraw przygotowanych przez wielu uczestników spotkania. Spotkanie poprowadziła zelatorka Wspólnoty Andżelika Lepak. Obecny był także duchowy opiekun Apostolstwa berlińskiego, ks. Tadeusz Niewęgłowski.
Następnym spotkaniem będzie msza św. w ostatnią środę miesiąca stycznia i nabożeństwo ku czci matki Bożej Bolesnej, patronki dobrej śmierci.
29 grudnia 2010

Na grudniowym spotkaniu Wspólnota modliła się w następującej int.: przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej za wszystkich żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, a także o pokój dla całego świata w Nowym Roku, 2011; za wszystkie narody i rządzących państwami, aby dzięki zgodnej współpracy dążyły ku lepszej przyszłości.

W niedzielę, 16 stycznia 2011 r. po mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się coroczne spotkanie opłatkowe w "domku parafialnym" (za Bazyliką). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Apostolstwa Matki Bożej Bolesnej, Patronki Dobrej Śmierci na wspólne świętowanie i kolędowanie.
24 listopada 2010

Modliliśmy się w następującej intencji:

 • Wolą Bożą jest abyśmy pomagali duszom zmarłych.
 • Przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej módlmy się za dusze zmarłych członków ADS wspominając szczególnie śp. zelatorkę naszej berlińskiej grupy - Irenę Szwilską ? u Bożego Miłosierdzia wypraszajmy dla nich darowanie win i kar i tym samym wieczną szczęśliwość Nieba.
 • Dziękując za wybór i nominację nowej zelatorki ? pani Angeliki Lepak prośmy dla niej o wszelkie laski i błogosławieństwo Boże oraz siły i natchnienia Ducha Św. w pracy i prowadzeniu naszego Stowarzyszenia ADS w Berlinie.
 • W int. pana Maximilian Wowro przebywającego w szpitalu, o zdrowie i cierpliwość w chorobie.

  Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt
  nie umiera dla siebie; jeżeli bowiem
  żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś
  umieramy, umieramy dla Pana.
                   (Rz 14, 7-8)
  22 listopada 2010

  O. Antoni Żebrowski szczęśliwie wrócił do Górki Klasztornej. Potwierdził to wiadomością przesłaną: Szczęść Boże! Czcigodny Księże Proboszczu! Serdecznie pozdrawiam z Górki Klasztornej. Zajechałem szczęśliwie. Byłem na miejscu o godz. 16.10. Jeszcze raz dziękuję za gościnność, życzliwość i miłe przyjęcie. Z pozdrowieniami ks. Antoni Żebrowski, msf
  21 listopada 2010

  W czasie uroczystej mszy św. o godz. 12.00 dziękowaliśmy Bogu i ludziom za 10 lat istnienia naszej wspólnoty "Apostolstwa Dobrej Śmierci". Mszy św. przewodniczył o. Antoni Żebrowski, dyrektor "Apostolstwa" z Górki Klasztornej z Polski. On też wygłosił kazanie. Współkoncelebrowali Ks. Proboszcz, duchowy opiekun wspólnoty, a także ks. Jerzy Barganowski. Śpiewy liturgiczne wykonała schola "Marana Tha". Na zakończenie mszy św. Ojca Dyrektora pożegnała w imieniu nas wszystkich i podziękowała mu za jego obecność u nas w dniu wczorajszym i dzisiaj, pani Krystyna Shooman, do wczoraj jedna ze współodpowiedzialnych za wspólnotę.
  Również na innych mszach św. o. Antoni głosił kazania o "Apostolstwie". Członkinie naszej wspólnoty zapisywały chętnych do wstąpienia do wspólnoty. Wpisało się 108 osób!
  Zaczynamy kolejne 10 lat...
  Najbliższe spotkanie odbędzie się już w najbliższą środę, 24 listopada; jest to ostatnia środa miesiąca listopada.
  20 listopada 2010

  Wspólnota "Apostolstwa Dobrej Śmierci", w ramach obchodów 10-lecia istnienia, przeżyła dzisiaj "dzień skupienia". Poprowadził go o. Antoni Żebrowski, misjonarz Św. Rodziny z Górki Klasztornej k. Piły, dyrektor "Apostolstwa" dla wspólnot w Polsce i poza jej granicami. Spotkanie formacyjno-informacyjne dotyczyło podstawowych zasad, jakimi kieruje się wspólnota.
  Spotkanie zaplanowane przez odpowiedzialne za wspólnotę panie: Urszulę Seiler, Krystynę Shooman i Bernadetę Szałajską, rozpoczęło się o godz. 11.00. Pierwszą konferencję wygłosił Ojciec Dyrektor, poruszając temat duchowości, jakim kierują się członkowie "Apostolstwa".
  Po przerwie na wspólny obiad, nasz Gość wygłosił drugą konferencję, poruszając w niej bardziej praktyczne sprawy, dotyczące życia wspólnoty i jej funkcjonowania w parafii takiej jak nasza Misja. Szczególnym owocem tej części spotkania był wybór nowej zelatorki. Została nią pani Andżelika Lepak.
  W spotkaniu wzięło udział prawie czterdzieści osób, zarówno członków, jak i sympatyków wspólnoty.
  Msza św. dziękczynna za mały "jubileusz" wspólnoty odprawiona zostanie jutro o godz. 12.00. Mszy św. będzie przewodniczył i "słowo Boże wygłosi Ojciec Dyrektor.
  10 listopada 2010
  Odbyło się spotkanie zespołu organizacyjnego wspólnoty ADŚ w składzie: Bernadeta Szałajska, Krystyna Shooman, Urszula Seiler i Ks. Proboszcz. Omówiono zbliżające się obchody 10-lecia istnienia wspólnoty. UroczystoŚć "małego jubileuszu" będzie Świętowana w niedzielę, 21 listopada w czasie mszy Św. o godz. 12.00. GoŚciem szczególnym uroczystoŚci będzie dyrektor Stowarzyszenia o. Antoni Żebrowski z Górki Klasztornej. Oto proponowany program spotkania:  Szanowni Państwo, wszyscy aktywni członkowie

  Apostolstwa Dobrej Śmierci !

  Pragniemy poinformować wszystkich chętnych i zainteresowanych, że w dniach 20.11. - 21.11.2010 przypada 10-ta rocznica założenia i istnienia
  Apostolstwa Dobrej Śmierci przy naszej Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

  Z tej okazji, na zaproszenie ks. Proboszcza, złoży nam wizytę ks. Dyrektor
  Antoni Żebrowski, Misjonarz Świętej Rodziny z Górki Klasztornej, aby wspólnie z nami Świętować tę uroczystoŚć.

  Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy i prosimy o liczny udział w tym
  spotkaniu (można zachęcić również przyjaciół i członków rodziny) –
  ks. Dyrektor Zebrowski poprzez swoje wykłady, rozmowy i homilie pragnie
  nam jeszcze bardziej przybliżyć historię, ideę i cel Stowarzyszenia Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci (ADS)

  Spotkanie odbędzie się w domku parafialnym przy naszej Bazylice.

  Planowany porządek dnia:

  Sobota, 20.11.2010:
  godz. 11.00-12.30 - powitanie Ojca Żebrowskiego, pierwsza konferencja /wykład/
  godz. 12.30-13.30 - przerwa na wspólny obiad
  godz. 14.00-16.00 - druga konferencja z Ojcem Żebrowskim
  godz. 16.00-17.30 - czas na kawkę i ciasta-pychotki
  godz. 17.30-18.00 - różaniec za zmarłych (w Bazylice)
  godz. 18.00 - Msza Św. Wieczorna


  Niedziela, 21.11.2010:
  - na wszystkich Mszach Św. o godz. 10.15; 12.00 i 18.00 homilię będzie głosił Ojciec Żebrowski.
  Godz. 12.00 – Msza Św. Dziękczynna za 10-lecie Apostolstwa Dobrej Śmierci przy Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Oficjalne podziękowanie i pożegnanie Ojca Żebrowskiego.


  Jeszcze raz bardzo prosimy o liczne przybycie, uhonorujmy naszą obecnoŚcią trudy przyjazdu do Berlina przez Ojca Żebrowskiego.

  Z okazji Jubileuszu 10-lecia ADS możliwe jest uzyskanie odpustu zupełnego na warunkach zwykłych. Nie omieszkajmy więc skorzystać również z możliwoŚci przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania, aby uzyskany odpust móc ofiarować naszym zmarłym.


  Z serdecznym pozdrowieniem Maryjnym kłania się zespół organizacyjny:
  Bernadeta Szałajska, Krystyna Shooman, Urszula Seiler – Tel. 430 77 124  PS.

  1. Aby łatwiej było zaplanować iloŚć miejsc, ustawienie stołów, krzeseł, itd.,
  bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie swego przybycia lub nieobecnoŚci
  na spotkaniu.

  2. Jak zwykle będziemy wdzięczni za przyniesione dary w postaci sałatek, pieczeni,
  chleba, kawy, wody, ciasta itp. Z tego urządzimy nasz wspólny obiad i
  podwieczorek.
  27 października 2010

  W ostatnią środę października, w czasie mszy św. wieczornej, wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci modliła się w następujących intencjach:
  - przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej za dusze naszych braci, krewnych i dobroczyńców oraz za dusze opuszczone, te najbardziej potrzebujące pomocy, aby dobry Bóg udzielił im odpuszczenia wszystkich grzechów i jak najszybciej powołał do wieczystego szczęścia w niebiańskiej chwale.
  - w wigilię imienin ks. Tadeusza, naszego proboszcza i opiekuna duchowego, o wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże dla niego oraz moc i dary Ducha św., potrzebne do sprawowania służby Kościołowi i wiernym naszej Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

  Po mszy św. członkowie wspólnoty spotkali się na imieninowej "herbatce"...
  29 września 2010

  Ostatnia środa miesiąca września. Tradycyjnie msza św. wieczorna odprawiona została w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Modliliśmy się o nawrócenie zatwardziałych grzeszników oraz o dar gorliwej modlitwy i doskonałej skruchy w godzinę śmierci dla wszystkich chrześcijan, a także za dusze wszystkich ofiar tragicznego wypadku autobusowego pod Berlinem, jaki miał miejsce w dniu 26.09.2010, aby dobry Bóg obdarzył ich rychło wieczną radością Nieba.
  Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matko Bożej Bolesnej patronki dobrej śmierci.
  30 czerwca 2010

  Ostatnia środa miesiąca czerwca. Msza św. wieczorna odprawiona została w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej modliliśmy się intencji rządzących Polską, aby dbali o dobro narodu i nigdy nie zapomnieli o swej odpowiedzialności wobec Boga, Ojczyzny i jej historii. Modliliśmy się również w intencji osób chorych, biednych i samotnych, aby doznali miłości i pomocy od bliźnich oraz nigdy nie zwątpili w Miłosierdzie i Opatrzność Bożą. Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci; po nabożeństwie w "Galerii pod Bazyliką" odbyło się spotkanie członków wspólnoty. Na spotkaniu przedyskutowano wydarzenia, jakie miały miejsce w życiu wspólnoty od wakacji ubiegłego roku. Zaplanowano też świętowanie 10-lecia istnienia wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci przy naszej Misji. Odbędzie się ono 21 listopada 2010 r. Swój przyjazd zapowiedział dyrektor Apostolstwa ks. Antoni Żebrowski msf z Górki Klasztornej, gdzie znajduje się centrum duchowości. Ks. Dyrektor wygłosi skupienie dla członków wspólnoty oraz kazania na temat duchowości Apostolstwa do wiernych w niedzielę 20 listopada. Chętni z ADŚ wezmą udział w pielgrzymce do Lichenia i Gniezna, jaka się odbędzie w dniach 3-5 września br.
  26 maja 2010

  Ostatnia środa miesiąca maja. Wieczorna msza św. została odprawiona w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Modlono się przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej o osobistą zgodę na działanie Ducha św. dla nas samych oraz o dary i owoce Ducha św. dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Modlono się również za dzieci pierwszo komunijne, aby ich czyste serca na zawsze ukochały Eucharystię i zachowały wrażliwość na głos miłującego ich Chrystusa. Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej, patronki dobrej śmierci.
  28 kwietnia 2010

  Tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca modliliśmy się w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Tym razem była to modlitwa o zbawienie wieczne dla ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Wspomniano także pierwszą rocznicę śmierci zelatorki wspólnoty, p. Ireny Szwilskiej. Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej, patronki dobrej śmierci.
  24 lutego 2010

  W ostatnią środę miesiąca lutego modlono się w intencji: abyśmy przez modlitwę, post i jałmużnę godnie przeżywali okres Wielkiego Postu, a przez nasze wyrzeczenia i umartwienia wypraszali dla wielkiej rzeszy zatwardziałych grzeszników łaskę nawrócenia i pojednania z cierpiącym Chrystusem.
  31 stycznia 2010

  Odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty ADŚ.
  27 stycznia 2010

  Msza św. wieczorna odprawiona została w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. W trwającym Roku Kapłaństwa modlono się w intencji uświęcenia wszystkich kapłanów, o moc i dary Ducha św. w sprawowaniu świętej służby Kościołowi i wiernym, prosząc jednocześnie o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie.

  Modlitwa do Ducha św. za kapłanów

  Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
  Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów,
  Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów,
  Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów,
  Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
  I umocnieni Twoją Łaską, nieśli słowo prawdy
  I błogosławieństwo pokoju na cały świat.
  Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
  By w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
  Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
  Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen


  Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej patronki dobrej śmierci.
  11 stycznia 2010

  Spotkanie odbyła grupa animacyjna wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci, a więc panie: Urszula Seiler, Krystyna Shooman i Bernadeta Szałajska. Obecny był także Ks. Proboszcz, duchowy opiekunem wspólnoty. Omówiono kalendarium spotkań i działań wspólnotowych na 2010 r. W planach na rok bieżący znalazły się m.in.: wybór zelatorki, świętowanie 10-tej rocznicy istnienia wspólnoty, regularne spotkania w ostatnią środę miesiąca oraz pielgrzymka do Lichenia (wraz ze wspólnotą Żywego Różańca). Zdecydowano także, że spotkanie opłatkowe odbędzie się w ostatnią niedziele stycznia, po mszy św. o godz. 12.00.
  30 grudnia 2009

  Po mszy św. wieczornej, tak jak w ostatnią środę każdego miesiąca, odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej, patronki dobrej śmierci. Nabożeństwo prowadził Ks. Proboszcz.
  25 listopada 2009

  Tradycyjnie, jak w ostatnią środę każdego miesiąca, msza św. wieczorna odprawiona została w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Modlono się o cierpliwość w cierpieniu, nadzieję dla chorych i rychłą radość Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących i naszych bliskich zmarłych. Szczególnie w modlitwie wspomniano śp. Irenę Sewilska, wieloletnią zelatorkę wspólnoty. Po mszy św. odprawione zostało także nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej, patronki dobrej śmierci.
  22 listopada 2009

  Dzisiaj przypada 9. rocznica utworzenia przy naszej Misji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci.
  28 października 2009

  Msza św. została odprawiona, jak zawsze w ostatnią środę miesiąca, int. wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Modliliśmy się o wyjednywanie dla wszystkich chorych, cierpiących oraz samotnych, łaski cierpliwego i owocnego przeżywania cierpienia i ofiarowania go w intencji nawrócenia zatwardziałych grzeszników. Wspomnieliśmy także śp. Irenę Szwilską, dotychczasową zelatorkę wspólnoty. Po nabożeństwie w "Galerii pod Bazyliką" miało miejsce spotkanie wspólnoty; świętowano imieniny Księdza Proboszcza?
  30 września 2009

  Z racji na ostatnią środę miesiąca msza św. wieczorna odprawiona została w int. wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej, patronki dobrej śmierci. Modliliśmy się za chorych i cierpiących kapłanów, za członków Apostolstwa o pogłębienie wiary oraz za naszych bliskich zmarłych z prośbą o wieczną dla nich szczęśliwość w niebie.
  Po nabożeństwie odbyło się spotkanie członków wspólnoty. Podjęto decyzję, że funkcję odpowiedzialnej, po śmierci p. Ireny Szwilskiej, pełnić będzie do czerwca przyszłego roku p. Urszula Seiler, wspomagać ją będą: p. Bernadeta Szałańska i p. Krystyna Shooman. Wybory zelatorki odbędą się na spotkaniu w czerwcu.
  24 czerwca 2009

  Wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci uczestniczyła w mszy św. odprawianej w intencji wspólnoty, w nabożeństwie ku czci Matki Bożej Bolesnej patronki dobrej śmierci. Po nabożeństwie członkowie wspólnoty i sympatycy idei Apostolstwa spotkali się, aby wybrać nową zelatorkę. Nie udało się jednak takiego wyboru dokonać. Zdecydowano, że decyzję w tej sprawie wspólnota podejmie ostatecznie na spotkaniu we wrześniu.
  27 maja 2009

  Ostatnia środa miesiąca; msza św. wieczorna odprawiona została w int. wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. W tym miesiącu modliliśmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te najbardziej potrzebujące pomocy: abyśmy przez nasze modlitwy, wyrzeczenia i umartwienia potrafili wyjednać im łaskę jak najszybszego osiągnięcia niebieskiej chwały. Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej, patronki dobrej śmierci. Po nabożeństwie spotkali się członkowie wspólnoty, aby wybrać nową zelatorkę, po śmierci dotychczasowej, p. Ireny Szwilskiej. Wybory odłożono jednak na ostatnią środę czerwca, ponieważ nie znaleźli się kandydaci, którzy gotowi byliby podjąć się pełnienia tej funkcji. W spotkaniu wzięły udział 23 osoby, a prowadził je Ks. Proboszcz, opiekun duchowy ADŚ przy naszej Misji.
  28 kwietnia 2009

  Na cmentarzu przy Hollanderstr. 36 odbył się pogrzeb p. Ireny Szwilskiej, zelatorki wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Pogrzeb poprowadził ks. Marek Kędzierski. Obecny był także ks. Thomas Zielonka, nasz parafianin. Licznie zgromadzili się członkowie rodziny Zmarłej, a także członkowie wspólnot Apostolstwa Dobrej Śmierci i Żywego Różańca, do których p. Irena należała. Pani Irena zmarła 16 kwietnia br. Przeżyła 65 lat.
  16 kwietnia 2009

  W dniu dzisiejszym, w szpitalu w Berlinie, zmarła p. Irena Szwilska, zelatorka wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Przeżyła 65 lat. Pogrzeb śp. Ireny odbędzie się 28 kwietnia br. na cmentarzu Gnaden-St. Johanes-Evangelist, Hollanderstr. 36 w Berlinie (kaplica nr 2), godz. 14.00.
  25 marca 2009

  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tradycyjnie msza św. wieczorna, jak w ostatnią środę każdego miesiąca, odprawiona została w int. wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci; intencją była modlitwa za dzieci nienarodzone i matki w trudnych sytuacjach. Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej patronki dobrej śmierci.
  28 stycznia 2009

  W liturgii przypadło dzisiaj wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła. Tak jak w ostatnią środę każdego miesiąca msza św. wieczorna odprawiona została w int. Apostolstwa Dobrej Śmierci. Modliliśmy się o nawrócenie zatwardziałych grzeszników oraz o dar gorliwej modlitwy i doskonałej skruchy w godzinę śmierci dla wszystkich chrześcijan. Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej.
  11 stycznia 2009

  Wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci spotkała się na Bożonarodzeniowym Opłatku. Spotkanie odbyło się w Galerii pod Bazyliką. Wzięło w nim udział ponad 30 osób. Zebrani podzielili się opłatkiem, zasiedli do stołu, aby spożyć wspólny posiłek. Spotkanie przeplatane było śpiewem kolęd. Prowadziła je odpowiedzialna za Wspólnotę p. Irena Szwilska; obecny był duchowy opiekun wspólnoty, Ks. Proboszcz.

  body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009001_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009004_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009005_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009007_small.jpg
  body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009008_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009009_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009011_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009012_small.jpg
  body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009013_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009016_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009017_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009019_small.jpg
  body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009023_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009025_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009026_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009028_small.jpg
  body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009029_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009030_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009033_small.jpg body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009037_small.jpg
  body/galerie/oplatekADS2009/opatekad2009038_small.jpg  26 listopada 2008

  W ostatnią środę miesiąca listopada, msza św. odprawiona została w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Intencją szczególną była modlitwa o cierpliwość w cierpieniu, nadzieję dla chorych i radość Nieba dla naszych zmarłych. Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej patronki dobrej śmierci.
  22 listopada 2008

  Dzisiaj przypada 8. rocznica założenia Apostolstwa Dobrej Śmierci. Z tej okazji można otrzymać odpust zupełny na normalnych warunkach. W najbliższą środę, ostatnią miesiąca listopada, wspólnota będzie modlić się w intencji: o cierpliwość w cierpieniu, nadzieję dla chorych i radość nieba dla naszych zmarłych.
  29 października 2008

  Jak zawsze w ostatnią środę miesiąca msza św. odprawiona została w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Modliliśmy w intencji chorych, o cierpliwość w znoszeniu cierpienia, za umierających, o dobre przygotowanie się na spotkanie z Bogiem. Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej patronki dobrej śmierci. Po nabożeństwie członkowie Wspólnoty spotkali się w Galerii pod Bazyliką. Zebrani złożyli życzenia imieninowe Ks. Proboszczowi, opiekunowi duchowemu Stowarzyszenia.
  24 września 2008

  Ostatnia środa miesiąca września. Msza św. wieczorna odprawiona została w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Modlono się za chorych i cierpiących kapłanów, za członków Apostolstwa o pogłębienie wiary oraz za bliskich zmarłych z prośbą o wieczną dla nich szczęśliwość w niebie.
  Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej patronki dobrej śmierci.
  Po mszy św. spotkała się grupa animacyjna Apostolstwa, aby omówić kolejne spotkania wspólnoty. W spotkaniu uczestniczył także Ks. Proboszcz.
  27 sierpnia 2008

  Msza św. wieczorna, odprawiona została w intencji członków wspólnoty Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci i ich opiekuna Ks. Proboszcza. Po mszy św., jak zawsze w ostatnią środę każdego miesiąca, odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej, patronki dobrej śmierci. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie formacyjno-organizacyjne. Poprowadziła je zelatorka wspólnoty, p. Irena Szwilska.
  6 lipca 2008

  W dniach 5-6 lipca br. została zorganizowana, z inicjatywy Apostolstwa Dobrej Śmierci, pielgrzymka do Górki Klasztornej k. Piły. Jest to najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce. Jest to zarazem klasztor Księży Misjonarzy Św. Rodziny, skąd prowadzona jest animacja członków Stowarzyszenia. Z inicjatywą zorganizowania takiej pielgrzymki wyszła zelatorka wspólnoty, działającej przy naszej Misji, p. Irena Szwilska. W pielgrzymce wzięły udział 22 osoby; pielgrzymom towarzyszył Ks. Proboszcz, duchowy opiekun wspólnoty. Pielgrzymi wyruszyli w sobotę ok. 7.00, dotarli na miejsce ok. godz. 14.00. Swój pobyt w Górce Klasztornej rozpoczęli od posiłku, następnie wprowadzili się do pomieszczeń Domu Pielgrzyma. O godz. 17.00 ks. Roman Siatka poprowadził Drogę Krzyżową w gaju, położonym tuż obok klasztoru zakonników. Następnie pielgrzymi wzięli udział w mszy św. odprawianej także dla parafian, o godz. 18.00. W czasie tej mszy św. poświęcony został ornat z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej, który będzie używany w naszej Misji, szczególnie w czasie mszy św. w ostatnią środę każdego miesiąca. Po kolacji pielgrzymi uczestniczyli w Nabożeństwie Fatimskim, zakończonym Apelem Jasnogórskim. Wieczorem, na schodach Domu Pielgrzyma, śpiewali do późna w nocy, pieśni ku czci Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Drugiego dnia, w niedzielę, pielgrzymi rozpoczęli swój pobyt w sanktuarium Matki Bożej Góreckiej od modlitwy w kaplicy dla pielgrzymów. Następnie uczestniczyli w mszy św. parafialnej, która była celebracją odpustu zwanego "odpustem studzienki". Mszy św. przewodniczył miejscowy Ks. Proboszcz. Po mszy św. pielgrzymi spotkali się z byłym dyrektorem Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Piotrem Żelichowskim i obecnym, ks. Antonim Żebrowskim. O godz. 13.00 zjedli obiad. Potem było trochę czasu "do własnej dyspozycji", pakowanie się i ... w drogę powrotną! W czasie drogi do Berlina odbył się quiz z wiedzy o św. Pawle (okazją był Rok św. Pawła). Ks. Proboszcz wygłosił katechezę o Apostole Narodów. Śpiew i modlitwa towarzyszyły pielgrzymom aż do końca modlitewnej wyprawy do Górki Klasztornej. Cali i zdrowi, i zadowoleni, pielgrzymi dotarli do Polskiej Bazyliki w Berlinie... ok. godz. 21.00.
  8 czerwca 2008

  Z inicjatywy członków Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci ogłoszona została pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Górce Klasztornej (k. Piły). Pielgrzymka odbędzie się w dniach 5-6 lipca br. Udział w pielgrzymce może wziąć każdy. Koszt całości wynosi 60 euro (autokar, nocleg, posiłki). Zgłoszenia można dokonać w zakrystii bazyliki lub kierować bezpośrednio do Ks. Proboszcza.
  28 maja 2008

  Tak jak w ostatnią środę każdego miesiąca, również dzisiaj, po mszy św. wieczornej odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Msza św. odprawiona została w intencji zaproponowanej przez czcicieli Matki Bożej Bolesnej. Modliliśmy się "za chorych, cierpiących, konających; za tych którzy jeszcze dzisiaj umrzeć mają". Po nabożeństwie spotkanie miała wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci. Na spotkaniu omawiano szczegóły pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej patronki dobrej śmieci w Górce Klasztornej (k. Piły). Pielgrzymka planowana jest na 5-6 lipca br.
  20-21 maja 2008

  Wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci wzięła udział w uroczystości z okazji nawiedzenia naszej Misji przez relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wspólnota prowadziła godzinną adorację w czasie czuwania w nocy. Odmawiany różaniec "bolesny", refleksje przy każdej z tajemnic i śpiew religijnych pieśni wypełniły czas od 3.00 do 4.00 nad ranem.
  30 kwietnia 2008

  Po mszy św. wieczornej odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci modliło się dzisiaj w intencji, o którą prosił ordynariusz Archidiecezji Berlińskiej, kard. Georg Sterzinsky, w swoim Liście Pasterskim na Wielki Post 2008, czyli "o powołania kapłańskie i zakonne dla Kościoła Berlińskiego". Modliliśmy się także o powrót do pełni zdrowia dla p. Ireny, zelatorki wspólnoty.
  26 marca 2008

  Tak jak w każdą ostatnią środę miesiąca, po mszy św. wieczornej odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej, patronki dobrej śmierci.
  30 stycznia 2008

  Tradycyjnie, jak w ostatnią środę każdego miesiąca, po mszy św. wieczornej odprawiliśmy nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Omówiono sprawy organizacji spotkań Wspólnoty w roku 2008. Najprawdopodobniej spotkania będą odbywały się raz na kwartał, 29 czerwca Wspólnota pojedzie na pielgrzymkę do Górki Klasztornej, do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Szczegóły organizacyjne omówi zarząd Wspólnoty i przedstawi je wszystkim zainteresowanym.
  13 stycznia 2008

  Wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci miała swoje spotkanie noworoczne, a zarazem opłatkowe. Na spotkanie przybyły 24 osoby. Udział w nim wziął także Ks. Proboszcz, duchowy opiekun Grupy.
 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.