Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy.

Desiderata

  Żywy Różaniec


3 lipca 2011


W intencji wspólnoty "Żywego Różańca" odprawiona została msza św. o godz. 12.00. W miesiącach wakacyjnych nie ma spotkania wspólnoty po mszy św. Następne spotkanie odbędzie się w pierwszą niedzielę września br. Wspólnota jednak nie przestaję się modlić.

Intencje modlitwy w miesiącu lipcu:

 • dziękować będziemy Bogu za dar posługi ks. proboszcza Tadeusza Niewęgłowskiego w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie i jego posługę jako opiekuna duchowego Koła "Żywego Różańca",
 • prosić będziemy o ducha jedności dla wszystkich chrześcijan,
 • o dobre wykorzystanie czasu, w którym polscy parlamentarzyści objęli przewodnictwo w Unii Europejskiej,
 • o łaskę ochrony życia poczętego w każdym narodzie,
 • o przyjęcie przesłania ewangelicznego Ojca św. Benedykta XVI w czasie jego pobytu w Berlinie,
 • o poszanowanie osób starszych i chorych w ustawach prawnych, ustalanych przez rządy państw.
5 czerwca 2011


Po mszy św. Prymicyjnej ks. Damiana Kołodzieja z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wspólnota spotkała się tradycyjnie, aby pomodlić się i wymienić tajemnice różańcowe. Spotkanie poprowadziła zelatorka Koła "Żywego Różańca" przy naszej Misji, pani Carmen Landowski. Pani Carmen poinformowała wspólnotę w jakich intencjach w bieżącym miesiącu będziemy modlić się:

 • będziemy dziękować Bogu za dar Ducha św. Pocieszyciela, który odnawia oblicze ziemi,
 • aby Duch Boży pomnażał w każdym człowieku swoje dary,
 • o światło Ducha św. dla dzieci, które przystąpią po raz pierwszy do sakramentu Komunii św.,
 • w intencji pielgrzymki Benedykta XVI do Niemiec, o głęboką przemianę w ludzkich sercach i duszach,
 • o łaskę jedności narodów i języków podczas Światowego Spotkania Młodych w Madrycie,
 • o ducha męstwa dla wszystkich chrześcijan prześladowanych w Chinach.
8 maja 2011


W nadchodzącym miesiącu wspólnota będzie modlić się w następujących intencjach:

 • dziękczynnej za pontyfikat Jana Pawła II i przypomniane przez Niego Orędzie Miłosierdzia Bożego,
 • o liczne potrzebne łaski i pokój dla całego świata,
 • o wprowadzenie w życie w naszej berlińskiej Misji nauki Jana Pawła II,
 • aby spotkanie młodych w Madrycie ukazało całemu światu mądrość świadectwa życia błogosławionego Jana Pawła II,
 • aby Maryja uczyła nas zawierzać Bogu, tak jak zawierzył Mu bł. Jan Paweł II, "Totus Tuus",
 • o owocną pielgrzymkę do Ziemi św. naszych parafian,
 • za wszystkich chorych i cierpiących, aby czerpali siłę ze świadectwa cierpienia Jana Pawła II.
Spotkanie poprowadziła zelatorka wspólnoty, pani Carmen Landowski.
3 kwietnia 2011

Zgodnie z tradycją pierwszych niedziel miesiąca, po mszy św. o godz. 12.00, odprawionej w intencjach "Żywego Różańca", odbyło się spotkanie wspólnoty. Prowadziła je zelatorka, pani Carmen Landowski.

W nadchodzącym miesiącu wspólnota będzie modlić się w następujących intencjach:

 • dziękować Bogu za dar życia każdego poczętego dziecka,
 • prosić za wszystkich rekolekcjonistów, o światło Ducha św. dla nich i dla uczestników rekolekcji,
 • dla wszystkich wiernych o łaskę częstego rozważania Słowa Bożego,
 • o pokój w Libii,
 • za mieszkańców Berlina, aby otwarli się na przesłanie Benedykta XVI, które jest orędziem Miłosierdzia,
 • za wyjeżdżających do Medjugorie (z ks. Kotzurem z parafii św. Bonifacego) o obfite owoce Ducha Św.
Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą (dziesiątek różańca) i pieśnią ku czci Matki Bożej.
6 marca 2011

O godz. 12.00 msza św. odprawiona została w intencji wspólnoty "Żywego Różańca". W czasie mszy św. śpiewał nasz młodzieżowy zespół "Spes et Fides". Po mszy św. Wspólnota wysłuchała programu słowno-muzycznego Zespołu, który poświęcony został Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, pt. "Subito Beato". Po programie wymienione zostały tajemnice różańcowe. Podane zostały także intencje w jakich będziemy modlili się w miesiącu marcu:

 • dziękować będziemy za Orędzie Miłosierdzia głoszone całemu światu,
 • prosić będziemy o łaskę pracy dla bezrobotnych i godziwe wynagrodzenie dla wszystkich pracujących,
 • aby dobry Bóg przyjął ofiarę ks. Marka Rybińskiego i wszystkich kapłanów, którzy stracili życie za wiarę,
 • o łaskę codziennego nawracania się,
 • o ducha pojednania i przebaczenia dla wszystkich skłóconych w krajach arabskich,
 • dla wszystkich uczestników Spotkania Młodych w Madrycie, aby byli świadkami wiary w Chrystusa,
 • za wstawiennictwem św. Józefa: o głęboką wiarę w naszych rodzinach, aby żyły przesłaniem Ewangelii.
6 lutego 2011

Pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy św. o godz. 12.00 spotkała się wspólnota Żywego Różańca na swoim comiesięcznym spotkaniu. Prowadziła je pani Carmen Landowski zelatorka wspólnoty. Po krótkiej modlitwie wymieniono tajemnice różańcowe. Zaśpiewano kilka pieśni ku czci Matki Bożej, a następnie refleksję na temat duchowy wygłosił Ks. Proboszcz. Zapowiedział m.in. pielgrzymkę wspólnoty do Gietrzwałdu i Świętej Lipki; odbędzie się ona w dniach 2-4 września br.

W miesiącu lutym Wspólnota będzie modlić się w następujących intencjach:

 • podziękowanie Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II,
 • o dobre przygotowanie się nas wszystkich do beatyfikacji Jana Pawła II,
 • o uzdrowienie relacji małżeńskich tych, którym grozi rozbicie,
 • o moc i światło Ducha Św. dla rekolekcjonisty i wszystkich uczestników rekolekcji dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych,
 • o obfite owoce Ducha Św. podczas pielgrzymki Ojca św., Benedykta XVI, do Niemiec we wrześniu br.,
 • o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
 • za chorych i cierpiących, za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes, aby ich ofiara ukazała całemu światu wartość cierpienia i zawierzenia Bogu w Trójcy Jedynemu.
23 stycznia 2011

Wspólnota "Żywego Różańca" spotkała się na tradycyjnym "opłatku". Swoją obecnością zebranych zaszczycił ks. Sławomir Łubian, inspektor prowincji warszawskiej salezjanów. Spotkanie rozpoczęła zelatorka wspólnoty p. Carmen Landowski. Przywitała zebranych i poprosiła o kilka słów Ks. Inspektora. Nasz czcigodny Gość złożył wszystkim życzenia, podkreślając fundamentalne znaczenie modlitwy różańcowej, w której zawarta jest Chrystusowa Ewangelia, rozważana w poszczególnych tajemnicach. Następnie każdy z każdym mógł przełamać się tradycyjnie opłatkiem, a wszyscy razem śpiewali polskie kolędy. Każdy mógł też skosztować "pyszności" przygotowanych i przyniesionych przez niektóre osoby ze wspólnoty.
2 stycznia 2011

Wspólnota "Żywego Różańca" na swoim comiesięcznym spotkaniu podjęła się modlitwy w następujących intencjach:

 • dziękczynnej: za dar małżeństwa i macierzyństwa,
 • o łaskę powrotu na drogę wiary dla tych, którzy nie korzystają z sakramentów świętych,
 • za chorych i cierpiących, aby mogli się jednoczyć z cierpiącym Chrystusem,
 • za rządzących, aby postępowali wg. Dekalogu,
 • za ofiary tegorocznej zimy; o łaskę nieba dla nich.
5 grudnia 2010

Msza św. o godz. 12.00 tradycyjnie została odprawiona w intencji wspólnoty. Po mszy św. członkowie "Żywego Różańca" spotkali się, aby wymienić tajemnice różańca, które będą odmawiać w najbliższym miesiącu, i aby wysłuchać comiesięcznej duchowej refleksji. Wygłosił ją nasz dzisiejszy Gość, ks. Wojciech Kozłowicz, misjonarz z Zambii. Powiedział przede wszystkim o umiłowaniu Maryi przez wiernych, wśród których pracuje.
Wspólnota podała też intencje, w których będzie modliła się w najbliższym miesiącu. Oto te intencje:

 • podziękowanie Bogu za wszystkie łaski, które otrzymała wspólnota Koła "Żywego Różańca",
 • o dobre przygotowanie nas wszystkich do Świąt Bożego Narodzenia i obfite owoce Rekolekcji Adwentowych,
 • o pomoc materialną i wsparcie duchowe dla ludzi bezdomnych i potrzebujących,
 • o wsparcie modlitewne naszych braci i sióstr prześladowanych za wiarę, szczególnie w Iraku, Indiach, Pakistanie i Sudanie.
7 listopada 2010

Tradycyjnie po mszy św. o godz. 12.00 spotkali się członkowie Żywego Różańca. Tak jak zawsze spotkanie poprowadziła zelatorka wspólnoty p. Carmen Landowski. Duchową refleksję wygłosił Ks. Proboszcz. Nawiązał do klimatu szczególnej modlitwy za zmarłych, jaki tworzy się w Kościele w miesiącu listopadzie. Zaznaczył, że tajemnica "świętych obcowania" powinna być zawsze obecna i żywa w modlitwie chrześcijanina.

Wspólnota przyjęła także intencje modlitwy na bieżący miesiąc:

 • podziękowanie za Bazylikę pw. św. Jana Chrzciciela, kościół naszej Misji,
 • o kierowanie się Dekalogiem przez parlamentarzystów w głosowaniu sejmowym, dotyczącym metody ">em>in vitro",
 • o Boże miłosierdzie i łaskę zbawienia dla wszystkich zmarłych, szczególnie tych, którzy umarli nagłą śmiercią,
 • o obfite owoce Ducha św. dla wszystkich przygotowujących się do spotkania młodych z Ojcem św. Benedyktem XVI, jakie odbędzie się w Madrycie w 2011 r.,
 • o ciągłe doskonalenie się w praktykowaniu Bożej miłości w naszych wspólnotach.


W czasie spotkania śpiewano pieśni maryjne, odmówiono dziesiątkę różańca św. i wymieniono tajemnice, które członkowie wspólnoty będą odmawiać w bieżącym miesiącu.

Prawie wszyscy uczestnicy spotkania wzięli także udział w procesji na cmentarz przy Lilienthalstr., aby modlić się za zmarłych.
10 października 2010

Po mszy św. o godz. 12.00 odbyło się spotkanie wspólnoty "Żywego Różańca" i wymiana różańcowych tajemnic. Spotkanie poprowadziła zelatorka wspólnoty p. Carmen Landowski. Refleksję duchową wygłosił Ks. Proboszcz. Zaproponował m.in. wspólnotową pielgrzymkę do sanktuarium w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce. Pielgrzymka planowana jest na początek września 2011 r.

Wspólnota będzie się modliła w październiku w następujących intencjach:

 • dziękczynienie Bogu za dar kapłaństwa,
 • do Matki Bożej, Królowej Różańca Świętego, o opiekę nad rodzinami i narodami przed zniszczeniem najwyższych wartości,
 • o pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, aby w swoim życiu spotkali Jezusa jako Dobrego Pasterza,
 • w intencji pielgrzymów udających się do Ziemi św.,
 • o pojednanie i przebaczenie dla narodu polskiego oraz wypełnienie testamentu Sługi Bożego Jana Pawła II, powierzonego mu przez Boga.
12 września 2010

Po mszy św. o godz. 12.00 odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie wspólnoty Żywego Różańca. Wymieniono tajemnice różańcowe. Do zebranych kilka słów refleksji skierował Ks. Proboszcz, opiekun duchowy wspólnoty. W modlitwie w najbliższym miesiącu polecane będą następujące intencje:

 • podziękowanie Bogu za owocną pielgrzymkę do Lichenia,
 • prośba o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich powodzian oraz o pomoc ludzi dobrej woli,
 • prośba o wierne odmawianie modlitwy różańcowej wspólnoty Żywego Różańca,
 • o powołania zakonne do zgromadzenia Księży Marianów,
 • abyśmy na wzór Maryi, Matki Bożej Bolesnej, umieli przyjmować krzyż Jezusa jako znak zbawienia.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.
5 września 2010

Liczna grupa wspólnoty Żywego Różańca wzięła udział w pielgrzymce do Lichenia. Pielgrzymka trwała trzy dni. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Gniezno. Oprócz członków naszej wspólnoty byli także pielgrzymi ze wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz inni parafianie. Opiekunem grupy był Ks. Proboszcz.
13 czerwca 2010

Po mszy św. o godz. 12.00, spotkali się członkowie Żywego Różańca. Spotkanie poprowadziła p. Carmen Landowski. Wziął w nim udział także Ks. Proboszcz. Rozmawiano o pielgrzymce do Lichenia, jaka planowana jest w pierwszych dniach września br. Pielgrzymka trwać będzie trzy dni. Pojadą na nią głównie członkowie Żywego Różańca i wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Jeżeli będą miejsca wolne, wtedy mogą dołączyć inni parafianie. Spotkanie czerwcowe było ostatnim przed przerwą wakacyjną. Podano intencje, w których wspólnota będzie modlić się przez najbliższe miesiące:

 • dziękujemy Jezusowi Miłosiernemu za wspólnie przeżytą procesję Bożego Ciała z parafią pw. św. Bonifacego i wspólnotą Chorwacką,
 • modlimy się za dzieci, aby nigdy nie zabrakło im prawdziwej miłości rodziców,
 • w łączności z intencjami Ojca św., przez wstawiennictwo św. Antoniego, modlimy się o to, abyśmy byli zawsze wrażliwi na potrzeby bliźnich i biednych oraz pomocni tym, którzy zagubili drogę do Chrystusa,
 • aby katolicy przebywający na urlopie pamiętali o uczestnictwie w niedzielnej mszy św.,
 • o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny,
 • o dobre owoce pielgrzymki wspólnot Koła Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci do Lichenia.
Następne spotkanie powinno odbyć się w pierwszą niedzielę września, ale wtedy będziemy... w Licheniu!
2 maja 2010

Pierwsza niedziela miesiąca maja. Msza św. o godz. 12.00 tradycyjnie została odprawiona w intencji wspólnoty "Żywego Różańca". Po mszy św. odbyło się spotkanie i wymiana tajemnic modlitwy na rozpoczynający się miesiąc. Spotkanie poprowadziła p. Carmen Landowski. Ogłoszona została pielgrzymka do Lichenia. Odbędzie się ona w dniach 3-5 września br. Podane zostały także intencje na miesiąc maj:

 • dziękczynna członków "Żywego Różańca" i ich rodzin za wszystkie otrzymane łaski,
 • za wszystkie ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i ich rodziny,
 • za dzieci przygotowujące się do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii św.,
 • o moc i światło Ducha św. dla Ojca św. Benedykta XVI w jego posłudze Kościołowi.
7 marca 2010

Na spotkaniu wspólnoty Żywego Różańca, które odbyło się tradycyjnie w pierwszą niedzielę miesiąca, podano intencje w których wspólnota będzie się modliła w miesiącu marcu i kwietniu:

 • o dobre przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych przez okres Wielkiego Postu i rekolekcji parafialnych,
 • o światło Ducha św. dla rekolekcjonistów,
 • o łaskę głębokiego żalu i skruchy oraz pokuty dla więźniów w sakramencie pojednania i przebaczenia,
 • o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wspólnoty "Dzieci Maryi",
 • w intencji Ojca św.,
 • za Grzegorza i Krzysztofa o łaskę silnej wiary, pokuty i pojednania oraz opiekę Matki Bożej dla nich.


Następne spotkanie odbędzie się w pierwszą niedzielę maja br.
7 lutego 2010

Msza św. o godz. 12.00 została odprawiona w intencji wspólnoty "Żywego Różańca". Po mszy św. odbyło się comiesięczne spotkanie. Zebrani wymienili tajemnice, które będą rozważać w miesiącu lutym. Spotkanie prowadziła p. Carmen Landowski, zelatorka "Żywego Różańca". Refleksję duchową wygłosił Ks. Proboszcz. Podano także intencje na miesiąc luty:

 • o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
 • za chorych, aby powierzyli swoje cierpienia Bogu i poddali się woli Bożej,
 • za wszystkich, którzy przeżyli dramat trzęsienia ziemi na Haiti, aby nie utracili nadziei, i aby wszyscy otrzymali pomoc od ludzi dobrej woli,
 • we wszystkich intencjach Polskiej Misji,
 • o nawrócenie Marka i jego powrót do Kościoła,
 • o dobre owoce rekolekcji dla osób żyjących w powtórnych, niesakramentalnych związkach, oraz takich, które są rozwiedzione lub w separacji, ale nie zawarły nowego zawiązku.
10 stycznia 2010

Odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty. Udział w różańcowym opłatku wzięło ponad dwadzieścia osób.
3 stycznia 2010

Comiesięczne spotkanie Żywego Różańca prowadziła zelatorka wspólnoty, p. Carmen. Wymieniono się tajemnicami, jakie każdy będzie rozważał w miesiącu styczniu, a modlić się będziemy intencji:

 • o szczęśliwy przebieg pielgrzymek: do Ziemi św. (maj) i do Lichenia (wrzesień).
7 grudnia 2009

Po mszy św. o godz. 12.00, tak jak w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, spotkała się wspólnota różańcowa, aby wymienić tajemnice różańcowe i przyjąć propozycję intencji modlitwy. Spotkanie prowadziła p. Carmen Landowski, zelatorka Żywego Różańca; obecny był także Ks. Proboszcz, opiekun wspólnoty. W miesiącu grudniu modlić się będziemy w następujących intencjach:

 • o owocne rekolekcje adwentowe,
 • o powrót tych osób, które nie uczestniczą w życiu sakramentalnym Kościoła,
 • za uzależnionych od narkotyków i alkoholu,
 • za chorych cierpiących,
 • w int. małżeństwa Ewy i Marcina.
Podano propozycję zorganizowania pielgrzymki do Lichenia. Do Żywego Różańca dołączy także wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci. Proponowany czas pielgrzymki to wrzesień 2010 r.
8 listopada 2009

Wyjątkowo, bo w drugą niedzielę miesiąca, spotkała się wspólnota Żywego Różańca, aby wymienić tajemnice różańcowe. Spotkanie w pierwszą niedzielę listopada nie odbyło się ze względu na przypadającą w tym roku tego dnia Uroczystość Wszystkich Świętych. Spotkanie prowadziła p. Carmen Landowski, zelatorka wspólnoty. Refleksję duchową wygłosił Ks. Proboszcz, prosząc członków Rodziny Różańcowej o szczególną modlitwę za zatwardziałych grzeszników, szczególnie w tym miesiącu, kiedy Kościół modli się za zmarłych. Spotkanie zakończyło się tradycyjnie dziesiątką różańca i podaniem intencji modlitwy na najbliższy miesiąc.

W listopadzie będziemy modlili się w następujących intencjach:

 • za cierpiących w czyśćcu, a szczególnie za tych ludzi, którzy byli oddaleni od Boga,
 • o łaski dla Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej z okazji 10-tej rocznicy jej istnienia,
 • za Carmen w dniu przystąpienia do Apostolatu Świeckich św. Elżbiety z Turyngii (12.12.2009 r.),
 • o zdrowie dla Bogny.
6 września 2009

Tak jak w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, po mszy św. o godz. 12.00, spotkała się wspólnota Żywego Różańca. Spotkanie prowadziła zelatorka p. Carmen Landowski. Refleksję duchową wygłosił Ks. Proboszcz. Wspólnota ustaliła intencje modlitw na miesiąc wrzesień:
- o owocny przebieg Roku Kapłańskiego (modlimy się szczególnie za naszych duszpasterzy),
- za dorosłych i młodzież przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
- za rodziny i małżeństwa przeżywające kryzys,
- za uzależnionych od narkotyków i alkoholu,
- za uczestników w pielgrzymce do Ziemi św.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo.
5 września 2009

Pierwsza sobota miesiąca września - po mszy św. wieczornej, zgodnie z tradycją, odprawione zostało nabożeństwo "Czuwanie Fatimskie". Poprowadził je Ks. Proboszcz. Nabożeństwo zostało przygotowane przy współudziale członków wspólnoty Żywego Różańca. Czuwała nad tym zelatorka wspólnoty, p. Carmen Landowski.
7 marca 2009

Z racji pierwszej soboty miesiąca marca odbyło się nabożeństwo "Czuwanie Fatimskie". Czynny udział w przygotowaniu nabożeństwa i w czasie jego trwania wzięli członkowie Rodziny Różańcowej. Nad przygotowaniem czuwała przede wszystkim zelatorka wspólnoty, p. Carmen Landowski.
1 marca 2009

Tradycyjnie, jak w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, odbyło się spotkanie wspólnoty "Żywego Różańca", w czasie którego wymienione zostały tajemnice różańcowe. Spotkanie odbyło się po mszy św. o godz. 12.00, odprawionej w intencji Rodziny Różańcowej. Prowadziła je zelatorka p. Carmen Landowski. Konferencję wygłosił Ks. Proboszcz, duchowy opiekun wspólnoty. W konferencji Ks. Proboszcz wskazał na potrzebę modlitwy, szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu, za tych, którzy przygotowują się do sakramentu pojednania. Głównie w intencji "o nawrócenie zatwardziałych grzeszników" modlić się będzie w tym miesiącu wspólnota różańcowa.
18 stycznia 2009

Wspólnota Różańcowa miała swoje spotkanie opłatkowe. Dzieląc się opłatkiem i śpiewając bożonarodzeniowe kolędy zebrani spędzili w pięknym klimacie ok. 3 godz.

img_5884_small.jpg img_5886_small.jpg img_5888_small.jpg img_5890_small.jpg
img_5894_small.jpg img_5895_small.jpg img_5896_small.jpg img_5897_small.jpg
img_5898_small.jpg img_5903_small.jpg img_5904_small.jpg img_5906_small.jpg
img_5908_small.jpg img_5909_small.jpg img_5910_small.jpg img_5911_small.jpg7 grudnia 2008

Po mszy św. o godz. 12.00 spotkała się wspólnota Żywego Różańca. Spotkanie prowadziła p. Carmen Landowski, zelatorka wspólnoty. Członkowie Rodziny Różańcowej wymieli tajemnice, które będą rozważać w rozpoczynającym się miesiącu. Będą modlić się w następujących intencjach: o ochronę życia poczętego, w intencji małżeństw, o dobre owoce duchowe rekolekcji adwentowych, w intencji pozytywnego zakończenia akcji Pro Reli, o zdrowie dla chorych. Swoje "słowo" do zebranych skierował Ks. Proboszcz podkreślając, jak bardzo potrzeba modlitwy do rozwiązywania wielu trudnych spraw wspólnoty parafialnej, ale też wskazał na już rozwiązane trudne sprawy, które miały miejsce w życiu naszej parafii. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłana.
23 listopada 2008

Kilka osób ze wspólnoty Żywego Różańca zdecydowało się pomagać w zbieraniu podpisów pod akcją Pro Reli, która ma na celu doprowadzenie do referendum w sprawie statusu religii w szkołach berlińskich. Podpisy w naszej Misji będą zbierane we wszystkie niedziele, aż do świąt Bożego Narodzenia.
2 listopada 2008

Po mszy św. o godz. 12.00 odbyło się spotkanie wspólnoty Żywego Różańca. Konferencję wygłosił Ks. Proboszcz. Podkreślił, że różaniec, w rozważanych tajemnicach, przypomina modlącym się wydarzenia zbawcze ewangelii. Jest swego rodzaju Ewangelią codzienności, łatwą do rozważania przy odmawianiu poszczególnych tajemnic. Intencje na miesiąc listopad: za zamarłych, za prześladowanych chrześcijan w Indiach, za Ojca św. i kapłanów oraz za rodziny, a szczególnie dzieci i młodzież. Spotkanie zakończyło odśpiewanie pieśni "Była cicha i piękna jak wiosna" oraz błogosławieństwo.
7 września 2008

Odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie wspólnoty Żywego Różańca. Spotkanie prowadziła p. Carmen Landowski, zelatorka wspólnoty. Konferencję duchową wygłosił ks. Wojciech Majchrzak. Członkowie wspólnoty Różańcowej w miesiącu wrześniu będą modlili się w int. dzieci i młodzieży, które rozpoczynają rok szkolny i katechetyczny.
1 czerwca 2008

Po mszy św. o godz. 12.00 spotkali się członkowie wspólnoty Żywego Różańca. Spotkanie prowadzili Ks. Proboszcz i p. Carmen Landowski, zelatorka wspólnoty. Intencje na rozpoczynający się miesiąc: za chorych i cierpiących, za nowożeńców Kasię i Maćka, za wspólnotę Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.
22 maja 2008

Poczet Sztandarowy wspólnoty Żywego Różańca wziął udział w centralnej berlińskiej procesji Bożego Ciała. Procesji przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Berlińskiej Wolfgang Weider.

20-21 maja 2008

Wspólnota Żywego Różańca wzięła udział w uroczystości z okazji nawiedzenia naszej Misji przez relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wspólnota prowadziła godzinną adorację w czasie czuwania w nocy. Odmawiany różaniec, refleksje przy każdej z tajemnic i śpiew maryjnych pieśni wypełniły czas od 4.00 do 5.00 nad ranem.
4 maja 2008

Po mszy św. o godz. 12.00 spotkała się wspólnota Żywego Różańca. Jak co miesiąc wymieniono się tajemnicami różańcowymi. Spotkanie prowadziła p. Carmen Landowski, zelatorka Żywego Różańca. Przekazała zebranym wrażenia z pielgrzymki do Medjugorie. Podano też intencje, w których modlić się będą członkowie przez najbliższy miesiąc: w intencji o powołania kapłańskie i zakonne, o zdrowie dla p. Ireny i innych osób chorych ze wspólnoty, w intencji nowożeńców Katarzyny i Macieja.
1 maja 2008

Wierni naszej Misji modlili się dzisiaj przez cały dzień, zgodnie z prośbą ordynariusza Archidiecezji Berlińskiej kard. Georga Sterzinskiego, o powołania kapłańskie i zakonne. Dla nas był to tradycyjnie pierwszy czwartek miesiąca. W modlitwę włączyli się członkowie Żywego Różańca. Aż 31 osób pełniło modlitewny "dyżur" w ciągu 24 godzin naszej parafialnej modlitwy.
30 kwietnia 2008

Związek małżeński zawarli: Kasia Nasiłowska i Maciej Warszawski, członkowie wspólnoty Żywego Różańca. Uroczystość odbyła się w Siedlcach. Związek pobłogosławił ks. Wojciech Majchrzak. Drogim, Nowym Małżonkom, życzymy długich i szczęśliwych lat przeżywanych od tego momentu zawsze razem!!! Szczęść Boże!
6 kwietnia 2008

Jak w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, również dzisiaj, po mszy św. o godz. 12.00, spotkała się wspólnota Żywego Różańca. Spotkanie prowadziła zelatorka wspólnoty p. Carmen Landowski i Ks. Proboszcz opiekun duchowy Rodziny Różańcowej. Wymieniono tajemnice różańcowe do odmawiania w rozpoczynającym się miesiącu kwietniu, ustalono kolejność osób w modlitwie o powołania, o którą prosił ordynariusz Archidiecezji Berlińskiej, kard. Georg Sterzinsky (wspólnota PMK w Berlinie będzie modliła się w tej intencji w pierwszy czwartek miesiąca maja), podano także intencje modlitwy na najbliższy miesiąc:

- o szczęśliwą operację dla p. Ireny
- o dobre przygotowanie się do małżeństwa dla Kasi i Maćka
- o szczęśliwe pielgrzymowanie do Medjugorie i Ziemi św.
- o błogosławieństwo w działaniach Rady Parafialnej
- o powołania.
2 marca 2008

Po mszy św. o godz. 12.00 spotkała się wspólnota Żywego Różańca, tak jak zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca. Spotkanie prowadziła odpowiedzialna za wspólnotę p. Carmen Landowski. Słowo do zebranych wygłosił Ks. Proboszcz, opiekun Żywego Różańca w naszej Misji. Poprosił, aby wspólnota swoją modlitwą odpowiedziała na apel ks. kard. Sterzinskyego, modląc się o powołania kapłańskie i zakonne. Idąc za tą myślą, wspólnota Żywego Różańca postanowiła włączyć się w modlitwę indywidualną parafian Polskiej Misji Katolickiej, właśnie o powołania, w pierwszy czwartek miesiąca maja, tj. 1 maja br.

Wymieniono się tajemnicami różańcowymi, odmówiono dziesiątek różańca; na zakończenie Ks. Proboszcz zebranych pobłogosławił.

Intencje: o zdrowie dla Ryszarda, o dobre przygotowanie do zawarcia związku małżeńskiego dla Kasi i Macieja, o powołania, o dobry przebieg pielgrzymki do Medjugorie i do Ziemi św.
3 lutego 2008

Wspólnota Żywego Różańca miała swoje comiesięczne spotkanie. Odbyło się ono po mszy św. o godz. 12.00 w Bazylice. Spotkanie prowadziła p. Carmen Landowski, zelatorka Wspólnoty. Rozważanie nt. ?Wielki Post czasem nawrócenia? przeprowadził Ks. Proboszcz. Odmówiono dziesiątek różańca, odśpiewano pieśń ku czci Matki Bożej, wymieniono tajemnice różańcowe.
Intencje na miesiąc luty: o nawrócenie zatwardziałych grzeszników, o szczęśliwy przebieg pielgrzymek do Medjugorie i do Ziemi św., o owocną pracę Rady Parafialnej, o zdrowie dla osób chorych ze Wspólnoty.
6 stycznia 2008

Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Charakterystycznym znakiem tego dnia jest poświęcenie kredy i kadzidła. Kredą wypisujemy, zgodnie z długoletnią polską tradycją, na drzwiach naszych mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców. Jest to znak przynależności mieszkańców do Chrystusowego Kościoła. Uroczystość Objawienia pańskiego, Trzech Króli. Charakterystycznym znakiem tego dnia jest poświęcenie kredy i kadzidła. Kredą wypisujemy, zgodnie z długoletnią polską tradycją, na drzwiach naszych mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców. Jest to znak przynależności mieszkańców do chrystusowego Kościoła.

Po mszy św. o godz. 12.00 spotkała się wspólnota Żywego Różańca. Spotkanie było pierwszym w tym roku kalendarzowym i zarazem spotkaniem opłatkowym.
 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.