Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Miłość jest pragnieniem, aby coś komuś dawać, a nie otrzymywać.

Bertolt Brecht

  Rada parafialnaStatut Rady Parafialnej
SATZUNG DER GEMEINDERÄTE DER AUSLÄNDERMISSIONEN IM ERZBISTUM BERLIN


Statut Rad Parafialnych Misji Cudzoziemców - tłumaczenie


 22.11.2018 r.

 

Przebieg obrad:

1. 8.12.2019 r. - Eucharystia z udziałem przedstawicielu Misji Obcojęzycznych. 

2. 15 - 17.12.2019 r. - rekolekcje parafialne.

3. Jasełka, żłóbek -  sprawy organizacyjne.

4. Opłatek - ustalenie terminu, organizacja.

5. Wolne wnioski.

 

Na pozątku zebrania A. Kokowska-Weinstok złożyła rezygnację z pisania protokołów z zebrań rady parafialnej. Nie wybrano nowej osoby.

Omówiono przygotowania, za które odpowiedzialna jest Kuria oraz przebieg Eucharystii w dniu 8.12.br. dla korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli misji obcojęzycznych w naszej bazylice.

Tegoroczne jasełka odbędą się 13.01.2019 r., natomiast spotkanie opłatkowe dla radnych parafialnych i pracowników PMK w sobotę, 12.01.2019 r. w domu parafialnym im. św. Jana Pawła II.

Ustalono terminy obrad rady parafialnej w 2019 r.

 


    

30.08.2018 r.

 Przebieg obrad:

1. Krótkie podsumowanie okresu przedwakacyjnego i wakacyjnego: 

 • festyn parafialny
 • XVI Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii
 • Kongres Młodzieży Polonijnej w Warszawie
 • Koncert Sacrum Non Profanum w naszej misji.

2. Najbliższe wydarzenia:

 • 08.09.2018 r. - Gedenkstätte Plötzensee - msza św.
 • 08.09.2018 r. - "Fest der Kirchen" w Berlinie
 • 29.09.2018 r. - międzynarodowy różaniec w misji chorwackiej
 • 13.10.2018 r. - bierzmowanie
 • 14.10.2018 r. - dzień papieski - schola z Bytowa
 • 23.10 2018 r. - koncert filharmoników poznańskich w Konzerthaus w Berlinie z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 • 11.11.2018 r. - uroczysta msza św. w naszej misji w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 • 24 - 25.11.2018 r. - doroczne spotkanie przedstawicieli Rad Parafialnych w Concordii.

3. Ustalenie nowych terminów.

4. Wolne wnioski.

 

Ks. Proboszcz powitał ks. Czesława Miszczyka - nowego duszpasterza w naszej misji.

Podczas spotkania zrelacjonowano przebieg ostatniego festynu parafialnego, wyjazdu młodzieży z ks. Januszem na Polonijne Spotkanie Młodych do Concrodii oraz na Kongres Polonijny w Warszawie.

Omówiono sprawy organizacyjne związane ze mszą św. na Plötzensee 8.09.br. i "Fest der Kirchen" w centrum Berlina.

22.09.2018 r. odbędzie się w Berlinie "Marsz dla życia" - przed marszem msza św. w bazylice, w której weźmie udział także grupa Polaków z Hamburga.

29.09.br.w misji chorwackiej odbędzie się po raz kolejny międzynarodowy różaniec dzieci, w którym wezmą udział dzieci z naszej misji. Będą podane szczegółowe informacje, dzieci spotkają się przed bazyliką i pojadą razem z opiekunami do misji chorwackiej.

Na spotkanie przedstawicieli rad parafialnych w Concordii z naszej rady pojadą: B. Stróż, S.Kapuścik i B. Woźniak.

 

 

 

 

 17.05.2018 r.

 Przebieg obrad:

1. Podziękowanie: Ravensbrück,Katholikentag.

2. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;

    a) 31.05.2018 r. - procesja Bożego Ciała w centrum Berlina

    b) 03.06.2018 r. - procesja Bożego Ciała przy naszej misji.

3. 17.06.2018 r. - festyn parafialny w 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

4. 23.06.2018 r. - wspólna modlitwa i spotkanie w wigilię uroczystości narodzenia św. Jana Chrzciciela.

5. Obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę:

     a) 14.10.2018 r. - koncert papieski.

     b) 17.11.2018 r. - uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

6. Wolne wnioski.

 

 

  22.02.2018 r.

 

 Przebieg obrad:

1. Relacja z pracy grup roboczych.

2. Relacja ze spotkania członków Rad Parafialnych w Concordii w listopadzie 2017 r.

3. Wielki Post - rekolekcje.

4. 10.03.2018 r. - procesja pokutna katolików Berlina poprzedzona nocnym czuwaniem.

5. 22.04.2018 r. - rocznica wyzwolenia obozu w Ravensbrück.

6. 05.04.2018 r. - pielgrzymka do kościoła Maria Frieden w intencji powołań i o pokój na świecie.

7. 08.04.2018 r. - msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

8. 27.05.2018 r. - I Komunia św.

9. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

    a) 31.05.2018 r. - procesja Bożego Ciała w centrum Berlina

    b) 03.06.2018 r. - procesja Bożego Ciała przy naszej misiji (pozwolenie).

10. 23.06.2018 r. - XVI Dzień Młodzieży Polonijnej w Concordii.

11. 17.06.2018 r. - festyn parafialny.

12. Wolne wnioski.

 

Na posiedzeniu Rady Parafialnej omówiono wszystkie wymienione wyżej wydarzenia i sprawy organizacyjne z nimi związane.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne poprowadzą Mali Bracia od Jezusa Cierpiącego, natomiast jałmużna wielkopostna przeznaczona zostanie na wsparcie budowy kaplicy adoracji  i klasztoru pod kołem podbiegunowm dla Siostr z wioski Lannavaara oraz wsparcie budowy kościoła w Nhacafula, w Mozambiku w Afryce.

Zapoznano się także z planem II warsztatów liturgiczno - muzycznych, które odbędą się w naszej misji od 20 - 22.04.2018 r.

 

 

  16.11.2017 r.

 

 Przebieg obrad:

1. Podsumowanie pracy grup roboczych w 2017 r.

2. Plan inicjatyw grup roboczych w 2018 r.

3. Ustalenie terminów spotkań Rady Parafialnej na 2018 r.

4. Wolne wnioski.

 

Przedstawiciele poszczególnych grup roboczych zrelacjonowali pracę w grupach i podsumowali 2017 r., a także zapoznali zebranych z planowanymi przedsięwzięciami w 2018 r.

Podano terminy na kolejne miesiące oraz ustalono termin spotkania opłatkowego dla członków Rady Parafialnej i pracowników PMK.

 

Kolejne spotkania Rady Parafialnej:

 

1. 22.02.2018 r. - godz. 19:00

2. 17.05.2018 r. - godz. 19:00

3. 30.08.2018 r. - godz. 19:00

4. 15.11.2018 r. - godz. 19:00

 

 

 07.09.2017 r.


 Powitano ks. Janusza Kuskowskiego, który od 01.08.br. rozpoczął pracę duszpasterską w PMK.

Ks. Proboszcz poinformował o zmianach opiekunów - kapłanów w poszczególnych wspólnotach parafialnych.

Podano terminy na najbliższe miesiące i ważne rocznice w drugiej połowie 2018 roku.

Podziękowano za pracę p.Teresie Borsuk, dotychczasowej sekretarce PMK, która z dniem 1.10.2017 r. przechodzi na emeryturę. Nową sekretarką będzie Karolina Lewandowska.

 

 

 04.05.2017 r.

 

Przebieg obrad:

1. "Vorläufige Rechtlinie" dla parafii obcojęzycznych zatwierdzone przez bp Kocha.

2. Obchody 100 lecia objawień fatimskich.

3. Procesja Bożego Ciała

   - 15.06.2017 r. na Gendarmenmarkt

   -18.06.2017 r. przy naszej bazylice.

4. Festyn parafialny (25.06.2017 r.); w tym dniu świętujemy:

   -uroczystość odpustową narodzenia św. Jana Chrzciciela (24.06.)

   -120-stą rocznicę poświęcenia naszej bazyliki (być może poświęcenie figury ojca Pio).

5. Przygotowanie 35-tej rocznicy powstania Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

6. Uczczenie 75-tej rocznicy męczeńskiej śmierci Piątki Poznańskiej.

7. Wolne wnioski.

 

 

Ks. biskup Koch podpisał "Vorläufige Rechtlinie" dla parafii obcojęzycznych o czym poinformował zarząd rady oraz zrelacjonowano przebieg prac nad ostatecznym brzmieniem dokumentu.

Przebieg uroczystości związanych ze 100 leciem objawień fatimskich w naszej misji jest umieszczony na stronie internetowej parafii oraz w liśscie parafialnym.

Ustalono szczegóły organizacyjne procesji Bożego Ciała przy katedrze, przy bazylice oraz zbliżającego się festynu parafialnego.

Podsumowano I warsztaty liturgiczno - muzyczne w naszej misji.    23.02.2017 r.

Przebieg obrad:


1. Relacja z pracy zarządu Rady i przedstawicieli Misji Obcojęzycznych w Berlinie.

2. Procesja pokutna katolików Berlina (Bußgang) 24 - 25.03.2017 r.

3. Przygotowanie do dnia świętości życia (Duchowa adopcja dzieci nienarodzonych).

4. Rekolekcje wielkopostne, Wielki Tydzień, święto Miłosierdzia.

5. Uroczystości w Ravensbrück (23.04.2017 r.), święto Miłosierdzia.

6. Jubileusz 100 lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.

7. Wolne wnioski.

 

Zapoznano się z pracami zarządu Misji Obcojęzycznych w Berlinie.

Ks. Biskup przekazał zaproszenie do udziału w procesji pokutnej katolików Berlina, która odbędzie się 25.03.2017 r. Wyruszy z kościoła św. Klemensa, gdzie zostanie poprzedzona czuwaniem "24 godziny dla Pana". Na zakończenie procesji zostanie odprawiona msza św. w naszej bazylice. Podczas Eucharystii śpiewy wykona m. in. schola "Marana Tha" z naszej misji.

Omówiono także przygotowania do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, błogosławieństwo lektorów i psałterzystów przygotowujących się do tej posługi ( 12.03.2017 r. o godz. 12:00), rekolekcje wielkopostne, a także uroczystości związane z wyzwoleniem obozu koncentracyjnego w Ravensbrück w dniu 23.04.2017 r., w których wezmą udział przedstawiciele naszej misji.

Podano także ważniejsze terminy różnych wydarzeń w misji na najbliższe kilka miesięcy.

 

   17.11.2016 r.

 

Przebieg obrad:


1. Krótkie podsumowanie pracy grup roboczych w roku 2016.

2. Ustalenie terminów spotkań Rady Parafialnej na rok 2017.

3. Jasełka - podział ról, terminy prób.

4. Wolne wnioski.

 

 

Poszczególne grupy robocze przedstawiły efekt swojej pracy w kończącym się roku kalendarzowym.

 

8.12.2016 r. w katedrze św. Jadwigi o godz. 18:00 będzie celebrowana Msza św. dla korpusu dyplomatycznego oraz przedstawicieli misji obcojęzycznych pod przewodnictwem abp Kocha.

 

Spotkanie opłatkowe dla członków rady parafialnej oraz pracowników naszej misji odbędzie się 14.01.2017 r. po Mszy św. o godz. 18:00.

 

Niektóre terminy na 2017 r.:

 

- 17 - 19.02.2017 r. - kurs "Nowe życie."

- 3 - 5.03.2017 r. - warsztaty liturgiczno - muzyczne

- 25.06.2017 r. - festyn parafialny

- 9.09.2017 r. godz. 12:00 - Msza św. na Plötzensee.

- 20/21.10.2017 r. - 32 Jasnogórska Noc czuwania w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy.

 

Ks. Waldemar Trendziuk podał skład obsady tegorocznych jasełek oraz terminy prób:

- 1.12.2016 r.  i  5.01.2017 r. godz. 19:00 w domu parafialnym im. św. Jana Pawła II oraz próba generalna w sobotę, 7.01.2017 r. o godz. 15:00 w bazylice.

Jasełka odbędą się w niedzielę, 8.01.2017 r. po Mszy św. o godz. 15:00.

 

Odczytano treść podziękowania ks.abp M.Mokrzyckiego skierowanego do wszystkich parafian naszej misji za pomoc finansową dla Ukrainy.

 

 

   18.09.2016 r.

 

Tematy spotkania:


1. Ukonstytuowanie się Rady Misji obcojęzycznych.

2. Msza św. dziękczynna za Chrzest Polski pod przewodnictwem ks.abp Mieczysława Mokrzyckiego.

3. Wydarzenia duchowe na najbliższy okres.

4. Wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca Rady Parafialnej -  Beata Stróż - powitała w gronie radnych ks. Waldemara Trendziuk i Dorotę Szajgin, która weszła w skład Rady na miejsce Martina Weinstok (Martin w związku ze studiami zmienił miejsce zamieszkania).

Przewodnicząca Rady zapoznała zgromadzonych ze składem Rady Misji Obcojęzycznych i planem jej pracy.

Omówiono przygotowanie do bierzmowania i 1050 rocznicy Chrztu Polski w naszej Misji pod przewodnictwem ks. abp M.Mokrzyckiego w dniach 1 i 2.10.2016 r.

Przedstawiono terminy i przebieg najbliższych wydarzeń w Misji:

- 8.10.2016 r. - międzynarodowy różaniec dzieci w Misji Chorwackiej

- 31 Jasnogórska Noc czuwania w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy 21/22.10. 2016 r.

- 30.10.2016 r. Msza św. w Sachsenhausen - 10 lecie poświęcenia pomnika ku czci pomordowanych tam kapłanów

- 5.11.2016 r. - Msza św. w katedrze św. Jadwigi w krypcie przy grobie bł. ks. B.Lichtenberga - 20 - lecie beatyfikacji

- 6.11.2016 r. -  w bazylice Msza św. dziękczynna z okacji 10 - lecia scholi "Marana Tha"

- 6.11.2016 r. - Concordia - poświęcenie kaplicy Bożego Miłosierdzia

- 13.11.2016 r. - Alt - Glinicke Msza św. - cmentarz, gdzie znajdują się urny z prochami polskich kapłanów zamordowanych w Sachsenhausen.

Zadecydowano, że tegoroczne przedstawienie jasełkowe przygotują radni parafialni i będzie ono wystawione w niedzielę, 8.01.2017 r. Odpowiedzialnym za przygotowanie został ks. Waldemar Trendziuk.

 

 

   11.05.2016 r. 

 

Przebieg obrad:

 

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Kalendarium:

- 21.05.2016 r. - Msza św. rozpoczynająca prace w naszej przestrzeni duszpasterskiej ( St. Bonifatius Kirche)

- 26.05.2016 r. - centralne uroczystści Bożego Ciała ( Gendarmenmarkt).

- 29.05.2016 r. - uroczystość Bożego Ciała przy naszej Misji.

- 19.06.2016 r. - festyn parafialny

- 23.06.2016 r. - Msza św. w rocznicę Mszy Papieskiej w Berlinie pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Niemczech.

3. Wolne wnioski.

Propozycje:

- udział młodzieży z naszej Misji w Swiatowych Dniach Młodzieży

- Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii.

 

Podczas posiedzenia Rady omówiono szczegółowo festyn parafialny, który został przesunięty na 19.06.2016 r. oraz uroczystości Bożego Ciała przy katedrze św. Jadwigi i w naszej Misji. Tegoroczne Boże Ciało, podobnie jak w ubiegłych latach, przygotowujemy razem ze wspólnotą niemiecką.

 

23.06.2016 r. będziemy uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Niemczech z okazji 20 - tej rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II w Berlinie.

 

Zdecydowano, że zostanie zamówiony autokar i zorganizowany wyjazd młodzieży z naszej Misji na Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii w dniu 25.06.2016 r.

 

Przedstawiono plan wyjazdu młodzieży z arcydiecezji berlińskiej, w tym także z naszej Misji, na Swiatowe Dni Młodzieży do Krakowa, będą jej towarzyszyć z ramienia PMK ks. Marek Kędzierski i ks. Grzegorz Jeżewski. Pojedzie także delegacja na Kongres Młodzieży Polonijnej w Warszawie w dniach 17 - 20.07.2016 r. organizowany przez ks. bp Lechowicza.

 

 

 


   10.03.2016 r.

Przebieg obrad:


1. Relacje ze spotkań grup.

2. Kalendarium:

- 12 - 16.03.2016 r. rekolekcje wielkopostne w bazylice; 17, 18 i 20.03.2016 r. rekolekcje wiekopostne na Spandau.

- 19.03.2016 r. uroczystość św. Józefa - odnowienie przyrzeczeń małżeńskich (propozycja)

- 19.03.2016 r. - Pasja XXI - koncert charytatywny w bazylice - wsparcie SDM w Krakowie.

- Swięte Triduum Paschalne w PMK.

- Swięto Miłosierdzia Bożego w PMK.

- uroczystości 1050 rocznicy Chrztu Polski w kraju i w naszej Misji.

- 26.06.2016 r. - 20 rocznica Papieskiej Mszy św. i beatyfikacji na "Olimpiastadion" oraz przejście

  Papieża Jana Pawła II przez Bramę Brandenburską.

- 24 - 26.06.2016 r. uroczystość odpustowa w bazylice i przed wakacyjny "Festyn parafialny".

3. Wolne wnioski.

 

Księża podali terminy wyjazdów z dziećmi i młodzieżą, omówiono uroczystości związane z rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Ravensbrück - 17.04.2016 r. i udział w nich naszej Misji. Oprawę muzyczną zapewni nasza organistka A. Kokowska - Weinstok razem ze scholą "Marana Tha".

 

Przedstawiono propozycje atrakcji na najbliższy festyn parafialny z zaangażowaniem wszystkich wspólnot działających przy Misji.

 

3 - 5.03.2017 r. w naszej Misji odbędą się po raz pierwszy warsztaty liturgiczno - muzyczne dla osób śpiewających i grających na instrumentach, które poprowadzą znani polscy kompozytorzy

i dyrygenci Piotr Pałka, Pawel Bębenek i Hubert Kowalski.

 

Diakonia życia przedstawiła plan swojej pracy na najbliższy okres, natomiast ks. Proboszcz przybliżył wszystkie wydarzenia związane z obchodami Roku Miłosierdzia i rocznicy Chrztu Polski w naszej Misji.

 

 

 

 

    10.01.2016 r.
 

 

Przebieg obrad:


1. Powołanie grup roboczych.

2. Spotkanie opłatkowe.

3. Ustalenie terminów spotkań na 2016 r.

4. Rok 2016 Rokiem Miłosierdzia Bożego, a w nim:

- 1050 rocznica Chrztu Polski

- Swiatowe Dni Młodzieży w Krakowie

- Jak przeżyć ten rok duchowo i nie tylko?

- Propozycje, dyskusja otwarta.

5. Wolne wnioski.

 

Na posiedzeniu Rady powołano grupy:

- administracyjną

- do spraw wychowania dzieci i młodzieży oraz rodzin

- do spraw formacji chrześcijańskiej i ewangelizacji

- historyczno - kulturalną

- liturgiczną.

Spotkanie opłatkowe członków Rady Parafialnej i pracowników PMK zaplanowano na

16.01.2016 r. godz. 19:00 w Domu św. Jana Pawła II.

 

Ustalono terminy posiedzeń Rady Parafialnej:

10.03.2016 r.; 11.05.2016 r.;15.09.2016 r.

Festyn parafialny: 26.06.2016 r. po Mszy św. o godz. 12:00.

Msza św. na Plötzensee - 10.09.2016 r. godz. 12:00.

 

Ks. Proboszcz przedstawił plan obchodów Roku Miłosierdzia w naszej Misji.

 

Przedstawiono stan przygotowań i udział naszej młodzieży w Swiatowych Dniach Młodzieży w Krakowie w lipcu br.

 

 
6.12.2015 r. 
   

Członkowie Rady Parafialnej wchodzący z urzędu:


1. ks. Kędzierski Marek - Proboszcz PMK

2. ks. Szestowicki Stanisław - wikariusz PMK

3. ks. Hebrowski Lech - wikariusz PMK

4. ks. Jeżewski Grzegorz - wikariusz PMK

5. Borsuk Teresa - sekretarka PMK

 

W skład nowej Rady Parafialnej wchodzą (w kolejności alfabetycznej) wybrani przez parafian:

 

1. Cyrankowska Jolanta

2. Dasiewicz Krzysztof

3. Drost Beata

4. Gabrel Elżbieta

5. Kaiser Daniel

6. Kapuścik Sylwia

7. Klein Agnieszka

8. Kokowska-Weinstok Anna

9. Kurek Karolina

10. Porzyński Ryszard

11. Stróż Beata

12. Szymoniak Adam

13. Weinstok Martin

14. Wolf Rafał

15. Woźniak Bożena

16. Woźniak Paweł.

 

Członkowie Rady Parafialnej wybrani przez ks. Proboszcza:


1. Kowalska Halina

2. Stróż Dominik - przedstawiciel młodzieży

3. Torka Damian.

 

 

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Parafialnej poprzez tajne głosowanie wybrano zarząd Rady:

 

Przewodnicząca- Stróż Beata

I zastępca - Cyrankowska Jolanta

II zastępca - Szymoniak Adam.

 

Ustalono następujące terminy:

 

- spotkanie Rady Parafialnej - 10.01.2016 r.

- spotkanie "opłatkowe" Rady Parafialnej - 16.01.2016 r.

 

 

 
 30.08.2015 r. -

 

Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Festyn parafialny 6.09.2015 r.

3. Kalendarium wyborów do Rady Parafialnej.

4. Wolne wnioski.

 

Terminy:

02.09.2015 r. - spotkanie przedstawicieli Misji Obcojęzycznych w domu św. Jana Pawła II.

10.09.2015 r. - rozpocznie się kurs przygotowujący nowych lektorów i kantorów-psałterzystów do posługi liturgicznej.

12.09.2015 r. - Msza św. na Plötzensee w intencji osób tam pomorowanych.

19.09.2015 r. - kurs z prewencji seksualnej dla osób zaangażowanych w pracę z dziećmi i młodzieżą w naszej Misji organizowany przez Kurię Biskupią.

25.09.2015 r. - Msza św. celebrowana przez ks. abp Heinera Kocha z udziałem przedstawicieli Misji Obcojęzycznych w naszej bazylice, a po niej poczęstunek i spotkanie w domu parafialnym św. Jana Pawła II.

16/17.10.2015 r. - wyjazd na czuwanie na Jasną Górę w intencji emigracji i jej duszpasterzy.

 

Omówiono zbliżający się festyn parafialny i związane z nim sprawy organizacyjne.

Ustalono termin dodatkowej - podsumowujące Rady Parafialnej na dzień 7.10.2015 r. godz. 19:00.

Przedstawiono różne opinie na temat uroczystości Bożego Ciała w naszej Misji przeżywanej razem z parafią niemiecką i wykluczenia polskich pieśni ze Mszy św..

 


    

26.04.2015 r.

 

Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Boże Ciało 4.06.; 7.06.2015 r.

3. Festyn parafialny 28.06.2015 r.

4. Kalendarium.

5. Wolne wnioski.

 

Przedstawiono relacje ze spotkań, w których brali udział radni parafialni:

- spotkanie dekanalne - sytuacja uciekinierów z Afryki do Europy i ich perspektywy.

- spotkania przedstawicieli Misji Obcojęzycznych na temat przyszłości Archidiecezji Berlińskiej i  udział w życiu Archidiecezji naszych misji.

- spotkanie w Schönstadt na temat "gender".

Omówiono wyjazd na uroczystości rocznicowe wyzwolenia obozu w Dachau oraz centralne uroczystości Bożego Ciało przy katedrze św. Jadwigii i w naszej Misji razem ze wspólnotą niemiecką.

Ks.Marek Kędzierski przedstawił szczegóły dotyczące misji parafialnych o Bożym miłosierdziu, które odbędą się od 5 - 23.06.2015 r.

Terminy:

28.06.2015 r. - festyn parafialny.

5.07.2015 r. - po Mszy św. o godz. 12:00 spotkanie członków Rady Parafialnej z parafianami.

12.09.2015 r. - godz. 12:00 Msza św. na Plötzensee, odpowiedzialna Anna Kokowska-Weinstok.

16/17.10.215 r. - 30 Jasnogórska Noc czuwania w intencji emigracji i jej duszpasterzy.    

15.02.2015 r.

 Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Opieka duszpasterska młodzieży przy PMK w Berlinie.

3. Diecezjalny Dzień Młodzieży - przygotowanie do SDM.

4. Kalendarium.

5. Wolne wnioski.

 

Omówiono szczegółowo uroczystości związane z 70 - tą rocznicą wyzwolenia obozów koncentracyjnych w Ravensbrück i w Dachau oraz okolicznościową wystawą grafik Joanny Czopowicz.

 

Przedstawiono stan przygotowań do SDM w Krakowie w 2016 r. i udział w nich naszej młodzieży. Odpowiedzialnym jest ks. Grzegorz Jeżewski.

 

W Wielki Piątek rozpocznie się nowenna 9 tygodni przed peregrynacją kopii Obrazu "Jezu, ufam Tobie." Misje święte poprowadzą księża sercanie. Podczas misji planowane są dni w jęz. niemieckim oraz wspólne Boże Ciało.

 

Październik 2015 r. - dziękczynna pielgrzymka za zjednoczenie Niemiec do Rzymu organizowana przez kurię biskupią.

 

25.09.2015 r. godz. 18:00 Msza św. i spotkanie przedstawicieli Misji obcojęzycznych w naszej Misji.

 

21 - 22.11 2015 r. - wybory do rad parafialnych.

 

Ks. Proboszcz poinformował o treści umowy zawartej pomiędzy nuncjaturą apostolską i kurią biskupią w związku z użytkowaniem domu parafialnego im. św. Jana Pawła II.

   

 

 16.11.2014 r.

 

Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Poświęcenie domu parafialnego, agapa.

3. Adwent, Boże Narodzenie.

4. Spotkanie opłatkowe.

5. Wolne wnioski.

 

Młodzież - D.Jaszczyk i D.Stróż przedstawili prezentację oraz plan przygotowań do Swiatowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie. Diecezjylny dzień młodzieży odbędzie się w Berlinie dn. 28.03.2015 r. Zastanawiano się jak zachęcić polską młodzież do udziału w tym spotkaniu.

 

Przedstawiono szczegółowy program uroczystości rocznicowych wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Ravensbrück oraz udział w nich naszej w Misji.

Po Wielkanocy, w kruchcie bazyliki, zostanie z tej okazji otwarta wystawa grafiki Joanny Czopowicz oraz wierszy byłych więźniarek.

 

Omówiono uroczystość poświęcenia nowego domu parafialnego im. św. Jana Pawła II. Mszy św. przewodniczyć będzie ks. Nuncjusz Apostolski w Niemczech - abp dr Nikola Eteronić.

 

W tegorocznym Adwencie, jako dzieło charytatywne, będzie można złożyć dar pieniężny na hospicjum w Kutnie i Pucku. 22-23.11.2014 r. w ramach tej akcji będziemy gościli ks.dr Jana Kaczkowskiego z Puckiego hospicjum p.w. św. Ojca Pio wraz z dwoma wolontariuszami.

 

29.04.2015 r. na terenie byłgo obozu koncentarcyjnego w Dachau zostanie odprawiona Msza św. z racji 70 rocznicy wyzwolenia z udziałem delegacji KEP, a także delegacji z naszej Misji.

 

W czerwcu 2015 r. odbędą się misje parafialne o Bożym Miłosierdziu oraz peregrynacja kopii Obrazu Jezusa Miłosiernego.

 

 

    

14.09.2014 r.


 Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Dom parafialny.

3. "Wo Glauben Raum gewinnt..."

4. Festyn parafialny.

5. Wolne wnioski.

 

Zrelacjonowano przebieg uroczystości na Plötzensee w dniu 6.9.2014 r. oraz przebieg trwającej jeszcze wystawy o Powstaniu Warszawskim.

 

W przyszłym roku przypada 70 - ta rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Główne uroczystości odbędą się pod koniec kwietnia 2015 r. Z naszej Misji zorganizowany będzie autokar na powyższe uroczystości.

 

W związku z 15 - leciem istnienia SNE św. Bartłomieja przedstawiono program uroczystości jubileuszowych , których gościem specjalnym będzie Jose Prado Flores, świecki ewangelizator z Meksyku.

Temat rekolekcyjnych spotkań: "Boże, błogosław Berlin." Do udziału w uroczystościach zaproszeni są wszyscy parafianie oraz grupy i wspólnoty działające przy naszej Misji.

 

Zrelacjonowano spotkanie przedstawicieli Misji obcojęzycznych z przedstawicielami Kurii Biskupiej w związku z planem łączenia parafii.

 

Terminy na najbliższe miesiące:

26.09.2014 r. godz.17:30 - międzynarodowy rożaniec dzieci w misji chorwackiej.

11.10.2014 r. - bierzmowanie, sakramentu udzieli ks. bp Paweł Socha, który 12.10.2014 r. przedwodniczyć będzie dziękczynnej Eucharystii za kanonizację Jana Pawła II.

17/18.10.2014 r. - wyjazd autokarem na 29 Jasnogórską Noc czuwania w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy. Opiekunem duchowym będzie ks. Stanisław Szestowicki, odpowiedzialna za zorganizowanie wyjazdu - A. Kokowska-Weinstok.

16.11.2014 r. godz. 15:00 -  ekumeniczne forum modlitewne o pokój na Marzahn z udziałem chórów z różnych wspólnot. Naszą Misję reprezentować będzie schola "Marana Tha".


    

18.05.2014 r.

 

Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Poświęcenie "kamienia węgielnego".

3. "Wo Glauben Raum gewinnt..."

4. Festyn parafialny - koncert.

5. Boże Ciało.

6. Wolne wnioski.

 

W sobotę, 06.09.2014 r. o godz. 12:00 zostanie odprawiona Msza św. w byłym więzieniu na Plötzensee. Odpowiedzialna za przygotowanie jest A. Kokowska-Weinstok.


SNE obchodzi w tym roku 15 - lecie powstania. Przedstawiciele wspólnoty przekazali program uroczystości jubileuszowych, które odbędą się 27 -29.10.2014 r. Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy parfialnie.


Omówiono uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy dom parafialny, której przewodniczyć będzie ks.bp Wolfgang Weider w dniu 24 maja 2014 r. Cegła z domu rodzinnego św. Jana Pawła II zostanie wmurowana w ścianę korytarza w widocznym miejscu.


Omówiono uroczystość Bożego Ciała przy katedrze św. Jadwigi z udziałem naszej Misji oraz Mszę św. i procesję Bożego Ciała wraz z parafią St. Bonifatius w niedzielę 22.06.2014 r.  

16.02.2014 r.


Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Dom parafialny.

3. "Wo glauben Raum gewinnt".

4. Wolne wnioski.

 

Obchody rocznicowe wyzwolenia obozu w Ravensbrück planowane są na 3.05.2014 r. Będzie zorganizowany wyjazd wraz z kapłanem.

20.03. - 13.04.2014 r. odbędzie się wystawa "Pielgrzymki Jana Pawła II na znaczkach pocztowych" organizowana przez Związek Polaków w Niemczech, oddział Berlin.

Przedstawiono plan diecezjalnego Dnia Młodzieży jako przygotowanie do SDM w Krakowie w 2016 r. Spotkanie diecezjalne odbędzie się 12.04.2014 r. z udziałem polskiej młodzieży.

W Oktawie Wielkanocy rozpocznie się budowa salki parafialnej dla naszej Misji.

Przygotowanie Misji do kanonizacji Jana Pawła II:

- nowenna tygodni w intencji chorych

- dekoracja zewnętrzna bazyliki - banery z Janem Pawłem II i Janem XXIII

- odtwarzanie fragmentów wypowiedzi Jana Pawła II przed Mszami świętymi niedzielnymi

- wyświetlanie filmów o Janie Pawle II.


    

20.10.2013 r.


Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Boże Narodzenie.

3. Spotkanie opłatkowe.

4. Z życia parafii - kalendarium na A.D. 2014

5. Wolne wnioski.

 

Omówiono projekcję filmu "Cristiada" (wykupienie licencji) oraz innych filmów religijnych, przygotowanie wystawy o Powstaniu Warszawskim oraz wykład o Piątce Poznańskiej - wychowankach salezjańskich ściętych w Dreźnie.

Ustalono termin tegorocznych Jasełek oraz terminy Rad Parafialnych i innych wydarzeń w 2014 r.

Podobnie jak w ub. latach na choinkach wystawionych w bazylice będą wywieszone serduszkach z imionami dzieci, dla których będzie można przygotować paczkę bożonarodzeniową.

Spotkanie przedstawicieli Rad Parafialnych Misji obcojęzycznych z ks. kard. Woelkie - 22-11-2013 r.

Spotkanie przedstawicieli Rad parafialnych Polskich Misji w Concordii - 26.10.2013 r.

Planowana jest pielgrzymka na kanonizację Jana Pawła II do Rzymu 25 - 29.05.2013 r. oraz do Fatimy:

9 - 16.05.2013 r. 


 

 

 
 

 11.08.2013 r.

 

 Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Festyn parafialny.

3. Z życia parafii.

4. Wolne wnioski.

 

Omówiono przygotowanie wystawy "Wołyń 43" i  Mszy św. w byłym więzieniu na Plötzensee w dniu 31.08.2013 r.

Natomiast 1.09.2013 r. odbędzie się po Mszy św. o godz. 12:00 wykład ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego "Przemilczane ludobójstwo na Kresach".

Festyn parafialny został przesunięty na 15.09.2013 r. Ze względu na wystawę o obronie życia poczętego posunięto także rekolekcje Lectio Divina.

20.09.2013 r. gościć będziemy w naszej Misji ks. bp Lechowicza, który 21.09.2013 r. udzieli sakramentu bierzmowania, a w godzinach wieczornych spotka się z Radą Parafialną i przedstawicielami wszystkich wspólnot.

Zostanie zorganizowany wyjazd na Jasną Górę na modlitewne czuwanie w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy.

Budowa salki katechetycznej dla naszej Misji nadal tkwi na biurku urzędników.

 

 


  

05.05.2013 r.

   

 Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Boże Ciało.

3. Festyn parafialny 16.06.2013 r.

4. Wolne wnioski.


Przedstawiono propozycje wydarzeń na najbliższe miesiące:

- wystawa o ludobójstwie na Wołyniu - otwarcie 17.08.2013 r.

- Msza św. na terenie byłego więzienia Plötzensee - 31.08.2013 r.

- 35 - lecie wyboru Jana Pawła II - 16.10.2013 r.

- Lectio Divina dla lektorów i kantorów.

- czuwanie w wigilię Zesłania Ducha św. - w tym roku mija 10 lat od zainicjowania czuwania przez obecnego

  ks. Proboszcza

- Forum Wspólnot na zakończenie Roku Wiary

- rekolekcje adwentowe dotyczące zagrożeń wiary.


Omówiono także procesję Bożego Ciała przy katedrze św. Jadwigii i przy naszej bazylice, która podobnie jak      w ubiegłych latach, jest organizowana razem ze wspólnotą niemiecką.

Ks. Proboszcz przedstawił pismo z Urzędu Miasta przesłane e-mailem do Kurii Biskupiej w sprawie gruntu pod salkę katechetyczną, której plany i kosztorys są przygotowane.

 

 

 


  

17.02.2013 r.


 

Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Wielki Post, Wielkanoc, Boże Ciało.

3. Festyny parafialne.

4. Wakacyjny wypoczynek.

5. Dom parafialny – informacja.

6. Wolne wnioski.

 

Podsumowano wystawę „Polacy na Syberii”.

Przedstawiono relację z międzynarodowego sympozjum zorganizowanego przez Instytut Duszpas-

terstwa Emigracyjnego i Ruch Apostolatu Emigracyjnego w Poznaniu na temat: „Migracje Polaków

a nowa emigracja” oraz z pogrzebu ks. Prymasa Józefa Glempa.

Omówiono uroczystość Bożego Ciała ( 2 czerwca) i procesję parafialną, a także udział Misji w procesji

przy katedrze św. Jadwigi.

Przedstawiono propozycje i terminy spotkań, ferii, dni skupienia itp. dla młodzieży i dorosłych oraz

ustalono terminy kolejnych posiedzeń Rady Parafialnej w 2013 r.
 

18.11.2012 r.

 

Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Adwent, Boże Narodzenie, Nowy Rok.

3. Opłatkowe spotkanie Rady.

4. Kalendarium na AD 2013.

5. Wolne wnioski.

 

Przedstawiono propozycje na rozpoczęty 11 października br. Rok Wiary:

- problem zagrożeń duchowych, okultyzm, inne uwikłania – zaproszenie kompetentnych osób,

  rekolekcje wielkopostne dotyczące wyżej wymienionych zagrożeń

- spotkania tematyczne dotyczące sakramentów świętych

- katecheza dla dorosłych

- czuwania w Roku Wiary, adoracja i czytanie Słowa Bożego  oraz katechizmu

- spotkanie odpowiedzialnych za wspólnoty, aby zastanowić się, co więcej możemy uczynić dla

  ewangelizacji

- II Forum Wspólnot w czerwcu  2013 r. ( po Uroczystości Bożego Ciała).

 

W lutym 2013 r. odbędzie się spotkanie Sybiraków i dzieci wywiezionych na Syberię oraz okolicznościowa wystawa.

W kwietniu – Msza św. na terenie byłego obozu koncentracyjnego Ravensbrück z okazji rocznicy wyzwolenia obozu.

Ks. Proboszcz przedstawił program pobytu relikwii św. Jana Bosko w bazylice.

Omówiono także adwentową „Akcję serce”, czyli pomoc dla biednych w Polsce oraz Jasełka bożonarodzeniowe.

 

    

12.08.2012 r.

 

Przebieg obrad:

1.Relacje ze spotkań grup.

2. Festyn parafialny – wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II.

3. Z życia parafii.

4. Wolne wnioski.

 

Na Radzie podsumowano I Forum Wspólnot, a także przygotowanie i przebieg procesji Bożego Ciała.

Omówiono uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej z wprowadzeniem relikwii bł. Jana Pawła II,która

nastąpi 26.08.2012 r. na Mszy św. o godz. 12:00 koncelebrowanej przez zaproszonego Gościa -

ks. abp Szczepana Wesołego, długoletniego duszpasterza Polaków na emigracji.

W związku z wystawą „Losy Polonii w Berlinie do 1945 r.” zostanie wydana okolicznościowa książeczka ukazująca tamte czasy.

Ustalono datę spotkania Radnych Parafialnych z parafianami na niedzielę 21.10.2012 r. po Mszy św.

o godz. 12:00.

 

   06.05.2012 r.

 

Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Festyny parafialne.

3. Forum Parafii Refleksje nad dokumentami.

4. Wolne wnioski.

 

Na posiedzeniu Rady przedstawiono relacje:

- z przygotowań do wystawy "Losy Polonii w Berlinie do 1945 r.", która zostanie otwarta

  25.08. 2012 r. o godz. 19:00 w "Galerii pod bazyliką"

- z przygotowań do Mszy św. na terenie więzienia Plötzensee w dniu 8.09.2012 r. o godz. 12:00

- 9.09.2012 r. o godz. 13:00 - dr hab Michał Kokowski profesor PAN wygłosi prelekcję o ks. Bolesławie

  Domańskim

- z sympozjum pastoralnego dla osób świeckich w Schönstatt (20-22.04.2012 r.)

- ze spotkania dekanalnego przedstawicieli parafii.

 

Omówiono także festyny parafialne, które odbędą się 17 czerwca i 26 sierpnia br. oraz materiały

przygotowujące do I Forum Wspólnot, którego tematem będzie "Ewangeliczna rewizja życia".

 


    

15.01.2012 r.

Przebieg obrad:

1. Spotkanie opłatkowe.

2. Powołanie grup roboczych.

3. Ustalenie terminów spotkań na rok 2012.

4. 30 rocznica erygowania PMK w Berlinie.

5. Wolne wnioski.

 

Wybrano grupy robocze:

1. Administracyjna.

2. Kulturalna.

3. Do spraw wychowania dzieci i młodzieży oraz rodzin.

4. Do spraw formacji chrześcijańskiej.

5. Robocza.

 

Ustalono terminy kolejnych posiedzeń Rady w 2012 roku.

Omówiono jubileusz 30 – lecia erygowania Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie podkreślając jego główny aspekt – wymiar duchowy i wspólne patrzenie w przyszłość oraz refleksję: jaką jesteśmy Misją i czy ewangelizujemy.

 

Duchowe przygotowanie do obchodów 30 – lecia to:

- całonocne czuwania w każdy I czwartek miesiąca

- pielgrzymka zawierzenia do Fatimy oraz Księga Zawierzenia

- Czuwanie wspólnot w wigilię zesłania Ducha Świętego

- Forum wspólnot 15 – 17.06.2012 r.

- pielgrzymka dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II do Rzymu

- pielgrzymka do Ziemi Świętej

- nowenna przed liturgicznym wspomnieniem bł. Jana Pawła II (22.10) i pogłębienie Jego nauczania.

Główne obchody 30-lecia Misji, poprzedzone nowenną, odbędą się 26 sierpnia 2012 r.

 

Ks. Proboszcz przedstawił zatwierdzony projekt salki katechetycznej dla naszej Misji.

 

   18.03.2012 r.

 

Przebieg obrad:

1. Relacje ze spotkań grup.

2. Festyny parafialne.

3. Wolne wnioski.

 

Przedstawiono program uroczystości 30 - lecia erygowania PMK w Berlinie:

- wystawa poświęcona polakom żyjącym do 1945 r. w Berlinie oraz pomordowanym w więzieniu

  na Plötzensee

- Msza św. na terenie więzienia Plötzensee za pomordowanych tam Polaków

- odpust Matki Bożej Częstochowskiej - główna uroczystość.

 

Omówiono program Forum Wspólnot, które odbędzie się 15 - 17.06.2012 r.

Ks. Proboszcz podzielił się radością, że Misja otrzymała od ks. kard. St. Dziwisza relikwie błogosławionego Jana Pawła II, które zostaną uroczyście wprowadzone do bazyliki.


 


   04.12.2011 r.


Rada Parafialna 2011 – 2015 r.

 

Odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Parafialnej w składzie:


I. Członkowie RP z urzędu:
1. Ks. Kędzierski Marek – Proboszcz PMK
2. Ks. Hebrowski Lech – Wikariusz PMK
3. Ks. Jeżewski Grzegorz – Wikariusz PMK
4. Borsuk Teresa – Sekretarka PMKII. Członkowie RP wybrani przez wiernych wg liczby otrzymanych głosów:

  1. Klein Agnieszka
  2. Garbarczyk Jan
  3. Stróż Beata
  4. Szymoniak Adam
  5. Kokowska – Weinstok Anna
  6. Szkoła Jerzy
  7. Cyrankowska Jolanta
  8. Kaiser Daniel
  9. Dasiewicz Krzysztof
10. Gabrel Elżbieta
11. Kapuścik Sylwia
12. Wątrucka Angelika
13. Szajgin Dorota
14. Woźniak Bożena
15. Walotka Krzysztof
16. Borsuk Aleksander

III. Członkowie RP powołani przez Księdza Proboszcza:
1. Jaszczyk Dorota – Przedstawiciel Młodzieży
2. Gołygowski Krzysztof
3. Sobek Grzegorz

 

W tajnym głosowaniu wybrano zarząd rady Parafialnej.

Walotka Krzysztof – przewodniczący

Stróż Beata –  I zastępca przewodniczącego

Szymoniak Adam – II zastępca przewodniczącego.


    

13.11.2011 r.

 

Wybory do Rady Parafialnej odbywały się w bazylice św. Jana Chrzciciela po każdej Mszy św.,

w kościele St. Marien na Spandau oraz w kościele St. Joseph na Weddingu.

Po podliczeniu przez komisję wszystkich głosów do Rady Parafialnej zostali wybrani:


 Członkowie RP wybrani przez wiernych wg liczby otrzymanych głosów:


Lp. Nazwisko i imię, głosów


  1. Klein Agnieszka, 141
  2. Garbarczyk Jan, 138
  3. Stróż Beata, 134
  4. Szymoniak Adam, 129
  5. Kokowska – Weinstok Anna, 119
  6. Szkoła Jerzy, 115
  7. Cyrankowska Jolanta, 103
  8. Kaiser Daniel, 103
  9. Dasiewicz Krzysztof, 101
10. Gabrel Elżbieta, 100
11. Kapuścik Sylwia, 100
12. Wątrucka Angelika, 99
13. Szajgin Dorota, 96
14. Woźniak Bożena, 96
15. Walotka Krzysztof, 91
16. Borsuk Aleksander, 81


 


  

30.10.2011 r.

 

Wywieszono listę wszystkich kandydatów do Rady Parafialnej wraz z ich zdjęciem.

    

11.09. 2012 r.

 

Ogłoszono wybory do rady Parafialnej naszej Misji na lata 2001 - 2015, które odbędą się 13. 11. 2011 r.

Kandydować do Rady może każdy, kto ukończył 16 rok życia i pragnie podejmować odpowiedzialność

za naszą Misję.


   22 maja 2011

Spotkanie Rady Parafialnej odbyło się w "Galerii pod Bazyliką". Przebiegło wg. zaproponowanego wcześniej porządku:

 1. relacja ze spotkania Rady Dekanalnej,
 2. nowe informacje na temat ewentualności budowy domu parafialnego,
 3. oczekujące nas wydarzenia w Misji,
 4. wolne wnioski.
Szczególnie optymistyczne okazały się informacje nt. możliwości budowy domu parafialnego dla naszej Misji. W realizację takiego projektu zaangażuje się Archidiecezja Berlińska. To najpewniejszy "inwestor". W spotkaniu wzięło udział trzynastu radców. Prowadził je przewodniczący, pan Daniel Kaiser.
20 lutego 2011

Odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Parafialnej. Spotkaniu przewodniczył przewodniczący, pan Daniel Kaiser. Przebiegło ono zgodnie z zaproponowanym programem:

 1. przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania RP
 2. informacja o spotkaniu roboczym przedstawicieli PMK i parafii św. Bonifacego
 3. wstępne informacje o przygotowaniach do:
  • wizyty Papieża w Berlinie
  • wyborach do Rady Parafialnej
 4. wolne wnioski.
22 stycznia 2011

Członkowie Rady Parafialnej i najbliżsi współpracownicy Misji spotkali się na bożonarodzeniowym "opłatku". Spotkanie rozpoczął przewodniczący Rady p. Daniel Keiser. Następnie zabrał głos Gość specjalny spotkania ks. Sławomir Łubian, inspektor prowincji warszawskiej salezjanów. Złożył zebranym życzenia podkreślając ich ważną rolę w życiu Misji Berlińskiej. Zebrani przełamali się opłatkiem, a potem, posilając się przy stole, długo śpiewali kolędy... Za przygotowanie spotkania odpowiedzialne były panie Maria Śmigielski i Halina Kowalska; spisały się świetnie!14 listopada 2010

Odbyło się kolejne, programowe, posiedzenie Rady Parafialnej naszej Misji. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób, członków Rady. Obrady prowadził przewodniczący, p. Daniel Kaiser. Spotkanie przebiegło zgodnie z wcześniej podanym programem:

 1. przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania RP,
 2. omówienie minionych wydarzeń w Misji,
 3. ustalenie terminów spotkań na rok 2011,
 4. wolne wnioski.
12 września 2010

Odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Parafialnej. Przebiegło zgodnie z podanym wcześniej programem. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady, pan Daniel Kaiser.
Na początku Przewodniczący poinformował o zmianach personalnych w Radzie, a następnie przyjęto, z małymi poprawkami, protokół z poprzedniej Rady. Pan Kaiser przedstawił zagadnienia poruszane na spotkaniu Rady Dekanalnej, dekanatu do którego należy Polska Misja, a pan Jerzy Seifert opowiedział o przygotowaniach do nabożeństwa ekumenicznego, jakie jest przygotowywane na rocznicę zjednoczenia Niemiec 3 października br. Przedstawiono i przedyskutowano wydarzenia w archidiecezji i naszej Misji, jakie odbyły się w ostatnim czasie lub mają się odbyć w najbliższej przyszłości. M. in. Ks. Proboszcz opowiedział o pielgrzymce katolików misji obcojęzycznych do Neuzelle, jaka odbyła się, z naszym udziałem, 11 września br.
W wolnych wnioskach poruszono sprawy, które radcy dostrzegli, jako konieczne do przedyskutowania. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.
Szczegóły spotkania znajdziemy, jak zwykle, w protokole, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej, po przyjęciu go przez Radę na następnym spotkaniu.
22 sierpnia 2010

Szanowni Państwo, chciałbym poinformować Państwa, że w związku z wyjazdem ks. proboszcza do Lichenia, przesunięty zostaje termin spotkania Rady o 1 tydzień, tzn. odbędzie się ono dnia 12 września o godz.19.30. Program i protokół zostaną Państwu w najbliższych dniach dosłane. Załączam pozdrowienia. Szczęść Boże. Daniel Kaiser.
20 maja 2010

Odbyło się spotkanie Rady Parafialnej naszej Misji. Zgodnie z zaproponowanym programem omówiono następujące zagadnienia: zmiany personalne w składzie Rady, relację ze spotkania przedstawicieli Polskich Misji Katolickich w "Concordii", przygotowanie do festynu parafialnego i procesji Bożego Ciała. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady, p. Daniel Kaiser.
3 maja 2010

W związku z informacją, iż w planowanym terminie spotkania Rady (16.05.2010 r.) wielu członków RP nie będzie mogło w nim uczestniczyć, kolejne spotkanie odbędzie się dnia 20.05.10 o godz. 19.30 w sali domku parafialnego za bazyliką.

Proponowany porządek spotkania:

 1. Informacja o zmianach personalnych w składzie RP.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania RP.
 3. Relacja ze spotkania przedstawicieli Polskich Misji Katolickich w Concordii.
 4. Przygotowanie do:
  • festynu parafialnego,
  • procesji Bożego Ciała.
 5. Wolne wnioski.

Z wyrazami uszanowania
Przewodniczący Rady Parafialnej
Daniel Kaiser
14 stycznia 2010

Odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie programowe Rady Parafialnej. Przebiegło ono zgodnie z zaproponowanym programem:

 1. Informacja o zmianach personalnych w składzie RP.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania RP.
 3. Relacja ze spotkania Rady Katolików Polskich w Hanowerze - zaproszona osoba - p. Jerzy Seifert
 4. Informacje o pracy grup roboczych (jeżeli coś nowego się wydarzyło).
 5. Kalendarz wydarzeń na rok 2010, m.in.:
  • przygotowanie do procesji Bożego Ciała,
  • festyn parafialny,
  • spotkanie przedstawicieli Rad Parafialnych w Concordii.
 6. Wolne wnioski.
19 stycznia 2010

Odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli wspólnot niemieckiej parafii św. Bonifacego i naszej Misji. Obecni byli proboszczowie i przedstawiciele Rad Parafialnych (p. Daniel Kaiser, przewodniczący Rady, i ks. Grzegorz Jeżewski). Głównym tematem spotkania było zorganizowanie w tym roku procesji Bożego Ciała na ulicach Kreuzbergu.
8 stycznia 2010

Odbyło się spotkanie opłatkowe członków Rady Parafialnej. Na spotkanie zostali zaproszone zostały także osoby szczególnie blisko współpracujące z Polską Misją Katolicką.
22 listopada 2009

Odbyło się kolejne robocze spotkanie Rady parafialnej. Spotkaniu przewodniczył przewodniczący p. Daniel Kaiser. Obecnych było czternastu członków. Omówiono następujące punkty programu:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania RP.
 2. Informacje o pracy grup roboczych.
 3. Relacja ze spotkania roboczego z parafią św. Bonifacego.
 4. Informacje o wyniku ankiety.
 5. Ustalenie terminów spotkań na rok 2010.
 6. Wolne wnioski.
Nieco dłużej trwała dyskusja na temat napisanych i przekazanych przez wiernych ankiet odnośnie do życia i funkcjonowania parafii.
15 listopada 2009

Po mszy św. o godz. 12.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Parafialnej z wiernymi naszej Misji. Spośród Radców byli obecni: Daniel Kaiser, Beata Stróż, Bernadeta Szałańska, Katarzyna i Maciej Warszawscy i Krzysztof Walotka. Obecny był także Ks. Proboszcz, ale bardzo krótko... Spośród wiernych było tylko kilka osób. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady p. Daniel Kaiser.
13 września 2009

Odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej posiedzenie Rady Parafialnej. Wzięło w nim udział 17 członków. Spotkanie prowadził przewodniczący p. Daniel Kaiser. Przebiegło ono zgodnie z ustalonym przez Zarząd programem. Po raz pierwszy w spotkaniu wzięła udział p. Marta Wątrucka, która weszła do Rady razem z p. Ziessnitz Ireną w miejsce Państwa Słobodzian (wyjechali z Berlina). Pierwszy raz udział w spotkaniu Rady wziął także ks. Grzegorz Jeżewski, który jako duszpasterz wszedł do niej w miejsce ks. Marka Wyszomierskiego. Z powodu pracy poza Berlinem z udziału w Radzie zrezygnował p. Tomasz Andrzejczak. Rada rozpoczęła się i zakończyła modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez Ks. Proboszcza.
Rada zatwierdziła protokół z poprzedniego posiedzenia. Omówiła wydarzenia z ostatnich miesięcy, szczególnie udział w nich członków Rady. Ks. Proboszcz przedstawił działania duszpasterskie, jakie będą podejmowane w najbliższych miesiącach. Poruszono także kilka spraw dotyczących życia i działania naszej Misji, a szczególnie sprawę iluminacji naszej Bazyliki.
11 września 2009

Jest już tradycją, że członkowie Rady parafialnej i ich bliscy angażuj się w przygotowanie przebieg festynów parafialnych. Podobnie było i tym razem. Wielu z radnych pomogło w przygotowaniu i przeprowadzeniu festynu.
6 września 2009

Jest już tradycją, że członkowie Rady parafialnej i ich bliscy angażuj się w przygotowanie przebieg festynów parafialnych. Podobnie było i tym razem. Wielu z radnych pomogło w przygotowaniu i przeprowadzeniu festynu.
28 czerwca 2009

Członkowie Rady Parafialnej oraz ich bliscy przygotowali festyn parafialny, czuwali nad jego przebiegiem i... posprzątali po jego zakończeniu. Ofiary zbierane w czasie festynu zostały przeznaczone na remont Domu Pomocy św. Józefa w Woli Gułowskiej (woj. lubelskie), prowadzony przez Siostry Karmelitanki. Zbierano także ofiary na sierociniec prowadzony przez polskie siostry Elżbietanki na Górze Oliwnej w Jerozolimie, a także na potrzeby katechetyczne naszej Misji.
10 maja 2009

Odbyło się "wiosenne" posiedzenie Rady Parafialnej. W spotkaniu wzięło udział 16 osób. Przewodniczył obradom przewodniczący p. Daniel Kaiser. Na początku przyjęto, z małymi poprawkami, protokół z poprzedniego spotkania. Następnie przedstawiono sprawozdania ze spotkań członków rad parafialnych polskich parafii w Niemczech, jakie obyło się kilka miesięcy temu w Ośrodku Polonijnym "Concordia", oraz ze spotkania dekanalnego. Podjęto ustalenia odnośnie do udziału naszej wspólnoty w procesji Bożego Ciała, zarówno centralnej berlińskiej, jak i naszej parafialnej. Przedstawiono także sprawozdania z działalności grup roboczych. Ks. Proboszcz przedstawił wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich miesiącach w naszej Misji, jak i te, które w najbliższym czasie nas czekają. Nie zabrakło czasu także na "wolne wnioski"...
17 lutego 2009

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Parafialnych dekanatu Berlin-Lichtenberg, do którego należy Polska Misja. Spotkanie odbyło się przy parafii St. Mauritius, której proboszcz pełni funkcję dziekana. Polską Misję reprezentował p. Maciej Warszawski. Na spotkaniu zostały poruszone takie tematy jak: zachęta do bliższej współpracy między parafiami Dekanatu, dotychczasowe doświadczenie w tej dziedzinie, możliwości angażowania nieaktywnych członków parafii w życie Kościoła (parafii), sprawozdania przedstawicieli Caritas-Verband, młodzieży i zespołów muzycznych Dekanatu Berlin-Lichtenberg.
22-23 listopada 2008

W ośrodku polonijnym "Concordia" odbyło się spotkanie przedstawicieli rad parafialnych Polskich Misji Katolickich w Niemczech. Naszą Misję reprezentował p. Daniel Kaiser, przewodniczący rady parafialnej. W spotkaniu wziął udział także p. Seifert Jerzy, nasz parafianin. Jego udział został zaplanowany na spotkaniu przed rokiem; p. Jerzy prowadził dyskusję na temat współpracy Rad Parafialnych z miejscowymi duszpasterzami.
21 września 2008

Odbyło się programowe posiedzenie Rady Parafialnej. W spotkaniu wzięło udział 20 członków Rady. Spotkanie poprowadził p. Daniel Kaiser, przewodniczący.
Z prac w Radzie musieli zrezygnować państwo Aleksandra i Ireneusz Słobodzianowie. Związane jest to ze zmianą miejsca ich zamieszkania. Miejsca te zajmą dwie osoby, które w wyborach w roku ubiegłym zdobyły w kolejności największą liczbę głosów.
19 września 2008

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Parafialnych misji obcojęzycznych Berlina z ordynariuszem diecezji kard. Georgiem Sterzinskim. Naszą Radę Parafialną reprezentowali: Ks. Proboszcz oraz panowie: Marek Borsuk i Krzysztof Wyzujak. Spotkanie odbyło się przy kościele Chorwackiej Misji Katolickiej na Weddingu.
13 września 2008

Dzień skupienia wspólnoty Rady Parafialnej. Spotkanie odbyło się w ośrodku salezjanów niemieckich w dzielnicy Marzahn. Całość poprowadził inspektor prowincji warszawskiej salezjanów, ks. Sławomir Łubian. "Lectio divina", konferencja na temat umiejętności rozwiązywania konfliktów, czas przeżywany w ciszy i refleksja, okazja do spowiedzi, msza św., to główne punkty skupienia. Nie zabrakło też wspólnej agapy, zatrzymania się "przy stole".
7 września 2008

Przewodniczący Rady Parafialnej, p. Daniel Kaiser wziął udział w spotkaniu, zorganizowanym przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży dla polskich i niemieckich nauczycieli i animatorów wymiany młodzieży, w ramach Akademii Letniej. Spotkanie odbyło się w naszej Misji. Polacy i Niemcy, uczestnicy spotkania, zapoznali się z zadaniami, jakie spełnia w Berlinie Polska Misja Katolicka. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy prof. dra hab. Roberta Traby, pracownika PAN. Prowadził je p. Robert Żurek. Wzięło w nim udział ok. 40 osób. W spotkaniu uczestniczył także proboszcz, ks. Tadeusz Niewęgłowski. Tegoroczna Akademia Letnia odbywa się w dniach 6-12 września, a tematem jej są: Migracje w Europie na przykładzie ’Polskiego Berlina’.

Czynny udział w "jesiennym" festynie parafialnym, a wcześniej także w jego przygotowaniu, wzięli udział członkowie Rady parafialnej...
15 czerwca 2008

Wielu członków Rady Parafialnej zaangażowało się w przygotowanie i poprowadzenie festynu parafialnego. Czynnie zaangażowali się w tę pracę: Marek Borsuk, Teresa Borsuk, Daniel Kaiser, Krzysztof Malinowski, Dorota i Sławomir Thom, Katarzyna i Maciej Warszawscy, Cecylia Wyzujak z córką (w miejsce p. Krzysztofa). Zgodnie z sugestią p. Daniela Kaisera i jego Małżonki, zaproszeni zostali na festyn Rycerze z Bractwa Rycerskiego z Nowego Targu. Państwo Kaiserowie zatroszczyli się także o naszych Gości w czasie ich pobytu w Berlinie.
1 czerwca 2008

Odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Parafialnej. W spotkaniu wziął udział ks. inspektor Sławomir Łubian, przełożony salezjańskiej prowincji z Warszawy. Radcy omówili też szczegółowo sprawy organizacyjne odnośnie do Festynu Parafialnego, jaki odbędzie się u nas w dniu 15 czerwca br. Gośćmi szczególnymi na Festynie będą rycerze z Bractwa Rycerskiego z Nowego Targu wraz ze swoim komturem ks. Henrykiem Paśko, który wygłosi do wiernych Misji "słowo" w czasie mszy św.
29 maja 2008

Zarząd Rady Parafialnej spotkał się, aby omówić porządek obrad Rady Parafialnej. Najbliższe spotkanie Rady odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca br. Proponowane punkty obrad to: relacje z działalności Komisji Roboczych, przygotowanie do festynu parafialnego - 15.06.2008 r., wybór członków grupy roboczej do budowy domu parafialnego, wolne wnioski. Planowane jest także spotkanie Radców z inspektorem warszawskiej Prowincji Salezjanów, ks. Sławomirem Łubianem, przełożonym księży pracujących w Polskiej Misji w Berlinie.
30 kwietnia 2008

Związek małżeński zawarli: Kasia Nasiłowska i Maciej Warszawski, członkowie naszej Rady Parafialnej. Uroczystość odbyła się w Siedlcach. Związek pobłogosławił ks. Wojciech Majchrzak. Drogim, Nowym Małżonkom, życzymy długich i szczęśliwych lat przeżywanych od tego momentu zawsze razem!!! Szczęść Boże!
22 kwietnia 2008

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Parafialnych dekanatu Berlin Lichtenberg, do którego należy nasza Misja. Naszą Radę reprezentował p. Daniel Kaiser, przewodniczący.
12 kwietnia 2008

W katedrze św. Jadwigi odbyło się, zorganizowane przez Kurię Arcybiskupią w Berlinie, spotkanie dla członków nowo wybranych Rad Parafialnych. Gospodarzem spotkania był kard. Georg Sterzinsky, ordynariusz Kościoła Berlińskiego. Tematem spotkania było: "Entwicklung gestalten - Herausforderung und Chancen". Spośród członków naszej Rady Parafialnej w spotkaniu udział wzięli: Marek Borsuk, Dorota Thom, Krzysztof Walotka, Maciej Warszawski, Krzysztof Wyzujak i Ks. Proboszcz.
6 kwietnia 2008

Na kolejnym spotkaniu roboczym spotkała się Rada Parafialna PMK. Na 24 członków Rady, nieobecne były dwie osoby; nieobecność usprawiedliwiona. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady, p. Daniel Kaiser. Protokół ze spotkania ukaże się po zatwierdzeniu go na następnym spotkaniu.
28 marca 2008

Odbyło się spotkanie Zarządu Rady Parafialnej, przygotowujące najbliższe spotkanie Rady, jakie odbędzie się w niedzielę, 6 kwietnia br., godz. 19.30.
17 marca 2008

Drodzy Radcy! Ks. kard. Georg Sterzinsky zaprasza członków Rad Parafialnych na spotkanie...

Begegnungstag z Ks. Kardynałem:

Program:

                   10.00 - Begrüßung und Einstimmung - Dompropst Dybowski

                   10:15 - Heilige Messe mit Georg Kardinal Sterzinsky

                   11:30 - Begegnung und Imbiss im Bernhard-Lichtenberg-Haus

                   13:00 - "Entwicklung und Chancen"; Vortrag von Generalvikar Rajmund Sternal, Magdeburg

                   14:00 - Austausch in Gruppen und im Plenum

                   15:00 - Schlussworte und Segen.Termin:
                   Samstag, 12 April 2008, 10.00-15.30 Uhr

Ort:
                   St. Hedwigs-Kathedrale, Bebelplatz

                   Bernhard-Lichtenberg-Haus, Hinter der Kath. Kirche 3, 10117 Berlin.Normalną pocztą każdy z Państwa otrzyma odpowiednie zaproszenie od Ks. Kardynała. Proszę o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu i o realny w nim udział..., chyba, że coś, niezależnego od nas, stanie na przeszkodzie. Proboszcz.
10 lutego 2008

Odbyło się pierwsze, tym razem już "robocze", spotkanie Rady parafialnej. Spotkanie prowadził przewodniczący, p. Daniel Kaiser.
Obecnych było 22 radców; nieobecni to ks. Wojciech Majchrzak i p. Tomasz Andrzejczak.
Rada m. on. przyjęła protokół z poprzedniego spotkania, zatrzymała się nad niektórymi punktami Statutu Rady, wskazała priorytety swojego działania na najbliższe lata, powołała komisje robocze i ustaliła harmonogram spotkań na rok 2008. Spotkanie rozpoczęło się i zakończyło modlitwą prowadzoną przez Ks. Proboszcza.
27 stycznia 2008

Przewodniczący Rady Parafialnej, p. Daniel Kaiser, poinformował o najbliższym spotkaniu. Odbędzie się ono 10 lutego br. (niedziela), o godz. 19.30 w pomieszczeniach "Galerii pod Bazyliką".11 stycznia 2008

Na pierwszym spotkaniu, w nowym składzie, zebrał się Zarząd Rady Parafialnej. Spotkanie miało na celu przygotowanie najbliższego spotkania Rady Parafialnej. Spotkaniu przewodniczył p. Daniel Kaiser, przewodniczący Rady.
Rada 2007-2011

RADA PARAFIALNA
POLSKA MISJA KATOLICKA
BERLIN
2007-2011
----------------------------


Przewodniczący:Kaiser Daniel
Zarząd:Borsuk Marek
Ks. Niewęgłowski Tadeusz
Szałajska Bernadeta
Sekretarz:Nasiłowska Katarzyna
Członkowie:Andrzejczak Tomasz
Borsuk Teresa
Kowalska Halina
Ks. Kędzierski Marek
Ks. Majchrzak Wojciech
Ks. Wyszomierski Marek
Malinowski Krzysztof
Stróż Beata
Szajgin Dorota
Szkoła Jerzy
Slobodzian Ireneusz
Słobodzian Aleksandra
Thom Dorota
Thom Sławomir
Wątrucki Antoni
Waldowski Josef
Walotka Krzysztof
Warszawski Maciej
Wyzujak Krzysztof16 grudnia 2007

Na pierwszym spotkaniu Rady Parafialnej, wybranej na lata 2007-2011, dokonano wyboru przewodniczącego Rady oraz członków Zarządu. Przewodniczącym Rady został wybrany p. Daniel Kaiser, pierwszym zastępcą przewodniczącego p. Marek Borsuk, a drugim p. Bernadeta Szałajska. Do Zarządu Rady z urzędu wchodzi także Ks. Proboszcz.
Wybory do Rady Parafialnej 2007
Głosowało 476 osób.
Do Rady Parafialnej zostali wybrani:

 • ANDRZEJCZAK Tomasz
 • BORSUK Marek
 • KAISER Daniel
 • KOWALSKA Halina
 • MALINOWSKI Krzysztof
 • SLOBODZIAN Ireneusz
 • SŁOBODZIAN Aleksandra
 • STRÓŻ Beata
 • SZAJGIN Dorota
 • SZKOŁA Jerzy
 • THOM Dorota
 • THOM Sławomir
 • WALDOWSKI Josef
 • WALOTKA Krzysztof
 • WARSZAWSKI Maciej
 • WĄTRUCKI Antoni

Kadencja Rady Parafialnej trwa cztery lata.Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Parafialnej odbędzie się 16 grudnia 2007 r. (niedziela) o godz. 19.30.
Kandydaci w wyborach do Rady Parafialnej
w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie

 • ANDRZEJCZAK Tomasz
 • BLOCH Bogdan
 • BORKOWSKI Jolanta
 • BORSUK Marek
 • CYRANKOWSKA Jolanta
 • DUBIEŃSKI Jan
 • GŁOWACKI Andrzej
 • JACHYMIAK KROLIKOWSKA Lucyna
 • KAISER Daniel
 • KAMIŃSKI Stanisław
 • KAWICKA Elżbieta
 • KAWICKI Ryszard
 • KLEMCZAK Iwona
 • KLEMCZAK Romuald
 • KOWALSKA Halina
 • LEPAK Richard
 • LEWANDOWSKI Krystian
 • LIS Paul
 • MALINOWSKI Krzysztof
 • NASIŁOWSKA Katarzyna
 • ROMANOWSKI Robert
 • SEIFERT Jerzy
 • SLOBODZIAN Ireneusz
 • SŁOBODZIAN Aleksandra
 • STRÓŻ Beata
 • SZAJGIN Dorota
 • SZKOŁA Jerzy
 • SZWILSKA Irena
 • ŚLIWA-DIESTELKAMP Ida
 • ŚMIGIELSKA Maria
 • THOM Dorota
 • THOM Sławomir
 • WALDOWSKI Josef
 • WALOTKA Krzysztof
 • WARSZAWSKI Grzegorz
 • WARSZAWSKI Maciej
 • WĄTRUCKA Marta
 • WĄTRUCKI Antoni
 • WĄTRUCKI Arthur
 • WYZUJAK Krzysztof
 • ZEEH Magdalena
 • ZIEßNITZ Irena
 • ŻUREK Henryk

Zgodnie z rozporządzeniem ks. Kardynała Georga Sterzinskyego dnia 18 listopada 2007 r. odbędą się w naszej Misji wybory do Rady Parafialnej. Listę kandydatów wraz z ich fotografiami możemy znaleźć w przedsionku Bazyliki. Wybierać będzie można w trzech punktach: przy Bazylice, na Spandau i na Weddingu, po każdej mszy św. W wyborach może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 14. rok życia i ma miejsce zamieszkania w Berlinie. Głos swój można oddać od 1 do 16 osób z listy kandydatów. "16" to maksymalna liczba członków Rady "z wyboru". Głosy bez zakreślonej przynajmniej jednej osoby lub ze wskazaniem na więcej niż 16 osób będą nieważne. Listy do głosowania otrzymamy w dniu wyborów. Osoby biorące udział w wyborach proszone są o zabranie ze sobą dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

Kandydaci do Rady Parafialnej, którzy jeszcze nie oddali tzw. "deklaracji kandydata" (Einverstandniserklarung) proszone są o dostarczenie tego dokumentu. Formularz do wypełnienia można otrzymać w zakrystii lub w biurze parafialnym.

Odbyło się ostatnie spotkanie Rady Parafialnej w składzie, jaki ukonstytuował się w wyborach przed trzema laty. Do Rady zostali wtedy wybrani: Blaschczok Krystian, Bloch Bogdan, Borsuk Marek, Borsuk Teresa, Cyrankowska Jolanta, Kaiser Daniel, Kowalska Halina, Lepak Ryszard, Seifert Jerzy, Szkoła Jerzy, Śmigielski Mariola, Walotka Krzysztof, Wyzujak Krzysztof, Żurek Henryk. W skład Rady wchodzą zawsze także duszpasterze aktualnie pracujący w Misji. Przewodniczącym Rady był p. Daniel Kaiser; członkami zarządu p. Jerzy Seifert i p. Marek Borsuk. Funkcję sekretarza Rady pełniła p. Teresa Borsuk. Ostatnie spotkanie dotyczyło przede wszystkim trzechlecia i spraw, jakimi Rada zajmowała się w tym czasie, czyli miało charakter podsumowujący okres mijającej kadencji. Wybory do Rady Parafialnej na następną kadencję, zgodnie z zarządzeniem kard. Georga Sterzinskiego, ordynariusza Archidiecezji Berlińskiej, odbędą się 18 listopada br.Protokół z 16.12.2007    Protokół z 6.04.2008    Protokół z 1.06.2008    Protokół z 21.09.2008
Protokół z 10.05.2009    Protokół z 13.09.2009    Protokół z 22.11.2009    Protokół z 20.05.2010
Protokół z 14.02.2010    Protokół z 20.05.2009    Protokół z 12.09.2010

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.