Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć.

Piotr Skarga

  Kronika parafialna


 
  

"Podajemy do wiadomości, że dnia 01.01.1982 został erygowany Polski Ośrodek Katolicki w Berlinie, podpisany przez Ordynariusza Berlina ks. bpa Joachima Meissnera 25.12.1981 roku. Duszpasterzem tej placówki polskiej, personalnej parafii, z prawami proboszcza został mianowany z dniem 1 marca 1982 roku ks. Laśkiewicz Jan SDB."


Te słowa rozpoczynające pierwsze ogłoszenia parafialne Polskiego Duszpasterstwa w Berlinie Zachodnim, odczytane w kościele St. Ludgerus przy Potsdamer Str. 90, wywołały ogromne wzruszenie i łzy wielu zebranych. Ks. Jana Laśkiewicza na stanowisko proboszcza wprowadził ks. Peter Tanzmann Radca Ordynariatu, obecni byli także ks. Alojzy Minkus, ks. Konstanty Goławski SDB i ks. Alojzy Bajer SVD. "Polski Kościół" stał się szybko miejscem spotkania Polaków przebywających w Berlinie i tych coraz liczniej przybywających do Berlina. Wielokrotnie zmieniał swoją siędzibę: początek był w St. Ludgerus, zaraz potem przeprowadzka do Herz-Jesu-Kirche w dzielnicy Charlottenburg i tu Msze święte odbywały się już systematycznie w każdą niedzielę. Rozpoczęło swoje funkcjonowanie biuro parafialne, pierwsze lekcje religii, przygotowanie do przyjęcia I Komunii Świętej, nauki przed chrztem, kurs przedmałżeński dla narzeczonych... Takie były początki, trudne, ale i radosne zarazem.

Od 30 stycznia 1983 roku nabożeństwa w języku polskim zostają przeniesione do Johannes-Basilika na Kreuzbergu, a od 15 stycznia 1984 roku polska wspólnota otrzymała Kościół Maria Regina przy Residenzstrasse w dzielnicy Reinickendorf. W tym samym roku, we wrześniu do pomocy ks. Janowi przybywa z Polski ks. Zbigniew Korcz SDB, który jednak po kilku miesiącach wraca ze względu na zły stan zdrowia. Jego miejsce zajął ks. Henryk Paszek SDB, późniejszy wieloletni proboszcz Polskiego Duszpasterstwa. Ogromną radością kapłanów i wiernych stało się otrzymanie do wyłącznego użytku obszernej świątyni przy Götzstr. 65 na Tempelhof, gdzie polska wspólnota zadomowiła się na dobre i trwa do dnia dzisiejszego.

Parafia ciągle się rozwijała.

Przybywają nowi duszpasterze - w 20-letniej historii było ich już dziesięciu: Ks. Jan Laśkiewicz SDB, ks. Zbigniew Korcz SDB, ks. Henryk Paszek SDB, ks. Czesław Miszczyk SDB, ks. Ignacy Chodźko SDB, ks. Jacek Pajewski SDB, ks. Leszek Ruciński SDB, ks. Marek Wyszomierski SDB, ks. Wiesław Brzostek SDB i ks. Stanisław Wójcik SDB.

Powstają coraz to nowe grupy, organizacje i formy pracy duszpasterskiej: Klub Seniora, Klub Inteligencji Katolickiej, Żywy Różaniec, Ministranci, Ruch "Światło-Życie", Biblioteka Parafialna, Kółko Teologiczne, Chór Parafialny, Rada Parafialna, Pomocnicy Salezjańscy, Chórek "Berlińskie Wróbelki", Koło Młodych Małżeństw, Odnowa w Duchu Świętym, Wspólnota Modlitewno Ewangelizacyjna, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Drużyna Piłkarska "KFC Polonia", Szkoła Nowej Ewangelizacji, Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, Ruch Rodzin Szensztackich. Wiele z nich przetrwało do dziś, inne ustąpiły miejsca nowym pomysłom.

Kapłani starali się również, aby umożliwić korzystanie z posługi duszpasterskiej dla jak najliczniejszych grup wiernych rozsianych na terenie całego miasta. Pierwsze próby to kościół św. Maksymiliana Kolbe na Spandau, obóz dla uchodźców z Polski na Streitstrasse, by wreszcie na stałe osiąść w kościele St. Marien na Spandau i St. Joseph na Weddingu, tworząc tam punkty filialne Polskiego Duszpasterstwa.

Dziś Polska Misja Katolicka, bo taką nazwę otrzymało Polskie Duszpasterstwo od 01.01.1997 roku, to największa w Archidiecezji Berlińskiej wspólnota parafialna. Z posługi duszpasterskiej korzystają liczni polskojęzyczni katolicy Berlina. Tysiące wiernych na Mszach św., tysiące rozdanych Komunii, setki wysłuchanych spowiedzi, dziesiątki interesantów w zakrystii - to bilans każdej niedzieli. Do tego dochodzą nabożeństwa, lekcje religii, katecheza sakramentalna, nauka języka polskiego, spotkania grup parafialnych, praca biura parafialnego, działalność charytatywna, kulturalna..., to bilans prawie każdego tygodnia. Takich tygodni w roku jest 52, a takich lat już minęło 20.

Ks. Marek Wyszomierski SDB


:: DATY I FAKTY ::


1981

25 grudnia - Dekret Biskupa Berlina Kard. Joachima Meissnera erygujący duszpasterstwo dla katolików mówiących po polsku w Berlinie Zachodnim.


1982

1 marca - Kard. Meissner mianuje ks. Jana Laśkiewicza SDB proboszczem polskojęzycznych katolików w Berlinie Zachodnim.

7 marca - Ks. Jan Laśkiewicz podejmuje swoje obowiązki w Kościele St. Ludgerus przy Potsdamerstr. 90.

28 marca - Pierwsza Msza w Kościele Serca Jezusowego przy Alt-Lietzowstr. 23.

2 maja - Uroczysta inauguracja działalności Polskiego Duszpasterstwa Katolickiego w Berlinie.

30 maja - Pierwsza Msza św. po polsku w kaplicy Maria Regina Sióstr Dobrego Pasterza przy Residenzstr. 90/91.

13 czerwca - Pierwsza grupa dzieci (8 osób) przystępuje do I Komunii Św.

22 sierpnia - Ks. Jan Laśkiewicz ogłasza Matkę Boską Częstochowską patronką berlińskiej parafii.


1983

30 stycznia - Nabożeństwa po polsku przeniesione zostają do Bazyliki św. Jana przy Lilienthalstr. 5.


1984

15 stycznia - Polskie Duszpasterstwo otrzymuje do wyłącznego użytku kaplicę Maria Regina.

15 września - Ks. Zbigniew Korcz SDB rozpoczyna w Berlinie pracę duszpasterską jako wikariusz.


1985

20 stycznia - Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło - Życie, którego proces beatyfikacyjny obecnie trwa, celebruje w Polskim Duszpasterstwie Mszę św. za Ojczyznę i wygłasza kazanie.

28 kwietnia - Ks. bp Szczepan Wesoły z Rzymu udziela po raz pierwszy w polskiej parafii sakramentu bierzmowania.

10 października - Do Berlina przyjeżdża ks. Henryk Paszek SDB na miejsce ks. Zbigniewa Korcza SDB.

24 listopada - Rozpoczyna swą działalność Klub Seniora przy Polskim Duszpasterstwie.


1986

7 grudnia - Polskie Duszpasterstwo otrzymuje kościół św. Jana Kapistrana przy Götzstr. 65 na Tempelhof, zwany do dziś potocznie "polskim kościołem".


1987

26 czerwca - Powstaje Klub Inteligencji Katolickiej przy Polskim Duszpasterstwie.

1 lipca - Ks. Henryk Paszek SDB obejmuje stanowisko proboszcza, jako wikariusz przybywa ks. Czesław Miszczyk SDB.

10 grudnia - Parafia otrzymuje figurę św. Antoniego, która znajduje się w przedsionku kościoła.


1988

30 marca - Ukazuje się pierwszy numer kwartalnika "Słowo", wydawanego do roku 1999.

3 maja - Otwarcie biblioteki parafialnej.

29 maja - Powstaje pierwsza Róża "Żywego Różańca" przy naszym kościele.

28 sierpnia - Poświęcenie obrazów stacji Drogi Krzyżowej namalowanych przez Grzegorza Krzyżaniaka z Berlina.

1 października - Pierwsza Msza św. w obozie dla uchodźców na Streitstr. na Spandau.


1989

3 lutego - Swoją działalność w duszpasterstwie rozpoczyna Ruch Światło - Życie.

12 marca - Pierwsze spotkanie kółka teologicznego.

12 maja - Odczyt dominikanina o. Macieja Zięby.

1 czerwca - Jako trzeci duszpasterz przybywa do Berlina ks. Ignacy Chodźko SDB.

27 sierpnia - Pierwszy uroczysty odpust parafialny ku czci MB Częstochowskiej.

15 października - Pierwsza Msza św. w Kościele św. Józefa przy Müllerstr. 161 na Weddingu.

16 października - Pierwsza Msza św. dla polskich więźniów w więzieniu JVA Tegel.


1990

1 stycznia - Pierwsza Msza św. w kościele St. Marien na Spandau.

19 grudnia - Pierwsze przedstawienie Jasełek w wykonaniu dzieci i młodzieży z Polskiego Duszpasterstwa.


1991

7 kwietnia - Powołanie rady pastoralnej Polskiego Duszpasterstwa.

14 kwietnia - Pierwszy występ chóru parafialnego.

1 maja - Pierwsze spotkanie młodych pomocników salezjańskich.

3 sierpnia - Na miejsce ks. Czesława Miszczyka SDB przybywa ks. Jacek Pajewski SDB.

25 sierpnia - Poświęcenie obrazu św. Jana Bosko podczas uroczystości odpustowych.


1992

2 kwietnia - Prezydent RP Lech Wałęsa wraz z małżonką oraz pracownikami ambasady i konsulatu RP uczestniczyli we Mszy św. w Polskim Duszpasterstwie.

30 sierpnia - Uroczystości odpustowe i obchody 10-lecia Polskiego Duszpasterstwa w Berlinie z przybyłym ks. Bp. Szczepanem Wesołym.

28 września - Rozpoczyna się malowanie Kościoła.

11 października - Uroczyste poświęcenie sztandaru Żywego Różańca.

17 października - Rozpoczynają się katechezy dla dzieci przedszkolnych.

29 października - Utworzenie Dekanatu Berlińskiego (później wschodniego) Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

18 listopada - Pierwsza Konferencja Dekanalna w Berlinie.

21 listopada - Ślubowanie 30 nowych ministrantów w uroczystość Chrystusa Króla.

13 grudnia - Otwarcie biblioteki duszpasterskiej dla dzieci i młodzieży na Spandau.

22 grudnia - Duszpasterstwo otrzymuje 2 pomieszczenia na katechizację.


1993

29 stycznia - Otwarcie wystawy prac malarskich ks. Tadeusza Furdyny SDB.

29 marca - Duszpasterstwo otrzymuje kolejne 2 salki w piwnicy.

1 lipca - Jako czwarty kapłan przyjeżdża ks. Leszek Ruciński SDB.

1 sierpnia - Rozpoczynamy katechizację w nowych pomieszczeniach.

12 września - Obchody 40-lecia pracy Polskiego Duszpasterstwa w Kościele NMP Niepokalanej na Karlshorst.

7 listopada - Ewangelizacja parafialna przeprowadzona przez wspólnotę Ruchu Światło - Życie.


1994

16 maja - Rozpoczęcie tygodniowych parafialnych rekolekcji ewangelizacyjnych prowadzonych przez ks. Leszka Rucińskiego SDB.

21 maja - Pierwsze z wielu nocnych czuwań organizowanych przez ks. Leszka Rucińskiego SDB.

12 czerwca - Zaprzysiężenie 11 nowych ministrantów.

25 czerwca - Marsz dla Jezusa w Berlinie.

2 października - Rozpoczęcie miesiąca Kultury Chrześcijańskiej zorganizowanego przez ks. Ignacego Chodźko SDB pod hasłem "Rodzina Bogiem Silna".


1995

16 maja - Duszpasterstwo więzienne przejmuje ks. Jacek Pajewski SDB.

29 maja - Rozpoczęcie tygodniowych parafialnych rekolekcji ewangelizacyjnych prowadzonych przez ks. Leszka Rucińskiego SDB.

25 czerwca - "Wieczór Poezji Biblijnej" przygotowany przez wspólnotę oazową.


1996

18 maja - Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej.

22 czerwca - Uroczysty Koncert Muzyki Religijnej i Poezji Karola Wojtyły z okazji pielgrzymki Ojca Świętego do Berlina.

23 czerwca - Wizyta Ojca Świętego w Berlinie.


1997

1 stycznia - Zmiana nazwy z Polskiego Duszpasterstwa Katolickiego na Polską Misję Katolicką.

31 stycznia - Spotkanie wspólnoty oazowej z Abp. Georgiem Sterzynskim.


1998

21 czerwca - Koncert "Muzyka Poezja Modlitwa" przygotowany przez oazowy zespół muzyczny "Kadosz".

1 sierpnia - na miejsce ks. Leszka Rucińskiego SDB pracę w duszpasterstwie podejmuje ks. Marek Wyszomierski SDB.

3 października - Rozpoczynają się "Dni Kultury Polskiej w Niemczech" organizowane tym razem w Berlinie przez PMK w Niemczech. Z tej okazji odbył się m.in. koncert muzyki polskiej oraz poezji K. Wojtyły i A. Mickiewicza.


1999

17 stycznia - poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego malowanego przez G. Krzyżaniaka, umieszczonego w kruchcie naszego kościoła.

27 marca - wspólnota oazowa zorganizowała w naszym kościele pierwszy w Berlinie Międzynarodowy Dzień Młodzieży na wzór spotkań Papieża z młodzieżą. Na pierwszym tym spotkaniu obecny był Kard. Georg Sterzynski i blisko 100-osobowa grupa młodzieży.

1 września - Funkcję proboszcza przejmuje ks. Jacek Pajewski SDB, jako nowy wikariusz przybywa ks. Wiesław Brzostek SDB.

4 września - Powstaje KFC-Polonia (Kirchenfussballclub Polonia) rozgrywający mecze piłkarskie w Lidze Ministranckiej Archidiecezji Berlin.

1-3 października - Pierwszy Kurs "Filip" (w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji) w naszej Misji przeprowadzony przez ks. Jana Gierlaka, saletyna z Mrągowa. Po tym kursie powstaje Wspólnota Modlitewno - Ewangelizacyjna.

9 października - Pierwsze spotkanie Koła Sympatyków Radia Maryja.

10-24 listopada - Nawiedzenie Figury Matki Boskiej Fatimskiej.

13-14 listopada - Pierwsze wybory do Rady Parafialnej PMK w Berlinie.

19 listopada - Kurs modlitwy charyzmatycznej.

16 grudnia - Kupujemy nowe figury do "Żłóbka".


2000

15 stycznia - Zostają zakupione nowe organy do kaplicy Matki Bożej.

23 lutego - Kupujemy 1000 śpiewników do użytku na liturgii.

4 marca - Został wydany pierwszy numer "Listu Parafialnego".

4 marca - Pierwsza seria wykładów w ramach Polonijnego Instytutu Edukacji Narodowej, powstałego z inicjatywy sympatyków Radia Maryja.

26 marca - Pierwsza Msza św. w języku polskim w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla Ruchu Rodzin Szensztackich.

8 kwietnia - Otwarcie pierwszej wystawy artystycznej w ramach "Galerii przy Zakrystii".

18 czerwca - W naszej świątyni gości Radio Maryja z ks. Tadeuszem Rydzykiem. Transmisja radiowa nabożeństwa i audycja w ramach "rozmowy niedokończone".

04 lipca - Debiut dziecięcej scholi "Promyczki" ze Spandau.

21 sierpnia - Nasza świątynia wzbogaciła się o nowe świeczniki w Kaplicy MB.

1 września - Pracę w PMK w Berlinie podejmuje ks. Stanisław Wójcie SDB.

18 października - Kupujemy nowe krzesła (200) do prezbiterium.


2001

27 stycznia - Zakupiliśmy pianino.

28 lutego - Pierwsze spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci.

4-6 maja - I Spotkanie Osób Konsekrowanych Polonii Niemieckiej i Szwedzkiej.

10 października - Drugie nawiedzenie Figury MB Fatimskiej.

10 grudnia - Po raz pierwszy wydaliśmy kalendarzyki kieszonkowe PMK w Berlinie.


2002

25 sierpnia - Uroczysty odpust ku czci MB Częstochowskiej z Abp. Szczepanem Wesołym. Obchody 20-lecia PMK w Berlinie.


Lata 2002-2006 wktótce zostaną zaktualizowane.


2006

30 września - Ks. Jacek Pajewski zakończył pełnienie posługi proboszcza w PMK.

1 października - Funkcję proboszcza PMK objął ks. Tadeusz Niewęgłowski.

3 grudnia - Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyr. Jacka Sykulskiego.

13 grudnia - Koncert Adwentowy artystów armii niemieckiej.

17 grudnia - Bożonarodzeniowe "Jasełka".

17-20 grudnia - Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje wygłosił ks. Paweł Libor, salezjanin, misjonarz z Angoli.


2007

1 stycznia - 25 rocznica powstania Polskiego Ośrodka Katolickiego w Berlinie, dzisiaj Polska Misja Katolicka.

28 stycznia - "Wieczór Kolędowy".

31 stycznia - Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Janusza Kochanowskiego, w PMK.

13-15 lutego - Wizyta biskupa Tadeusza Pikusa z Warszawy w PMK.

6 marca - 19. rocznica śmierci ks. Jana Laśkiewicza, pierwszego proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

18 marca - Występ chóru "Cavatina" z gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie k. Szczecina.

20 marca - Koncert gitary klasycznej w wykonaniu Marii Luz Bobadilla z Paragwaju.

25 marca - Jubileuszowa Msza św. w intencji Małżeństw 25-lecia PMK.

1 kwietnia - Otwarcie "Wystawy 25-lecia" w Galerii pod Bazyliką.

2 kwietnia - "Wieczór Papieski" w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II.

6 kwietnia - Początek "Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Piątków Miesiąca".

19 kwietnia - Druga rocznica rozpoczęcia pontyfikatu Benedykta XVI.

28-29 kwietnia - Jubileuszowa pielgrzymka 25-lecia do Częstochowy.

6 maja - Przyjęcie 14 chłopców do grona ministrantów.

17-20 maja - Pielgrzymka do Schönstatt do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

20 maja - Występ zespołu "Duval" z Gdańska.

26 maja - Święcenia kapłańskie diak. Kamila Szkoły w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie n. Wartą.

3 czerwca - I Komunia św.

9 czerwca - 46 młodych parafian PMK w Berlinie wzięło udział w V. Polonijnym Spotkaniu Młodych w "Concordii".

15-17 czerwca - Biblijny kurs "Uczniowie z Emaus".

17 czerwca - Msza św. prymicyjna ks. Kamila Szkoły, salezjanina Inspektorii Pilskiej, parafianina PMK; festyn parafialny.

21 czerwca - Wizyta w PMK wiceministra oświaty rządu RP Mirosława Orzechowskiego.

23 czerwca - Koncert muzyki religijnej "Gloria" w Konzerthause na Gendarmenmarkt dla uczczenia Jubileuszu 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

29 czerwca - Publikacja specjalnego wydania Listu Parafialnego dotyczącego 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

27 lipca - 6 sierpnia - Wakacje rodzin wspólnoty św. Bartłomieja w Ochotnicy Dolnej-Młyny z ks. Markiem Kędzierskim (30 osób)

7-23 sierpnia - Rekolekcje Oazowe w Ochotnicy Dolnej - Młynne z ks. Markiem Wyszomierskim (69 osób)

8-23 sierpnia - Obóz Wędrowny w Zwardoniu k. Żywca z ks. Wojciechem Majchrzakiem (40 osób)

26 sierpnia - Wizyta w Misji kard. Georga Sterzinskiego, ordynariusza archidiecezji berlińskiej, z okazji jubileuszu 25-lecia.

8 września - Pierwsze śluby zakonne Erwina Zalewskiego (Salezjanie) i Mateusza Jaszczyka (Misjonarze Św. Rodziny)

29 września - Bierzmowanie. Sakrament przyjęły 182 osoby. Sakramentu udzielił Jego Eminencja kard. Józef Glemp, Prymas Polski.

30 września - "Dzień Polski" jubileuszu 25-lecia PMK. Przewodniczył JE kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Poświęcenie sztandaru Misji. W "Galerii pod Bazyliką" otwarto wystawę "Pejzaż"; autorem obrazów jest Adam Malinowski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

4 listopada - "Dzień Kapłański" Jubileuszu 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

9 listopada - Skupienie członków Ruchu Rodzin Szensztackich we Fronau.

9-11 listopada - Kurs "Filip".

11 listopada - Dzień Niepodległości. Występ dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy.

14 listopada - Otrzymaliśmy jubileuszowy dar od Ojca św. Benedykta XVI. - ornat w kolorze złotym.

18 listopada - Wybory do Rady Parafialnej na lata 2007-2011.

7 grudnia - zakończenie wynagradzającej Nowenny Jubileuszowej pierwszych piątków miesiąca.

9 grudnia - jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich ks. Jerzego Barganowskiego. Występ Poznańskiego Chóru Chłopięcego.

16 grudnia - Jasełka Bożonarodzeniowe.

16-19 grudnia - Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje wygłosił ks. Grzegorz Jeżewski, salezjanin.

23 grudnia - Zakończenie Jubileuszu 25-lecia PMK z udziałem abpa Szczepana Wesołego.

30 grudnia - dziękczynne "Te Deum" wspólnoty PMK za rok Jubileuszu 25-lecia.


2008

2-10 stycznia - Zimowisko w Zakopanem. Wspólnotowe ferie młodzieży pod opieką ks. Wojciecha Majchrzaka.

17 stycznia - Noworoczny Koncert orkiestry wojskowej Armii Niemieckiej.

25-27 stycznia - Kurs Modlitwy Charyzmatycznej.

26 stycznia - Zabawa po Jasełkach.

27 stycznia - "Wieczór Kolędowy".

24 lutego - Niedziela Misji Salezjańskich; animacja ks. Marek Kowalski-Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie, i p. Sanza Mulangu-Demokratyczna Republika Konga.

29 lutego - 3 marca - Kurs "Filip".

1 marca - Bußgang. Procesja pokutna katolików berlińskich.

6 marca - 20. rocznica śmierci ks. Jana Laśkiewicza, pierwszego proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

16-19 marca - Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje wygłosił ks. Henryk Bonkowski, salezjanin, z Warszawy.

2 kwietnia - "Wieczór Papieski". Trzecia rocznica śmierci Ojca św. Jana Pawła II. Wystąpiła Edyta Geppert.

13 kwietnia - Wystawa prac autorstwa ks. prof. Tadeusza Furdyny, salezjanina, wykładowcy i wychowawcy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi.

24-27 kwietnia - Kurs "Maryja".

24-29 kwietnia - Pielgrzymka do Medjugorie.

3 maja - Występ zespołu "Promyczki" z Nowego Sącza.

10-11 maja - Wigilia przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie wspólnot parafialnych.

11 maja - Występ chóru dziewczęcego z Międzyzdrojów.

13-17 maja - "Śladami Jana Pawła II". Pielgrzymka scholi ,Marana Tha’ i wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Bartłomieja.

20-21 maja - Relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Polskiej Misji.

25 maja - Występ zespołu "Łukowiacy" z Łukowa.

31 maja - Finał Konkursu Biblijnego w "Concordii" z udziałem przedstawicieli naszej młodzieży: Borsuka Aleksandra (2), Pauliny Garbarczyk (5) i Martina Weinstoka (4).

8 czerwca - Uroczystość Pierwszej Komunii św. Komunię św. przyjęło po raz pierwszy 150 dzieci.

15 czerwca - Przyjęcie kandydatów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Festyn Parafialny z udziałem Rycerzy z Bractwa Rycerskiego św. Jadwigi Królowej z Nowego Targu.

21 czerwca - VI. Polonijne Spotkanie Młodych w "Concordii".

22 czerwca - Występ zespołów "Trzej Królowie" i "Adoramus" z parafii Objawienia Pańskiego z Poznania.

1 lipca - wyjazd na Światowe Dni Młodzieży z Ojcem św. Benedyktem XVI w Sydney w Australii.

5-6 lipca - Pielgrzymka do Górki Klasztornej.

22 lipca - powrót przedstawicieli PMK w Berlinie ze Światowego Spotkania Młodzieży z Benedyktem XVI w Australii.

24 lipca - 4 sierpnia - wakacje wspólnotowe SNE św. Bartłomieja w Ochotnicy Dolnej.

4-19 sierpnia - obóz wędrowny w Zakopanem.

24 sierpnia - msza św. Prymicyjna ks. Michała Mejera, sdb.

14-28 sierpnia - Rekolekcje Oazowe w Ochotnicy Dolnej.

7 września - "Jesienny" festyn parafialny.

13 września - Dzień skupienia Rady Parafialnej. Skupienie prowadził ks. inspektor Sławomir Łubian.

26-28 września - Kurs "Filip".

4 października - Bierzmowanie 2008. Bierzmowania udzielił bp Ireneusz Pękalski z Łodzi. Sakrament przyjęło 115 osób.

5 października - Transmisja mszy św. z naszej bazyliki w Telewizji Polskiej "Polonia". Mszy św. przewodniczył sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik.

6-14 października - Pielgrzymka do Ziemi św.

18-20 października - Warsztaty Muzyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Warsztaty Taneczne w Gdyni dla młodzieży oazowej. Łącznie wzięło w nich udział 14 osób naszej parafialnej Oazy.

18-24 października - Kolonie dzieci w "Concordii"; udział w koloniach wzięło 21 dzieci naszej Misji.

8 listopada - Skupienie wspólnoty Ruchu Rodzin Szensztackich na Frohnau.

22-23 listopada - "Oaza Modlitwy" Ruchu Światło - Życie (wspólnoty Oazowej) w Kostrzynie n. Odrą. W skupieniu wzięło udział 27 osób.

23-30 listopada - Zbiórka zabawek (zebrano ok. 2000 szt.) dla dzieci z Erytrei.

5-7 grudnia - Kurs "Filip".

7 grudnia - Występ zespołu muzyki sakralnej "Oratorium" z Bydgoszczy.

13 grudnia - Spotkanie po pielgrzymkowe uczestników pielgrzymki do Ziemi św. w październiku br.

14 grudnia - Bożonarodzeniowe "Jasełka". Występ chóru "Krzemienieckie Barwy" z Krzemieńca na Ukrainie.

14-17 grudnia - Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje wygłosił ks. Dariusz Kozłowski, sdb.

22 grudnia - Wydanie albumu "25-lecie Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie".

31 grudnia - Wspólny "Sylwester" z parafią p.w. św. Bonifacego.


2009

1 stycznia - Występ młodzieży z Libanu. Młodzież przedstawiła program pt.: "Razem dla pokoju".

18 stycznia - Występ zespołu "Duval" z Gdańska.

23-25 stycznia - Kurs "Emaus".

25 stycznia - "Wieczór Kolęd".

28 stycznia - Koncert Noworoczny Armii Niemieckiej.

14 lutego - Karnawałowa zabawa dzieci, które wzięły udział w bożonarodzeniowych "Jasełkach".

22 lutego - Niedziela Misji Salezjańskich. Słowo Boże głosili: ks. Wiktor Dziurdzia, sdb, misjonarz z Mongolii oraz p. Izabela Paszke z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.

6-8 marca - Kurs "Filip".

13-15 marca - Kurs "Filip" dla Współpracowników Salezjańskich Inspektorii Warszawskiej w Kutnie-Woźniakowie.

22 marca - Przyjęcie nowych ministrantów.

28 marca - Bussgang. Procesja pokutna katolików berlińskich.

29 marca - Zakończenie "Kursu Kantora". Kurs ukończyło 11 osób.

1 kwietnia - 75-lecie kanonizacji św. Jana Bosko.

2 kwietnia - "Wieczór Papieski" poprowadzony przez uczniów Salezjańskiej Szkoły Muzycznej z Lutomierska.

5-8 kwietnia - Rekolekcje Wielkopostne. Głosił ks. Zbigniew Malinowski z Lutomierska.

19 kwietnia - 4. rocznica pontyfikatu Benedykta XVI. Święcenia biskupie nowego sufragana Archidiecezji Berlińskiej ks. dr Matthiasa Heinricha.

24-26 kwietnia - Pielgrzymka PMK i parafii św. Bonifacego do Lichenia, Lądu n. Wartą i Gniezna.

8-10 maja - Kurs "Nowe Życie Z Bogiem".

24 maja - Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Kaliningradzkiej pod dyr. Alexandra Andriejewa.

5 czerwca - Pożegnanie "Krzyża Wdzięczności" z Ukrainy.

7 czerwca - Uroczystość pierwszej Komunii św. Komunię św. po raz pierwszy przyjęło 119-cioro dzieci.

14 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała. Komunia "Rocznicowa".

15 czerwca - Rozpoczął się remont schodów głównego wejścia do Bazyliki... Potrwa ok. sześciu tygodni.

19 czerwca - Otwarcie wystawy obrazów pt. "Brzemiona noście" autorstwa o. Tomasza Janka, franciszkanina.

20 czerwca - 10-lecie Ruchu Rodzin Szensztackich przy Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie (uroczystość na Frohnau).

21 czerwca - Msza św. prymicyjna księży salezjanów: Machniaka Dariusza, Mroczka Andrzeja i Wojciecha Szabrańskiego z Łodzi. Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Marka Kędzierskiego.

27 czerwca - VII Polonijne Spotkanie Młodych w "Concordii".

28 czerwca - Festyn parafialny.

5 lipca - S. Andrzeja Spyra, kierownik ośrodka polonijnego "Concordia", w naszej Misji.

6-8 lipca - Pielgrzymka salezjanów berlińskich do Częstochowy, Krakowa-Łagiewnik, Wadowic i Auschwitz.

9 lipca - Zakończenie remontu schodów głównego wejścia do bazyliki. Remont trwał miesiąc.

13 lipca - Wizyta "Chóru Chłopięco-Męskiego" Bazyliki Kaliskiej z Kalisza w naszej Misji.

23 lipca - Występ chóru "Jutrzenka" z Łotwy.

26 lipca - Zakończenie wystawy grafik pt. "Brzemiona noście..". W PMK gościł autor prac o. Tomasz Jank, kapłan-franciszkanin.

31 lipca - Pracę w Berlinie zakończył ks. Marek Wyszomierski. W Polskiej Misji Katolickiej pracował jedenaście lat.

31 lipca - 10 sierpnia - Wakacje wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Bartłomieja w Ochotnicy Dolnej z ks. Markiem Kędzierskim.

1 sierpnia - Pracę w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie rozpoczął ks. Grzegorz Jeżewski.

6-21 sierpnia - Obóz wędrowny w miejscowości Ujsoły k. Rajczy (Beskid Żywiecki) z ks. Wojciechem Majchrzakiem.

13-27 sierpnia - "Rekolekcje Oazowe" w Ochotnicy Dolnej z ks. Markiem Wyszomierskim.

29 sierpnia - Wizyta abpa Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, w naszej Misji.

6 września - "Jesienny" festyn parafialny.

12 września - Święto Rodzin i Dzień Kultury Polskiej w "Concordii" z udziałem scholi "Marana Tha".

18-20 września - Kurs "Filip".

3 października - Bierzmowanie. Sakrament przyjęło 147 osób. Szafarzem sakramentu bierzmowania był kard. Georg Sterzinsky.

3-13 października - Pielgrzymka do Ziemi św.

4 października - Wizyta kard. Zenona Grocholewskiego z Watykanu.

16-18 października - Rekolekcje dla małżeństw. Rekolekcje wygłosił o. Ksawery Knotz, kapucyn.

28 października - Wizyta ordynariusza diecezji augsburskiej i zarazem biskupa polowego wojska niemieckiego biskupa Waltera Mixy.

21 listopada - 10-lecie wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Bartłomieja; dzień dziękczynienia.

22 listopada - Koncert "Misdroy Messae"; autor koncertu i dyrygent - Karol Borsuk. Wystąpili: Musica da Camera Berlin, Frauenchor Spandau, Gisela Runge, Cristo Christoff.

27-29 listopada - Kurs "Filip".

6 grudnia - "Jasełka Bożonarodzeniowe". Przygotowane przez p. Agnieszkę Klein.

18 grudnia - 150. rocznica powstania Zgromadzenia Salezjańskiego.

20-23 grudnia - Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje wygłosił ks. Henryk Boguszewski, salezjanin, z miejscowości Gatczyna k. Sankt Petersburga.


2010

10 stycznia - Wspólne śpiewanie kolęd; prowadzenie schola "Marana Tha".

16 stycznia - "Wieczór Kolędowy". 20-lecie istnienia chóru "Auxilium".

17 stycznia - Msza św. (dzieci) w intencji ofiar trzęsienia ziemi na Haiti.

17-24 stycznia - Zbiórka pieniędzy na potrzeby ofiar trzęsienia ziemi na Haiti.

22-24 stycznia - Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej.

31 stycznia - Uroczystość św. Jana Bosko. Przyjęcie nowych ministrantów (dziewięciu).

13 lutego - Zabawa karnawałowa dzieci, które wzięły udział w "Jasełkach Bożonarodzeniowych". Zabawę przygotowała i prowadziła p. Agnieszka Klein.

14 lutego - Występ chóru i orkiestry "Echo Sacrosongu" z Rzeszowa. Opiekunem zespołu jest ks. Andrzej Szpak, salezjanin.

19-21 lutego - Kurs "Filip".

21-23 lutego - Rekolekcje dla osób żyjących w powtórnych, nie sakramentalnych związkach małżeńskich. Rekolekcje prowadził ks. Andrzej Cieślik, diecezjalny duszpasterz rodzin, diecezji sosnowieckiej.

28 lutego - Występ Julity Bruch, sopranistki z Opalenicy k. Nowego Tomyśla.

6 marca - Kurs podejmujący tematykę: seksualności i płodności w oparciu o naukę Kościoła. Prowadziły panie: Agnieszka Klein i Sylwia Kijas z parafialnej Poradni Życia Rodzinnego.

7 marca - "Niedziela Katyńska". Wspomnienie 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

13 marca - "Bußgang": procesja pokutna katolików berlińskich. Pierwsze spotkanie wspólnoty "Dzieci Maryi".

14 marca - Pierwszy występ na niedzielnej mszy św. młodzieżowego zespołu "Spes et Fides".

25 marca - Pracę w Polskiej Misji zakończyła p. Dorota Thom, katechetka.

28 marca - Przyjęcie nowych ministrantów na Karlshorst (trzech). Występ zespołu "Duval" z Gdańska.

29 marca - Pracę w Polskiej Misji zakończył ks. Wojciech Majchrzak.

28-31 marca - Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje wygłosił ks. Stanisław Szestowicki z Ostródy.

6 kwietnia - Rozpoczęcie prac renowacyjnych murów bazyliki od strony wschodniej.

10 kwietnia - Smoleńsk. Katastrofa lotnicza, w której zginął prezydent RP, jego małżonka i wiele innych osób elity politycznej Polski.

11-18 kwietnia - Tydzień żałoby narodowej po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

19 kwietnia - Piąta rocznica wyboru Benedykta XVI na Stolicę Piotrową.

23 kwietnia - Msza św. żałobna w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i w intencji naszej Ojczyzny. Katedra św. Jadwigi. Mszy św. przewodniczył kard. Georg Sterzinsky.

7-8 maja - "Dominikalia" w Czerwińsku n. Wisłą.

2-12 maja - Pielgrzymka do Ziemi św.

14-16 maja - Kurs "Filip" w Aachen prowadzony przez ks. Marka Kędzierskiego i animatorów Szkoły Nowej Ewangelizacji naszej Misji.

30 maja - Pierwsza Komunia św. Przygotowanie odbyło 120 dzieci, z tego 82 po raz pierwszy Jezusa Eucharystycznego przyjęło w naszej Misji.

5 czerwca - Inauguracja wystawy w naszej Bazylice "Wolność jest w nas" o ks. Jerzym Popiełuszce. Wystawę przygotował Dom Polski "Polonicum" w Berlinie.

6 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna, zorganizowana przez niemieckš parafię św. Bonifacego, wspólnotę katolików Chorwatów i Polskš Misję Katolicką, przeszła ulicami naszej dzielnicy.Komunia "Rocznicowa".

8 czerwca - Koncert orkiestry Armii Niemieckiej.

20 czerwca - Msza św. Prymicyjna ks. Kamila Wiącka (diec. zielonogórsko-gorzowska). Festyn Parafialny.

25 czerwca - Zakończenie Roku Katechetycznego. Pożegnanie p. Doroty Thom, katechetki.

26 czerwca - VIII Polonijne Spotkanie Młodych w "Concordii".

24-27 czerwca - Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego dla członków wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Bartłomieja. Rekolekcje prowadził o. Paweł Drobot, redemptorysta.

28 czerwca - Pracę w Misji zakończył ks. Mirosław Wyszogrodzki.

4 lipca - Zakończenie zbiórki darów dla powodzian (w Sandomierzu). Zebrano 15 ton darów materialnych.

18 lipca - Występ Jacka Kieroka i Jana Rysa z Piekar Śląskich.

21 sierpnia - Zakończenie wystawy pt. "Wolność jest w nas" o bł. ks. Jerzym Popiełuszce.

22 sierpnia - Występ zespołu muzyki religijnej "Muzycy Proboszcza" z Międzylesia k. Warszawy. Pracę w naszej Misji rozpoczął ks. Lech Hebrowski.

23 sierpnia - Początek roku katechetycznego 2010/2011.

29 sierpnia - Uroczystość odpustowa Matki Bożej Częstochowskiej, patronki naszej Misji. Festyn parafialny.

3-5 września - Pielgrzymka do Lichenia.

11 września - Pielgrzymka misji obcojęzycznych do sanktuarium maryjnego w Neuzelle k. Gubina.

5 września - Bierzmowanie: sakrament "dojrzałości chrześcijańskiej" z rąk biskupa Jacka Jezierskiego z Olsztyna przyjęło 121 osób.

1 października - Inauguracja wystawy pod tytułem: "z niezauważanych" - malarstwo, rzeźba, grafika Anity Mańk i Dominiki Sitarskiej - absolwentek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

9-16 października - Wspólnotowe ferie dzieci Polskiej Misji w "Concordii". Uczestniczyło w nich 40-cioro dzieci.

13 listopada - Zakończenie wystawy pod tytułem: "z niezauważanych".

21 listopada - 10-lecie istnienia wspólnoty "Apostolstwa Dobrej Śmierci".

14-15 listopada - Skupienie "wyjazdowe" wspólnoty oazowej w Dębnie Lubuskim.

26-28 listopada - Kurs "Filip".

30 listopada - Zakończenie prac remontowych murów naszej bazyliki (sanirung zewnętrznych murów absydy).

3-5 grudnia - Kurs "Filip" w Kolonii. Kurs poprowadzili animatorzy naszej wspólnoty Nowej Ewangelizacji św. Bartłomieja.

5 grudnia - Ks. Wojciech Kozłowicz, salezjanin, misjonarz z Zambii w naszej Misji.

6 grudnia - Koncert "Poznańskich Słowików" pod dyr. Stefana Stuligrosza.

8 grudnia - Przyjęcie pierwszych dziewcząt (było ich osiem) do grona "Dzieci Maryi".

12 grudnia - "Jasełka" i "Mikołaj" dla dzieci.

19-22 grudnia - Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje głosił ks. Andrzej Jaskuła, prezes Stowarzyszenia "Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami".


2011

8 stycznia - Wspólne śpiewanie kolęd; prowadzenie schola "Marana Tha".

14 stycznia - Ogłoszenie daty Beatyfikacji Jana Pawła II. Beatyfikacja Papieża Polaka odbędzie się 1 maja br. w Rzymie.

23 stycznia - Przyjęcie nowych ministrantów (siedmiu). "Wieczór Kolędowy".

30 stycznia - Uroczystość św. Jana Bosko. Gościliśmy nowicjuszy salezjańskich ze Swobnicy k. Szczecina. Kazania głosił mistrz nowicjatu ks. Adam Homoncik.

30 stycznia - 5 lutego - Ferie młodzieży w Zakopanem (Murzasichle).

31 stycznia - 4 lutego - "Ferie z Bogiem" zorganizowane przy naszej Misji.

6 lutego - Siostry Elżbietanki w naszej Misji.

11-13 lutego - Rekolekcje dla małżeństw sakramentalnych. Rekolekcje prowadził o. Ksawery Knotz, kapucyn.

24 lutego - Zakończenie posługi ordynariusza archidiecezji berlińskiej ks. kard. Georga Sterzinsky'ego.

5 marca - Kurs zorganizowany przez Poradnię Życia Rodzinnego nt.: seksualność i płodność w oparciu o naukę Kościoła, wprowadzenie w metody naturalnego planowania rodziny, wychowanie do czystości małżeńskiej, profilaktyka chorób kobiecych.

9 marca - Środa Popielcowa. Lech Wałęsa gościł w naszej Misji.

13 marca - Klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego z Lądu n. Wartą w naszej Misji.

13-15 marca - Rekolekcje dla osób żyjących w powtórnych, nie sakramentalnych związkach małżeńskich. Rekolekcje prowadził ks. Andrzej Cieślik, diecezjalny duszpasterz rodzin, diecezji sosnowieckiej.

25-27 marca - Kurs "Filip" w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.

26 marca - Drugi (dekanalny) etap Konkursu Biblijnego organizowanego przez rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

27 marca - Schola "Marana Tha" i dzieci naszej Misji z wizytą w Dębnie Lubuskim.

1 kwietnia - Otwarcie wystawy "Pejzaż - malarstwo". Autorzy prac: Marian Kępiński, Daniel Cybula i Piotr Dominiak z Łodzi. Wystawa dla uczczenia 6. rocznicy śmierci Jana Pawła II i 5. rocznicy funkcjonowania "Galerii pod Bazyliką".

2 kwietnia - Wieczór Papieski: "Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie...", w wykonaniu dzieci i młodzieży naszej Misji, scholi "Marana Tha" i chóru "Auxilium".

10 kwietnia - Pierwsza rocznica "katastrofy smoleńskiej".

15-17 kwietnia - Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej w Kutnie-Woźniakowie dla Współpracowników Salezjańskich. Kurs prowadzili animatorzy Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Bartłomieja z ks. Markiem Kędzierskim.

17-20 kwietnia - Rekolekcje Wielkopostne. Głosił ks. Adam Homoncik, salezjanin.

28 kwietnia - 1 maja - Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu w "Concordii". Głosił ks. Marek Kędzierski.

1 maja - Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II.

3-13 maja - Pielgrzymka do Ziemi św.

6 maja - Ingres nowego ordynariusza polowego Niemiec, biskupa Franza-Josefa Overbeck'a z Essen.

13-15 maja - Pielgrzymka do Krakowa-Łagiewnik.

15 maja - Zakończenie wystawy "Pejzaż - malarstwo".

27-29 maja - Skupienie dla rodzin Kręgów Kościoła Domowego naszej Misji w sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie.

29 maja - Zespół "Złota Nuta" z Łucka na Ukrainie w naszej Misji.

5 czerwca - Prymicje ks. Damiana Kołodzieja (diecezja zielonogórsko-gorzowska). Festyn parafialny.

12 czerwca - Komunia św. "rocznicowa".

19 czerwca - Pierwsza Komunia św. Przygotowanie odbyło 121 dzieci, z tego 99 po raz pierwszy Jezusa Eucharystycznego przyjęło w naszej Misji.

20 czerwca - Początek prac restauracyjnych przy rozecie nad głównym wejściem do bazyliki.

25 czerwca - IX. Polonijne Spotkanie Młodych w "Concordii".

26 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna, zorganizowana przez Polską Misję Katolicką i niemiecką parafię św. Bonifacego przeszła, tak jak przed rokiem, ulicami naszej dzielnicy. Przewodniczył nuncjusz papieski w Niemczech abp Jean-Claude Perisset.

28 czerwca - Początek remontu generalnego organów.

30 czerwca - Zmarł Ks. kardynał Georg Sterzinsky. Przeżył 75 lat.

2 lipca - Nominacja nowego ordynariusza archidiecezji berlińskiej. Został nim biskup Rainer Maria Woelki, dotychczas pracujący jako pomocniczy biskup Kolonii.

3 lipca - Gościliśmy Zespół Pieśni Dawnej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy pod dyr. Jana Lacha.

9 lipca - Pogrzeb kardynała Georga Sterzynsk'yego, metropolity archidiecezji berlińskiej.

1-10 lipca - Obóz dla dzieci i młodzieży w polskich górach (Tatry i Pieniny). Uczestników 51. Opiekunem grupy był ks. Lech Hebrowski.

31 lipca - Pracę w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie zakończył ks. Tadeusz Niewęgłowski.

 


 


 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.