Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Tylko w miłości kompletne zero może być dla kogoś wszystkim.

Jadwiga Rutkowska

  Pielgrzymka do Schönstatt


Jubileuszowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Schönstatt.
16.05 - 20.05.2007.


Szensztat (niem. Schönstatt), jak wskazuje nazwa jest to "piękne miejsce", położone nad Renem w środkowej części Niemiec. Szensztat należące do w miasteczka Vallendar k. Koblencji. Tam w r. 1914 powstaje moralno-religijny ruch odnowy założony przez Sługę Bożego Ojca Józefa Kentenicha. Maryjna duchowość Ruchu Szensztackiego zachęca i uczy świętości w życiu codziennym. Matka Boża czczona jest tu pod wezwaniem Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. Sanktuaria Szensztackie, w których Matka Boża działa jako Wychowawczyni stanowią duchowe centra Ruchu Szensztackiego. Ruch rozwinął się w czterdziestu krajach świata, a w ostatnich latach przez Pielgrzymujące Sanktuaria, Maryja z Szensztat dotarła do mieszkańców około osiemdziesięciu krajów.
Szensztat jest również miejscem wiecznego spoczynku Ojca Józefa Kentenicha - Założyciela Szensztatu.

Członkowie naszej parafialnej wspólnoty, związani od 1999 roku z ruchem poprzez Matkę Trzykroć Przedziwną, odwiedzającą nasze rodziny w Pielgrzymujących Sanktuariach, wyruszyli na druga już pielgrzymkę do miejsca założenia, do ŹRÓDŁA ŁASK, które wytrysło w Szensztat.
16 maja 2007, wieczorem, gromadzimy się przed Bazyliką. Nasz opiekun Ksiądz Wojciech Majchrzak z szeroko otwartymi ramionami wita każdą nadchodzącą osobę. Radość i entuzjazm odbija się na twarzach, pomimo że niektórych zmoczył deszcz. Każdy z nas chciałby jak najlepiej przeżyć ten pielgrzymkowy czas. Jeszcze choć na chwilę wchodzimy do świątyni na modlitwę. Ksiądz Proboszcz modli się z nami i błogosławi na drogę, żegnając się z nami, kropi święconą wodą i z troską mówi; "Jedźcie i wracajcie szczęśliwie." Mimo niepogody, noc mija spokojnie i szybko, a na miejscu wita nas Siostra Damiana - odpowiedzialna w Szensztat za Sekretariat Europy Wschodniej.
W centrum Szensztatu znajduje się mała kapliczka nazwana Prasanktuarium - pierwsze Sanktuarium Matki Trzykroć Przedziwnej, w którym to 18 października 1914 r. Ojciec Kentenich i Jego podopieczni zawarli przymierza miłości z Matką Bożą. Na wzgórzach otaczających to miejsce rozmieszczone są Domy formacyjne i Sanktuaria poszczególnych wspólnot. Sanktuarium Kanaan, Góra Syjon, Moria, - Domy formacyjne kapłanów, Sanktuarium Tabor - dla mężczyzn i Braci Maryi, Sanktuarium Rodzin, Sanktuarium Matek czy Sióstr Szensztackich.
Na Górze Szensztat, zauważalny z każdej innej góry, wznosi się Kościół Trójcy Świętej, którego architektura przypomina nadreńskie zamki warowne. W tym to kościele znajduje się grób Ojca Kentenicha, Założyciela Szensztatu. W pobliżu kościoła wzniesiono dom - muzeum w którym zgromadzono pamiątki związane z życiem Ojca Kentenicha i założonego dzieła. Wzruszającym eksponatem jest odtworzony betonowy bunkier, dziura nie posiadająca okna - z piwnicy gestapo w Koblencji. W takim pomieszczeniu cztery tygodnie więziono Ojca Kentenicha. Następnie przez trzy lata był On więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Przebywał tam razem z polskimi księżmi. Obecnie żyje jeszcze współwięzień obozu - Ks. biskup Ignacy Jeż z Koszalina.
Msze święte, Nabożeństwa majowe przeżywane w poszczególnych Sanktuariach dostarczały nam wzruszających przeżyć. Uczestnictwo w majowej procesji z kościoła pielgrzymkowego do Prasanktuarium w dniu 18 maja stanowiła dla wielu centralne przeżycie. Data 18-go każdego miesiąca jest obchodzona w Szensztacie, jako dzień przymierza, świętuje się i odnawia przymierze miłości zawarte z Matka Bożą. Na zakończenie modlitw w Prasanktuarium, na placu pielgrzyma pali się karteczki zapisane duchowymi ofiarami i prośbami składanymi Matce Bożej do skarbca łask. Przy płonącym ogniu, spalającym ogromne ilości kartek wyjmowanych z przyniesionych z innych Sanktuariów dzbanów, śpiewane są pieśni maryjne w narodowych językach przybyłych tam pielgrzymów.
Odwiedziliśmy jeszcze inne miejsca ważne dla historii i duchowości Szensztatu, które tworzą całość. Słuchaliśmy wykładów, wyjaśnień, informacji, które przekazała nam Siostra Damiana. Głoszone Słowo Boże, sprawowana codziennie Eucharystia pouczenia, wyjaśnienia, posługa w konfesjonale oraz ogromna osobista troska Księdza Wojciecha na pewno wyda dobre owoce w naszych sercach i w naszym życiu.

Maria BalickaZdjęcia z pielgrzymki

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.