Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę.

św. Augustyn

  Archiwum Ogłoszeń


2012-06-16

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA  

17.06.2012

 

1. Przy pięknej pogodzie i w atmosferze skupienia i modlitwy przeżywaliśmy w ostatnią niedziele  wraz ze wspólnotą Świętego Bonifacego Uroczystość Bożego Ciała. Wszystkim, którzy zaangażowali się w Liturgię, przygotowali ołtarze stacyjne, tworzyli orszak procesyjny, składamy serdeczne podziękowanie. Ten dzień stał się dla nas pięknym świętem wyznania wiary i miłości  do Jezusa obecnego w Eucharystii. Naszym uroczystościom przewodniczyli dwaj biskupi: emerytowany Biskup Pomocniczy Berlina i Nuncjusz Apostolski w Niemczech.

 

2. Ważne wydarzenia w naszej Misji:

 

- Trwa I Forum Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń naszej misyjnej parafii pod hasłem: „Uczynić Kościół swoim domem u progu Roku Wiary”. Zaproszonym kaznodzieją i prelegentem jest ks. Łukasz Woźniak - Salezjanin, doświadczony moderator wspólnot i proboszcz parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi. Dziękujemy mu za posługę Słowa w czasie Forum i życzymy owocnej służby wspólnotom w Polsce.

 

- Po mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się festyn parafialny na zakończenie roku szkolnego, na który zapraszamy dzieci z rodzicami, młodzież oraz wszystkich parafian i gości. Środki pozyskane z festynu oraz ze sprzedaży ciasta i kawy przeznaczone zostaną na wsparcie budowy sali parafialnej dla naszej Misji. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

- Wystawą „Pontifex – Brückenbauer – Budowniczy pomostów”, poświęconą trzem apostolskim pielgrzymkom Ojca Świętego Jana Pawła II do Niemiec (1980, 1987 i 1996), chcemy zwrócić uwagę na aktualność papieskiego nauczania. Wystawa przygotowana jest w dwóch językach; polskim i niemieckim, odwiedziła 35 miejsc w Niemczech.  Zapraszamy wszystkich parafian na otwarcie wystawy w najbliższy czwartek, 21 czerwca o godz. 19.00. Wystawę otworzy w Bazylice i Galerii, dokładnie w III rocznicę podroży apostolskiej bł. Jana Pawła II do Niemiec, Nuncjusz Apostolski, Arcybiskup Jean-Claude Perisset. Zabierzmy dla najbliższych i sąsiadów wyłożone informatory w dwu językach, niech staną się naszym zaproszeniem do udziału w wystawie. Szczegóły w gablotach i na stronie internetowej PMK.

 

- W niedzielę 24 czerwca 2012 r., w dniu odpustu św. Jana Chrzciciela, Patrona bazyliki, po uroczystej Mszy Św. o godz. 12.00 odbędzie się wykład prof. dr hab. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego na temat Świętego Stanisława Biskupa i jego znaczenia dla bł. Jana Pawła II. Referat będzie połączony z promocją książki „Życiorys Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika Pióra Bartłomieja Szotarewicza z Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika“.

 

Tymi wydarzeniami pragniemy uczcić postać bł. Jana Pawła II w rocznicę jego podróży apostolskiej do Niemiec i Berlina w 1996 r.

 

3Również w przyszłą niedzielę o g. 13:30 w Akademi Katolickiej, Hannoverschestr. 5, odbedzie się spotkanie i dyskusja z prof. Andrzejem Zybertowiczem. Temat wykładu: „Elity Polski a elity dla Polski”.

 

4. Młodzież i wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w X Polonijnym Spotkaniu Młodych w "Concordii" 23 czerwca br., pod hasłem „Nie wstydzę się Ewangelii”. Zapisy i informacje w zakrystii kościoła lub biurze parafialnym. Koszt wyjazdu 35 euro. Odpowiedzialnym za wyjazd jest Ks. Grzegorz Jeżewski. Spotkanie przedwyjazdowe 18.06 (poniedziałek) po Mszy św. wieczornej.

 

5. W następną niedzielę zostanie przeprowadzona w kościołach Polskich Misji Katolickich w Niemczech, również i u nas zbiórka do puszek na wsparcie działalności Polonijnego Ośrodka Concordia. Będziemy wdzięczni za każdą złożoną ofiarę. (O sytuacji ośrodka informujemy listem Ks. Rektora Stanisława Budynia umieszczonym na stronie internetowej po ogłoszeniach).

 

 

 

6. . Zebranie organizacyjne wyjeżdżających nad morze 21 czerwca, odbędzie się dzisiaj po mszy wieczornej. Zaprasza ks. Lech Hebrowski.

 

7. Gościmy dzisiaj Księgarnię Salezjańską z Łodzi


Dziękując Bogu za dar Beatyfikacji Jana Pawła II, prośmy za jego wstawiennictwem o łaski na czas zaplanowanej wystawy w naszej Misji:

 


Boże w Trójcy Przenajświętszy, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego wstawiennictwem, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Błogosławiony Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich Świętych. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu... Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami!

 

 

PS.

 

List Księdza Rektora PMK w sprawie Concordii:

 

 

List do naszych Parafian

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Pragniemy zwrócić się do Was w sprawie Concordii i prosimy o chwilę uwagi. Zaistniałe w ostatnich miesiącach w domu sprawy, wymagają pewnych wyjaśnień.

 

Dom ten należy od 13 lat do Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, a prawnie zarządza nim „Chrześcijańskie Centrum krzewienia kultury i języka polskiego” jako organizacja posiadająca osobowość prawną i sądownie zarejestrowana. Zgodnie z prawem niemieckim na czele Chrześcijańskiego Centrum...” stoi 8 osobowy zarząd, składający się z kapłanów i świeckich. Głównym zadaniem zarządu jest troska o całokształt odpowiedzialności oraz reprezentacja interesów tego domu wobec czynników cywilno-prawnych, jak i dbałość o jego kondycję finansową.

Jak wielu z nas tego doświadczyło, w domu Concordia pracowały siostry służebniczki śląskie, podlegające pod prowincję w Kolonii. Końcem 2011 roku zarząd otrzymał od przełożonej prowincjalnej, matki Ewaldy list, z wypowiedzeniem pracy sióstr w Concordii. Szybko rozeszła się ta wiadomość w niektórych kręgach naszych Rodaków, którzy rozpowszechniali dalej nieprawdziwe informacje, jak: Concordia zostanie sprzedana, zarząd wyrzucił siostry, zaprzestana zostanie działalność z dziećmi i młodzieżą, itd. Wszystko to jest nieprawdą, złośliwym pomówieniem i próbą szkodzenia na opinii zarówno zarządowi jak i rektorowi Misji.

Natomiast prawdą jest, że siostry służebniczki odeszły z Concordii, ale była to wola przełożonej tłumaczącej swoją decyzję drastycznym spadkiem powołań w ich zakonie, a tym samym brakiem sióstr. Za 9-letnią pracę składamy wszystkim siostrom służebniczkom pracującym w tym domu serdeczne podziękowanie.

 

Prawdą jest, że Concordia działała i będzie aktywnie działać dalej. Pracę podjął nowy ksiądz, który będzie pełnił funkcję dyrektora i ekonoma domu.  Pozyskaliśmy nowe siostry zakonne; są to siostry ze Zgromadzenia św. Józefa, zwane powszechnie józefitkami. Siostry te będą pełnić funkcję wychowawczą, opiekuńczą i animacyjną w pracy z dziećmi i młodzieżą, tak jak dawniej służyły im swoim oddaniem siostry służebniczki.

Bardzo nam zależy na tym, aby Concordia była oazą religijnego wzrostu, szkołą wiary, miejscem kultu Bożego Miłosierdzia oraz czci Matki Bożej, której oddajemy szczególnie cześć w pamiątkowym obrazie Jasnogórskim. Pragniemy, aby był to dom poświęcony i oddany Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, który temu domowi patronuje.

Pragniemy, aby dzieci i młodzież przybywające na oazy i wakacje poznawały i pogłębiały tam swoją religijność, wzrastały w pobożności, aby nabierały nowego ducha i nowego zapału do odważnego przyznawania się do swojej wiary, do Kościoła, krzyża i Ewangelii, co nie jest łatwe w dzisiejszych czasach.

Pragniemy kontynuować w tym domu rekolekcje, dni skupienia, szkolenia nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, organistów, nauczycieli języka polskiego, chórów i zespołów śpiewaczych, animatorów zespołów tanecznych i artystycznych. Dużą wagę przywiązujemy do oaz i kolonii dla dzieci oraz młodzieży i zapraszamy do udziału. Dokładniejsze terminy tych oaz można otrzymać w polskich misjach lub na stronie internetowej Concordii.

Ma to być dom dla wszystkich, którym droga jest polska religijność i polska kultura.

 

Oczywiście nie chcemy zamykać się w polskim getcie. Podtrzymujemy żywe i owocne kontakaty z miejscową ludnością niemiecką, która chętnie odwiedza ten ważny dla nich z historycznych racji dom, związany z trudem górniczego życia.

 

Cieszy nas i dziękujemy Wam, że w tym trudnym okresie przemian i doświadczeń nie brakło ludzi życzliwych, zgłaszających swą gotowość pomocy dla dobra dzieci i młodzieży.

Będziemy wszystkich serdecznie witać i zapraszamy do najliczniejszego odwiedzania Concordii, oraz aktywnego zaangażowania w jej działalność.

 

Tylko dzięki Waszej życzliwości, Drodzy Bracia i Siostry, dom nasz może pozostać miejscem pielęgnowania naszych polskich i chrześcijańskich wartości na tej gościnnej niemieckiej ziemi.

Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i jeszcze raz prosimy: budujcie z nami to Boże dzieło, jakim jest Concordia. A słowo „Concordia” tłumaczy się na polski: „razem, z sercem”.

Z sercem radosnym, kochającym i życzliwym, w imieniu zarządu Chrześcijańskiego Centrum i naszym, zwracamy się do Was  wszystkich, jako do ludzi dobrej woli: prosimy o finansową pomoc na cele związane z działalnością i aktywnościami prowadzonymi w Concordii. Jak wiadomo, koszta utrzymania w ostatnich latach w Niemczech wzrosły, co odbija się także na kondycji finansowej tego domu, a nie chcemy podnosić cen, czym uderzylibyśmy przede wszystkim w rodziny wielodzietne. Zwracamy się także do ludzi, którzy chcieliby pomóc pieniężnie w formie osobistych ofiar lub systematycznie wspierać to dzieło.

W następną niedzielę zostanie przeprowadzona w kościołach naszych Misji składka na ten cel. Będziemy wdzięczni za każdą złożoną ofiarę. 

„Szczęść Boże” i „Bóg zapłać”!

 

ks. prałat Stanisław Budyn, rektor Misji     

ks. prałat Ryszard Mroziuk, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum..

 

 


2021-05-08

2021-05-01

2021-04-24

2021-04-17

2021-04-10

2021-04-03

2021-03-27

2021-03-20

2021-03-13

2021-03-06

2021-02-27

2021-02-20

2021-02-13

2021-02-06

2021-01-30

2021-01-23

2021-01-16

2021-01-09

2021-01-02

2021-01-01

2020-12-26

2020-12-25

2020-12-24

2020-12-19

2020-12-12

2020-12-05

2020-11-28

2020-11-21

2020-11-14

2020-11-07

2020-10-31

2020-10-24

2020-10-17

2020-10-10

2020-10-03

2020-09-26

2020-09-19

2020-09-12

2020-09-05

2020-08-29

2020-08-22

2020-08-15

2020-08-08

2020-08-01

2020-07-25

2020-07-18

2020-07-11

2020-07-04

2020-06-27

2020-06-20

2020-06-13

2020-06-06

2020-05-30

2020-05-23

2020-05-16

2020-05-09

2020-05-02

2020-04-25

2020-04-18

2020-04-11

2020-04-04

2020-03-28

2020-03-21

2020-03-14

2020-03-07

2020-02-29

2020-02-25

2020-02-22

2020-02-15

2020-02-08

2020-02-01

2020-01-25

2020-01-18

2020-01-11

2020-01-04

2020-01-01

2019-12-28

2019-12-25

2019-12-21

2019-12-14

2019-12-07

2019-11-30

2019-11-23

2019-11-16

2019-11-09

2019-11-02

2019-11-01

2019-10-26

2019-10-19

2019-10-12

2019-10-05

2019-09-28

2019-09-21

2019-09-14

2019-09-07

2019-08-31

2019-08-24

2019-08-17

2019-08-10

2019-08-03

2019-07-27

2019-07-20

2019-07-13

2019-07-06

2019-06-29

2019-06-22

2019-06-15

2019-06-08

2019-06-01

2019-05-30

2019-05-25

2019-05-19

2019-05-12

2019-05-05

2019-04-28

2019-04-22

2019-04-20

2019-04-13

2019-04-06

2019-03-30

2019-03-23

2019-03-16

2019-03-09

2019-03-02

2019-02-23

2019-02-16

2019-02-09

2019-02-02

2019-01-26

2019-01-19

2019-01-12

2019-01-05

2018-12-31

2018-12-29

2018-12-25

2018-12-22

2018-12-15

2018-12-08

2018-12-01

2018-11-24

2018-11-17

2018-11-10

2018-11-03

2018-10-27

2018-10-20

2018-10-13

2018-10-06

2018-09-29

2018-09-22

2018-09-15

2018-09-08

2018-09-01

2018-08-25

2018-08-18

2018-08-11

2018-08-04

2018-07-28

2018-07-21

2018-07-14

2018-07-07

2018-06-30

2018-06-23

2018-06-16

2018-06-09

2018-06-02

2018-05-26

2018-05-19

2018-05-12

2018-05-05

2018-04-28

2018-04-21

2018-04-14

2018-04-07

2018-04-01

2018-03-31

2018-03-24

2018-03-17

2018-03-10

2018-03-03

2018-02-24

2018-02-17

2018-02-10

2018-02-03

2018-01-27

2018-01-21

2018-01-14

2018-01-07

2018-01-01

2017-12-30

2017-12-26

2017-12-25

2017-12-23

2017-12-16

2017-12-09

2017-12-02

2017-11-25

2017-11-18

2017-11-11

2017-11-04

2017-10-28

2017-10-21

2017-10-14

2017-10-07

2017-09-30

2017-09-23

2017-09-16

2017-09-09

2017-09-02

2017-08-26

2017-08-19

2017-08-12

2017-08-05

2017-07-29

2017-07-22

2017-07-15

2017-07-08

2017-07-01

2017-06-24

2017-06-17

2017-06-10

2017-06-03

2017-05-27

2017-05-24

2017-05-20

2017-05-13

2017-05-06

2017-04-29

2017-04-22

2017-04-17

2017-04-15

2017-04-08

2017-04-01

2017-03-25

2017-03-18

2017-03-11

2017-03-04

2017-03-01

2017-02-25

2017-02-18

2017-02-11

2017-02-04

2017-01-28

2017-01-21

2017-01-14

2017-01-07

2016-12-31

2016-12-26

2016-12-24

2016-12-17

2016-12-10

2016-12-03

2016-11-26

2016-11-19

2016-11-12

2016-11-05

2016-10-29

2016-10-22

2016-10-15

2016-10-08

2016-10-01

2016-09-24

2016-09-17

2016-09-10

2016-09-03

2016-08-27

2016-08-20

2016-08-13

2016-08-06

2016-07-30

2016-07-23

2016-07-16

2016-07-09

2016-07-02

2016-06-25

2016-06-18

2016-06-11

2016-06-04

2016-05-28

2016-05-21

2016-05-14

2016-05-07

2016-04-30

2016-04-23

2016-04-16

2016-04-09

2016-04-02

2016-03-26

2016-03-19

2016-03-12

2016-03-05

2016-02-27

2016-02-20

2016-02-13

2016-02-06

2016-01-30

2016-01-23

2016-01-16

2016-01-09

2016-01-02

2016-01-01

2015-12-26

2015-12-26

2015-12-19

2015-12-12

2015-12-05

2015-11-28

2015-11-21

2015-11-14

2015-11-07

2015-10-31

2015-10-24

2015-10-17

2015-10-10

2015-10-03

2015-09-26

2015-09-19

2015-09-12

2015-09-05

2015-08-29

2015-08-22

2015-08-15

2015-08-08

2015-08-01

2015-07-25

2015-07-18

2015-07-11

2015-07-04

2015-06-27

2015-06-20

2015-06-13

2015-06-06

2015-05-30

2015-05-23

2015-05-16

2015-05-14

2015-05-09

2015-05-02

2015-04-25

2015-04-18

2015-04-11

2015-04-04

2015-03-28

2015-03-21

2015-03-14

2015-03-07

2015-02-28

2015-02-21

2015-02-14

2015-02-07

2015-01-31

2015-01-24

2015-01-17

2015-01-10

2015-01-03

2014-12-27

2014-12-25

2014-12-20

2014-12-13

2014-12-06

2014-11-29

2014-11-22

2014-11-15

2014-11-08

2014-11-01

2014-10-25

2014-10-18

2014-10-11

2014-10-04

2014-09-27

2014-09-20

2014-09-13

2014-09-06

2014-08-30

2014-08-23

2014-08-16

2014-08-09

2014-08-02

2014-07-26

2014-07-19

2014-07-12

2014-07-05

2014-06-28

2014-06-21

2014-06-14

2014-06-09

2014-06-07

2014-05-31

2014-05-29

2014-05-24

2014-05-17

2014-05-10

2014-05-03

2014-04-26

2014-04-19

2014-04-12

2014-04-05

2014-03-29

2014-03-22

2014-03-15

2014-03-08

2014-03-01

2014-02-22

2014-02-15

2014-02-08

2014-02-01

2014-01-25

2014-01-18

2014-01-11

2014-01-04

2013-12-28

2013-12-26

2013-12-25

2013-12-21

2013-12-14

2013-12-07

2013-11-30

2013-11-23

2013-11-16

2013-11-09

2013-11-02

2013-10-26

2013-10-19

2013-10-12

2013-10-05

2013-09-28

2013-09-21

2013-09-14

2013-09-07

2013-08-31

2013-08-24

2013-08-17

2013-08-10

2013-08-03

2013-07-27

2013-07-20

2013-07-13

2013-07-06

2013-06-29

2013-06-22

2013-06-15

2013-06-08

2013-06-01

2013-05-25

2013-05-18

2013-05-11

2013-05-09

2013-05-04

2013-04-27

2013-04-20

2013-04-13

2013-04-06

2013-03-30

2013-03-23

2013-03-16

2013-03-09

2013-03-02

2013-02-23

2013-02-16

2013-02-09

2013-02-02

2013-01-26

2013-01-20

2013-01-13

2013-01-06

2013-01-01

2012-12-30

2012-12-24

2012-12-22

2012-12-15

2012-12-08

2012-12-01

2012-11-24

2012-11-17

2012-11-10

2012-11-03

2012-10-27

2012-10-20

2012-10-13

2012-10-06

2012-09-29

2012-09-22

2012-09-15

2012-09-08

2012-09-01

2012-08-25

2012-08-18

2012-08-11

2012-08-04

2012-07-28

2012-07-21

2012-07-14

2012-07-07

2012-06-30

2012-06-23

2012-06-16

2012-06-09

2012-06-02

2012-05-26

2012-05-19

2012-05-12

2012-05-05

2012-04-28

2012-04-21

2012-04-14

2012-04-07

2012-03-31

2012-03-24

2012-03-17

2012-03-10

2012-03-03

2012-02-25

2012-02-18

2012-02-11

2012-02-04

2012-01-28

2012-01-21

2012-01-15

2012-01-08

2012.01.01

2011.12.25

2011.12.18

2011.12.11

2011.12.04

2011.11.27

2011.11.20

2011.11.13

2011.11.06

2011.10.30

2011.10.23

2011.10.16

2011.10.09

2011.10.02

2011.09.25

2011.09.18

2011.09.11

2011.09.04

2011.08.28

2011.08.21

2011.08.14

2011.08.07

2011.07.31

2011.07.24

2011.07.17

2011.07.10

2011.07.03

2011.06.26

2011.06.19

2011.06.12

2011.06.05

2011.05.29

2011.05.22

2011.05.15

2011.05.08

2011.05.01

2011.04.25

2011.04.17

2011.04.10

2011.04.03

2011.03.27

2011.03.20

2011.03.13

2011.03.06

2011.02.27

2011.02.20

2011.02.13

2011.01.30

2011.01.23

2011.01.16

2011.01.09

2011.01.02

2010.12.26

2010.12.19

2010.12.12

2010.12.05

2010.11.28

2010.11.21

2010.11.14

2010.11.07

2010.10.31

2010.10.24

2010.10.17

2010.10.10

2010.10.03

2010.09.26

2010.09.19

2010.09.12

2010.09.05

2010.08.29

2010.08.22

2010.08.15

2010.08.08

2010.08.01

2010.07.25

2010.07.18

2010.07.11

2010.07.04

2010.06.27

2010.06.20

2010.06.13

2010.06.11

2010.06.10

2010.06.06

2010.05.30

2010.05.23

2010.05.16

2010.05.09

2010.05.02

2010.04.25

2010.04.18

2010.04.11

2010.04.05

2010.03.28

2010.03.21

2010.03.14

2010.03.07

2010.02.28

2010.02.21

2010.02.14

2010.02.07

2010.01.31

2010.01.24

2010.01.17

2010.01.10

2010.01.03

2009.12.27

2009.12.20

2009.12.13

2009.12.06

2009.11.29

2009.11.22

2009.11.15

2009.11.08

2009.11.01

2009.10.25

2009.10.18

2009.10.11

2009.10.04

2009.09.27

2009.09.20

2009.09.13

2009.09.06

2009.08.30

2009.08.23

2009.08.16

2009.08.09

2009.08.02

2009.07.26

2009.07.19

2009.07.12

2009.07.05

2009.06.27

2009.06.21

2009.06.14

2009.06.07

2009.05.31

2009.05.24

2009.05.17

2009.05.10

2009.05.03

2009.04.26

2009.04.19

2009.04.13

2009.04.05

2009.03.29

2009.03.22

2009.03.15

2009.03.08

2009.03.01

2009.02.22

2009.02.15

2009.02.08

2009.02.01

2009.01.25

2009.01.18

2009.01.11

2009.01.04

2008.12.28

2008.12.21

2008.12.14

2008.12.07

2008.11.30

2008.11.23

2008.11.16

2008.11.09

2008.11.02

2008.10.26

2008.10.19

2008.10.12

2008.10.05

2008.09.28

2008.09.21

2008.09.14

2008.09.07

2008.08.31

2008.08.24

2008.08.17

2008.08.10

2008.08.03

2008.07.27

2008.07.20

2008.07.13

2008.07.06

2008.06.29

2008.06.22

2008.06.15

2008.06.08

2008.06.01

2008.05.25

2008.05.18

2008.05.11

2008.05.04

2008.04.27

2008.04.20

2008.04.13

2008.04.06

2008.03.30

2008.03.24

2008.03.16

2008.03.09

2008.03.02

2008.02.24

2008.02.17

2008.02.10

2008.02.03

2008.01.27

2008.01.20

2008.01.13

2008.01.06

2007.12.30

2007.12.23

2007.12.16

2007.12.09

2007.12.02

2007.11.25

2007.11.18

2007.11.11

2007.11.04

2007.10.28

2007.10.21

2007.10.14

2007.10.07

2007.09.23

2007.09.16

2007.09.09

2007.09.02

2007.08.26

2007.08.19

2007.08.12

2007.08.05

2007.07.29

2007.07.22

2007.07.15

2007.07.08

2007.07.01

2007.06.24

2007.06.17

2007.06.10

2007.06.03

2007.05.27

2007.05.20

2007.05.17

2007.05.13

2007.05.06

2007.04.22

2007.04.15

2007.04.09

2007.04.01

2007.03.25

2007.03.18

2007.03.11

2007.03.04

2007.02.25

2007.02.18

2007.02.11

2007.02.04

2007.01.28

2007.01.21

2007.01.14

2007.01.07

2006.12.31

2006.12.17

2006.12.10

2006.12.03

2006.11.19

2006.11.12

2006.11.05

2006.10.29

2006.10.22

2006.10.15

2006.10.08

2006.09.17

2006.09.10

2006.09.03

2006.08.27

2006.08.20

2006.07.30

2006.07.23

2006.07.02

2006.06.25

2006.06.18

2006.06.04

2006.05.28

2006.05.21

2006.05.14

2006.05.07

2006.04.30

2006.04.02

2006.03.26

2006.03.19

2006.03.12

2006.03.05

2006.02.26

2006.02.12

2006.02.05

2006.01.29

2006.01.22

2006.01.15

2006.01.01

2005.12.25

2005.12.18

2005.12.11

2005.12.04

2005.11.27

2005.11.20

2005.11.13

2005.11.06

2005.10.30

2005.10.23

2005.10.16

2005.10.02

2005.09.18

2005.09.11

2005.09.04

2005.08.28

2005.08.21

2005.08.14

2005.07.31

2005.07.03

2005.06.26

2005.06.19

2005.06.12

2005.05.29

2005.05.22

2005.05.15

2005.05.08

2005.05.01

2005.04.24

2005.04.17

2005.04.10

2005.04.05

2005.03.27

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.