Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Człowiek musi trwać w przeświadczeniu, że niepojęte da się pojąć, inaczej zaprzestałby badań.

Johann Wolfgang Goethe

  Archiwum Ogłoszeń


2012-09-01

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

02.09.2012

 

1. Błogosławiony Jan Paweł II jest pośród nas. Wyrażamy naszą wdzięczność Księdzu kard. Stanisławowi Dziwiszowi za spełnienie naszej prośby i przekazanie Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie relikwii „Ex sanguine Beati Johannes Pauli II” (z krwi Jana Pawła II). Jest to kropla krwi w specjalnym relikwiarzu, który wystawiać będziemy w dniu comiesięcznego wspomnienia Papieża, 22-go dnia każdego miesiąca i w czasie szczególnych świąt i wydarzeń przy Jego wizerunku w bazylice. I dzisiaj po mszy zachęcamy do osobistej modlitwy za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II przy Jego relikwiach.

 

2. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dorocznej uroczystości odpustowej naszej Patronki MB Częstochowskiej, wystawy o losach Polonii berlińskiej do 1945 r. w „Galerii pod Bazyliką”, przygotowali festyn i ciasto domowego wypieku, składam serdeczne staropolskie „Bóg zapłać!”.  

 

3. Zapraszamy do „Galerii pod Bazyliką” na otwartą przed tygodniem wystawę o losach Polonii w Berlinie do 1945 r.  Na tę okoliczność przygotowana została „mała” publikacja o tym samym co wystawa tytule. Książka dostępna jest przy wyjściu z kościoła i w galerii w cenie 3 euro i może pomóc nam poznać historię tych, którzy żyli na emigracji w Berlinie przed nami i oddali życie za naszą wolność.

 

4. Dzisiaj, o godz. 16-tej, w Dorfkirche na Alt-Marzahn ekumeniczna modlitwa o pokój. Hasłem spotkania są słowa św. Franciszka z Asyżu: ”Uczyń nas Panie narzędziami Twego pokoju”. Zapraszamy do udziału w modlitwie. Adres miejsca spotkania na plakatach. Módlmy się za Syrię i inne narody, które dzisiaj przeżywają stan wojny domowej.

 

5. Wspomnienia liturgiczne nadchodzącego tygodnia:

3 września – poniedziałek - Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła;

6 września – I Czwartek Miesiąca – o 18-tej modlić się będziemy o powołania kapłańskie i zakonne, po mszy wieczornej rozpocznie się pierwsze po wakacjach całonocne czuwanie różańcowe w ważnych dla nas intencjach. Na 19-tą zapraszamy rodziców z dziećmi; na 20-tą młodzież; kolejne godziny czuwania przebiegać będą według ustalonego programu. Modlitwę różańcową zakończymy o godz.  7-ej rano mszą pierwszopiątkową.

            7 września – I Piątek Miesiąca – Msze o 7.00 i 18.00; okazja do spowiedzi od 6.30 i 17-tej. Od godz. 17-tej będzie okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

6.W sobotę, 8 września, zostanie odprawiona Msza Święta za pomordowanych naszych rodaków w więzieniu  na Plötzensee w Berlinie o godz. 12-tej. Serdecznie wszystkich zapraszamy, w ten sposób pragniemy oddać hołd tym wszystkim, którzy swoje życie ofiarowali za naszą wolność i Ojczyznę, pragniemy podziękować Bogu za ich świadectwo wiary. Informacje o dojeździe na plakatach i wyłożonych kartkach.

 

7. Natomiast w niedzielę, 9 września tutaj w bazylice po Mszy św. o 12-tej, dr hab. Michał Kokowski, profesor Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, wygłosi referat o wielkim działaczu polonijnym okresu między wojennego pochodzącym z Zakrzewa. Temat wystąpienia: „Ks. Bolesław Domański – wielki nieobecny w panteonie narodowym”.

 

8. Rozpoczął się kurs przedmałżeński. Spotkania odbywają się w „Kaiser Loggia” przy bazylice w poniedziałki o godz. 19.00. Można jeszcze dołączyć do grupy.

 

9. Zapraszamy chłopców, którzy przystąpili już do I Komunii św. do grona ministrantów. Chętni proszeni są o kontakt z ks. Grzegorzem i zapisanie się w zakrystii Bazyliki.

 

10. Rozpoczęły się przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro, w lipcu 2013 roku. Zapraszamy młodych do uczestnictwa. Zapisy w zakrystii, informacje u księdza proboszcza.

 

11. Serdecznie zapraszamy młodzież, która przyjęła już sakrament bierzmowania na spotkania oazy młodzieżowej. Jest to dobra propozycja dla młodych ludzi, którzy szukają miejsca, gdzie mogą poznać życzliwych ludzi, porozmawiać w języku polskim, a także bardziej zrozumieć i pogłębić swoją wiarę. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00 w galerii pod bazyliką. Można także zwrócić się z pytaniami do nowego opiekuna grupy ks. Tomasza. Zachęcamy również rodziców, którym zależy na wychowaniu do wiary swoich dzieci, by przekazali tę informację swoim dzieciom.
Zapraszamy oazę młodzieżową oraz gałąź rodzinną tego ruchu kręgi Kościoła Domowego, czyli wszystkich, którzy należą lub należeli do Ruchu Światło-Życie, na Mszę św. wspólnoty oazowej w najbliższą niedzielę 9 września o godz. 16.00.

 

12. Organizujemy ferie jesienne dla dzieci w katolickim ośrodku polonijnym „Concordia”. Szczegóły na plakatach.

 

13. Dostępny jest aktualny numer „Naszego Słowa”, a w nim bezpłatny dodatek: kieszonkowy modlitewnik w dwóch językach.  Koszt numeru 1 euro.

 

14. 7 września (w piątek) o godz. 15.00 z pod Bazyliki wyjeżdża Pielgrzymka  na Uroczytość Koronacji  Pielgrzymującego Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć  Przedziwnej w Szensztacie. Wcześniej o godz. 14.00 zostanie odprawiona msza św. dla pielgrzymów. 

 

 

Przez wstawiennictwo Maryi dziękujmy Bogu za bł. Jana Pawła II obecnego wśród nas w Jego relikwiach i prośmy:     

 

Najświętsza Dziewico z Jasnej Góry, przez wzgląd na błogosławionego Jana Pawła II i Jego obecność pośród nas w znaku relikwii Jego krwi, pomóż nam wytrwać w wierze ojców naszych tu na emigracji i zachowywać w sercu to czego nas uczył głosząc Ewangelię wszystkim narodom.  Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami!

 

Kościół domem życia, wiary i miłości

List pasterski Episkopatu Polski z okazji II Tygodnia Wychowania
16-22 września 2012 roku


Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
Kochani Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

Jutro w polskich szkołach i przedszkolach rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. Czas ten jest zarówno zadaniem, jak i szansą, którą należy dobrze wykorzystać. Dotyczy to zwłaszcza was drogie dzieci i kochana młodzieży, jak i rodziców, wychowawców oraz duszpasterzy. Dla was wszystkich chcemy prosić Pana Boga o potrzebne łaski.
W dniach od 16-22 września br. w naszej Ojczyźnie będziemy przeżywać II Tydzień Wychowania. Również on będzie stanowił pomoc dla wszystkich, którym bliskie jest dzieło kształtowania serc oraz umysłów dzieci i młodzieży.

1. Troska Jezusa o formację ludzkiego serca
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który korzysta z każdej okazji, by formować serca ludzi spotykanych w różnych okolicznościach ich życia. Tym razem punktem wyjścia w nauczaniu Chrystusa jest reakcja na oburzenie faryzeuszy z powodu nieprzestrzegania przepisów rytualnych przez Jego uczniów, spożywających posiłek nieczystymi rękami. Jezus odwraca uwagę swych słuchaczy od tego, co zewnętrzne i kieruje ją ku ludzkiemu wnętrzu, ku sercu człowieka. W nim bowiem ma swe źródło to wszystko, co potem przejawia się na zewnątrz w postaci ludzkich słów i czynów.
Skoro w naszym wnętrzu podejmowane są decyzje dotyczące tego, co człowiek mówi i czyni, ważna jest troska o formację ludzkich serc i sumień. Na tym właśnie polega wychowanie. Prawdziwy wychowawca bowiem to człowiek, który próbuje najpierw dotrzeć do serca wychowanka, podjąć refleksję nad tym, co kryje się w jego wnętrzu, by wreszcie pomóc w wydobyciu tego, co w nim dobre i szlachetne.
Tegoroczny Tydzień Wychowania, który rozpocznie się w naszej Ojczyźnie 16 września, ma służyć pogłębieniu tej właśnie refleksji nad sercem i wnętrzem człowieka. We wszystkich miejscach, w których realizowane jest wychowanie: w domu rodzinnym, w szkole i w parafii, trzeba szukać odpowiedzi na pytania: kogo chcemy wychować? Jak dotrzeć dziś do wnętrza młodego człowieka? W oparciu o jakie wartości chcemy wychowywać? Bez takiego namysłu prowadzonego wspólnie przez rodziców, chrzestnych i dziadków, a także przez odpowiedzialnych za oświatę, nauczy-cieli i wychowawców, nie może być mowy o owocnym wychowaniu.
Dzisiaj Jezus daje nam wyraźne wskazanie: „słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie”. Te słowa zachęcają nas, abyśmy zajrzeli do ludzkiego serca i zobaczyli co je wypełnia, czym żyje na co dzień, czym się niepokoi, jakie są jego nadzieje? To ważne pytania. Bardzo łatwo ich dziś nie usłyszeć, wymawiając się brakiem czasu lub wielością zajęć. Tymczasem słowo Boże trzeba usłyszeć i przyjąć sercem oraz poświęcić mu odrobinę czasu. Nasza aktywność to nie tylko kwestia sprawności umysłu czy tężyzny fizycznej, ale przede wszystkim wrażliwości serca. Ono ożywia przecież to, co mówimy, czynimy, o czym decydujemy. To „miejsce przemiany i na-wrócenia” oraz fundamentalnego wyboru. Wszystko to skłania nas zatem jeszcze raz do wspólnego wysiłku nad kształtowaniem ludzkiego serca.

2. Troska Kościoła o wychowanie człowieka
„Kościół naszym domem” – to hasło trwającego roku duszpasterskiego. Zachęca nas ono, by spojrzeć na Kościół jako na wspólnotę opartą na relacjach podobnych od relacji domu rodzinnego. Pierwsze spotkanie człowieka z Bogiem i Kościołem ma bowiem miejsce w rodzinie, nazywanej słusznie „Kościołem domowym”. To właśnie w rodzinie, w atmosferze miłości małżeńskiej i rodzinnej, opartej na naturalnych więzach, dokonuje się proces wychowania, czyli kształtowania ludzkiego wnętrza. Mówił o tym papież Benedykt XVI w Nazarecie – miejscu, w którym wszystkie rodziny mogą znaleźć inspirację do realizowania zadań, jakie stawia przed nimi ich powoła-nie: „W planie Bożym wobec rodziny, miłość małżonków (…) znajduje swój co-dzienny wyraz w pełnych miłości wysiłkach rodziców, na rzecz zapewnienia całościowej formacji ludzkiej i duchowej swym dzieciom”. (Benedykt XVI, Homilia wy-głoszona w czasie Mszy św. w Nazarecie, 14 maja 2009).
Podejmując refleksję nad wychowaniem we wspólnocie Kościoła, który jest naszym domem, warto przywołać przykład Świętej Rodziny, a zwłaszcza to wydarzenie, kiedy dwunastoletni Jezus zgubił się w Jerozolimie w czasie Święta Paschy. Niepokój spowodowany zaginięciem Jezusa, Maryja i Józef przeżywali razem. Wspólnie też poszukiwali zagubionego Dziecka. Świadczą o tym słowa, jakie zatroskana Matka kieruje do swego Syna odnalezionego po trzech dniach poszukiwań: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48). Stwierdzenie: „oj-ciec Twój i ja” wskazuje na to, że małżonkowie – Maryja i Józef – wspólnie dzielili troskę o Jezusa i wspólnie uczestniczyli w Jego wychowaniu. Czyż nie można doszukać się tu kolejnej ważnej wskazówki dla wszystkich rodziców podejmujących troskę o wychowanie dzieci? Zarówno ojciec, jak i matka, wbrew niektórym schematom, powinni w równym stopniu brać odpowiedzialność za wychowanie dziecka.
Zauważmy, że Maryja i Józef na co dzień przebywali z Jezusem i mieszkali z Nim w nazaretańskim domu. Uczestniczyli także w życiu religijnym wspólnoty, do której należeli. Włączali się w istniejące wówczas formy tego życia i stopniowo wprowadzali w nie dorastającego Jezusa: podejmowali razem praktyki religijne, uczestniczyli w pielgrzymkach do Jerozolimy, nawiedzali świątynię, prowadząc do niej Jezusa. Wynika z tego, że świadectwo życia religijnego rodziców ma istotne znaczenie w wychowaniu dziecka.
Jedność i świętość małżeństwa jest stałą troską Kościoła. Jej zasadność staje się jeszcze wyraźniejsza, gdy małżonkowie są rodzicami. Niestety, coraz większy problem społeczny stanowi wzrastająca liczba rozpadających się małżeństw, co ma niekorzystny wpływ na wychowanie i przyczynia się do negatywnych przeżyć dzieci i młodzieży. Bardzo ważnym elementem wychowania w rodzinie jest bowiem stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa, jakiego powinno doświadczać dziecko. Pragniemy więc uwrażliwić duszpasterzy na sprawę pogłębionego przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa oraz zadań związanych z macierzyństwem i ojcostwem.

3. Wychowanie w miłości do Kościoła
W kontekście opinii podważających wartość i znaczenie Kościoła, coraz częściej obecnych w dyskusji społecznej, jest dziś szczególnie istotne, abyśmy jako ludzie wierzący sami byli świadomi, czym jest Kościół i jak ważne jest nasze miejsce w tej wyjątkowej wspólnocie.
Nieocenioną pomocą w kształtowaniu serc młodego pokolenia jest katechizacja. Od ponad dwudziestu lat jest ona obecna w polskich szkołach oraz przedszkolach i z powodzeniem wspomaga wychowawczą funkcję szkoły. Doświadczenie tego cza-su świadczy o tym, że nauczanie religii w szkole sprzyja pełnemu rozwojowi młode-go człowieka. Katecheza wzbogaca nasz edukacyjny krajobraz o nowe treści, a także, o czym nie można zapomnieć, posiada silny wymiar wychowawczy, wnosząc w życie szkoły i jej uczniów głęboko zakorzenioną inspirację oraz motywację w kształtowaniu dojrzałych osobowości. Dzisiaj, u progu nowego roku szkolnego, dziękujemy katechetom za wielkodusznie podejmowaną troskę o mądre i staranne wychowanie. Czynimy to tym bardziej, że ich wysiłki nie zawsze są należycie dostrzegane i doceniane. Dlatego po raz kolejny apelujemy o zapewnienie właściwego miejsca religii w nauczaniu szkolnym.
Drodzy Bracia i Siostry, poszukując odpowiedzi na pytanie: jak dziś wychowywać, przywołaliśmy Świętą Rodzinę z Nazaretu, stanowiącą wzór domowego Kościoła. Zauważmy, że Maryja i Józef, którym Bóg powierzył wychowanie swego Syna, nie byli pozbawieni codziennych problemów. Wsłuchiwali się jednak w głos Boga i otwierali na Jego obecność. Zwiastując Maryi, że zostanie Matką Zbawiciela, Anioł zwraca się do Niej słowami: „Nie bój się Maryjo…” (Łk 1,30). Podobnie św. Józef słyszy: nie bój się! (por. Mt 1,20). Każdy wychowawca przeżywa nieraz obawy jakie towarzyszą komuś, kto czuje ciężar odpowiedzialności związanej z wychowa-niem. Warto w takiej sytuacji zaufać Bożej Opatrzności! Jak czuwała Ona nad Świętą Rodziną, tak również nie opuści i nas w tym, co składa się na codzienny trud wychowania.
Kochani Rodzice, prosimy, abyście od najmłodszych lat budowali więź swoich dzieci z Kościołem, który jest naszym wspólnym domem. Wychowujcie zatem dzieci w duchu zaufania do Kościoła i wskazujcie im ich własne miejsce w tej Chrystusowej wspólnocie. Dołóżcie starań, aby Wasze rodziny stawały się Kościołem domowym. Niech w nim wypełnia się misja nauczania, uświęcania i wzajemnej służby. Dziękujemy z całego serca za Waszą troskę o wychowanie dzieci w wierze Kościoła i zapewniamy, że w tym dziele towarzyszymy Wam wsparciem i modlitwą.
Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia, zachęcamy wszystkich do włączenia się w przeżywanie II Tygodnia Wychowania. Niech to będzie przede wszystkim czas wspólnej modlitwy, a także pogłębionej refleksji na temat wychowania. Zaproszenie to kierujemy zwłaszcza do rodziców, duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców, do osób odpowiedzialnych za stan polskiej edukacji, do samorządowców i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na wychowaniu przyszłych pokoleń Polaków.
Przyzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa – Wychowawców Syna Bożego, a także św. Stanisława Kostki, patrona młodych Polaków, zachęcamy do modlitwy w intencji dzieci i młodzieży, rodziców i wychowawców o jak najowocniejsze przeżycie nowego roku szkolnego i zbliżającego się II Tygodnia Wychowania. Wszystkim udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 358. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski we Wrocławiu,
w dniu 22 czerwca 2012 r.

 

List należy odczytać w niedzielę 2 września 2012 r.

 

 

 


2021-05-08

2021-05-01

2021-04-24

2021-04-17

2021-04-10

2021-04-03

2021-03-27

2021-03-20

2021-03-13

2021-03-06

2021-02-27

2021-02-20

2021-02-13

2021-02-06

2021-01-30

2021-01-23

2021-01-16

2021-01-09

2021-01-02

2021-01-01

2020-12-26

2020-12-25

2020-12-24

2020-12-19

2020-12-12

2020-12-05

2020-11-28

2020-11-21

2020-11-14

2020-11-07

2020-10-31

2020-10-24

2020-10-17

2020-10-10

2020-10-03

2020-09-26

2020-09-19

2020-09-12

2020-09-05

2020-08-29

2020-08-22

2020-08-15

2020-08-08

2020-08-01

2020-07-25

2020-07-18

2020-07-11

2020-07-04

2020-06-27

2020-06-20

2020-06-13

2020-06-06

2020-05-30

2020-05-23

2020-05-16

2020-05-09

2020-05-02

2020-04-25

2020-04-18

2020-04-11

2020-04-04

2020-03-28

2020-03-21

2020-03-14

2020-03-07

2020-02-29

2020-02-25

2020-02-22

2020-02-15

2020-02-08

2020-02-01

2020-01-25

2020-01-18

2020-01-11

2020-01-04

2020-01-01

2019-12-28

2019-12-25

2019-12-21

2019-12-14

2019-12-07

2019-11-30

2019-11-23

2019-11-16

2019-11-09

2019-11-02

2019-11-01

2019-10-26

2019-10-19

2019-10-12

2019-10-05

2019-09-28

2019-09-21

2019-09-14

2019-09-07

2019-08-31

2019-08-24

2019-08-17

2019-08-10

2019-08-03

2019-07-27

2019-07-20

2019-07-13

2019-07-06

2019-06-29

2019-06-22

2019-06-15

2019-06-08

2019-06-01

2019-05-30

2019-05-25

2019-05-19

2019-05-12

2019-05-05

2019-04-28

2019-04-22

2019-04-20

2019-04-13

2019-04-06

2019-03-30

2019-03-23

2019-03-16

2019-03-09

2019-03-02

2019-02-23

2019-02-16

2019-02-09

2019-02-02

2019-01-26

2019-01-19

2019-01-12

2019-01-05

2018-12-31

2018-12-29

2018-12-25

2018-12-22

2018-12-15

2018-12-08

2018-12-01

2018-11-24

2018-11-17

2018-11-10

2018-11-03

2018-10-27

2018-10-20

2018-10-13

2018-10-06

2018-09-29

2018-09-22

2018-09-15

2018-09-08

2018-09-01

2018-08-25

2018-08-18

2018-08-11

2018-08-04

2018-07-28

2018-07-21

2018-07-14

2018-07-07

2018-06-30

2018-06-23

2018-06-16

2018-06-09

2018-06-02

2018-05-26

2018-05-19

2018-05-12

2018-05-05

2018-04-28

2018-04-21

2018-04-14

2018-04-07

2018-04-01

2018-03-31

2018-03-24

2018-03-17

2018-03-10

2018-03-03

2018-02-24

2018-02-17

2018-02-10

2018-02-03

2018-01-27

2018-01-21

2018-01-14

2018-01-07

2018-01-01

2017-12-30

2017-12-26

2017-12-25

2017-12-23

2017-12-16

2017-12-09

2017-12-02

2017-11-25

2017-11-18

2017-11-11

2017-11-04

2017-10-28

2017-10-21

2017-10-14

2017-10-07

2017-09-30

2017-09-23

2017-09-16

2017-09-09

2017-09-02

2017-08-26

2017-08-19

2017-08-12

2017-08-05

2017-07-29

2017-07-22

2017-07-15

2017-07-08

2017-07-01

2017-06-24

2017-06-17

2017-06-10

2017-06-03

2017-05-27

2017-05-24

2017-05-20

2017-05-13

2017-05-06

2017-04-29

2017-04-22

2017-04-17

2017-04-15

2017-04-08

2017-04-01

2017-03-25

2017-03-18

2017-03-11

2017-03-04

2017-03-01

2017-02-25

2017-02-18

2017-02-11

2017-02-04

2017-01-28

2017-01-21

2017-01-14

2017-01-07

2016-12-31

2016-12-26

2016-12-24

2016-12-17

2016-12-10

2016-12-03

2016-11-26

2016-11-19

2016-11-12

2016-11-05

2016-10-29

2016-10-22

2016-10-15

2016-10-08

2016-10-01

2016-09-24

2016-09-17

2016-09-10

2016-09-03

2016-08-27

2016-08-20

2016-08-13

2016-08-06

2016-07-30

2016-07-23

2016-07-16

2016-07-09

2016-07-02

2016-06-25

2016-06-18

2016-06-11

2016-06-04

2016-05-28

2016-05-21

2016-05-14

2016-05-07

2016-04-30

2016-04-23

2016-04-16

2016-04-09

2016-04-02

2016-03-26

2016-03-19

2016-03-12

2016-03-05

2016-02-27

2016-02-20

2016-02-13

2016-02-06

2016-01-30

2016-01-23

2016-01-16

2016-01-09

2016-01-02

2016-01-01

2015-12-26

2015-12-26

2015-12-19

2015-12-12

2015-12-05

2015-11-28

2015-11-21

2015-11-14

2015-11-07

2015-10-31

2015-10-24

2015-10-17

2015-10-10

2015-10-03

2015-09-26

2015-09-19

2015-09-12

2015-09-05

2015-08-29

2015-08-22

2015-08-15

2015-08-08

2015-08-01

2015-07-25

2015-07-18

2015-07-11

2015-07-04

2015-06-27

2015-06-20

2015-06-13

2015-06-06

2015-05-30

2015-05-23

2015-05-16

2015-05-14

2015-05-09

2015-05-02

2015-04-25

2015-04-18

2015-04-11

2015-04-04

2015-03-28

2015-03-21

2015-03-14

2015-03-07

2015-02-28

2015-02-21

2015-02-14

2015-02-07

2015-01-31

2015-01-24

2015-01-17

2015-01-10

2015-01-03

2014-12-27

2014-12-25

2014-12-20

2014-12-13

2014-12-06

2014-11-29

2014-11-22

2014-11-15

2014-11-08

2014-11-01

2014-10-25

2014-10-18

2014-10-11

2014-10-04

2014-09-27

2014-09-20

2014-09-13

2014-09-06

2014-08-30

2014-08-23

2014-08-16

2014-08-09

2014-08-02

2014-07-26

2014-07-19

2014-07-12

2014-07-05

2014-06-28

2014-06-21

2014-06-14

2014-06-09

2014-06-07

2014-05-31

2014-05-29

2014-05-24

2014-05-17

2014-05-10

2014-05-03

2014-04-26

2014-04-19

2014-04-12

2014-04-05

2014-03-29

2014-03-22

2014-03-15

2014-03-08

2014-03-01

2014-02-22

2014-02-15

2014-02-08

2014-02-01

2014-01-25

2014-01-18

2014-01-11

2014-01-04

2013-12-28

2013-12-26

2013-12-25

2013-12-21

2013-12-14

2013-12-07

2013-11-30

2013-11-23

2013-11-16

2013-11-09

2013-11-02

2013-10-26

2013-10-19

2013-10-12

2013-10-05

2013-09-28

2013-09-21

2013-09-14

2013-09-07

2013-08-31

2013-08-24

2013-08-17

2013-08-10

2013-08-03

2013-07-27

2013-07-20

2013-07-13

2013-07-06

2013-06-29

2013-06-22

2013-06-15

2013-06-08

2013-06-01

2013-05-25

2013-05-18

2013-05-11

2013-05-09

2013-05-04

2013-04-27

2013-04-20

2013-04-13

2013-04-06

2013-03-30

2013-03-23

2013-03-16

2013-03-09

2013-03-02

2013-02-23

2013-02-16

2013-02-09

2013-02-02

2013-01-26

2013-01-20

2013-01-13

2013-01-06

2013-01-01

2012-12-30

2012-12-24

2012-12-22

2012-12-15

2012-12-08

2012-12-01

2012-11-24

2012-11-17

2012-11-10

2012-11-03

2012-10-27

2012-10-20

2012-10-13

2012-10-06

2012-09-29

2012-09-22

2012-09-15

2012-09-08

2012-09-01

2012-08-25

2012-08-18

2012-08-11

2012-08-04

2012-07-28

2012-07-21

2012-07-14

2012-07-07

2012-06-30

2012-06-23

2012-06-16

2012-06-09

2012-06-02

2012-05-26

2012-05-19

2012-05-12

2012-05-05

2012-04-28

2012-04-21

2012-04-14

2012-04-07

2012-03-31

2012-03-24

2012-03-17

2012-03-10

2012-03-03

2012-02-25

2012-02-18

2012-02-11

2012-02-04

2012-01-28

2012-01-21

2012-01-15

2012-01-08

2012.01.01

2011.12.25

2011.12.18

2011.12.11

2011.12.04

2011.11.27

2011.11.20

2011.11.13

2011.11.06

2011.10.30

2011.10.23

2011.10.16

2011.10.09

2011.10.02

2011.09.25

2011.09.18

2011.09.11

2011.09.04

2011.08.28

2011.08.21

2011.08.14

2011.08.07

2011.07.31

2011.07.24

2011.07.17

2011.07.10

2011.07.03

2011.06.26

2011.06.19

2011.06.12

2011.06.05

2011.05.29

2011.05.22

2011.05.15

2011.05.08

2011.05.01

2011.04.25

2011.04.17

2011.04.10

2011.04.03

2011.03.27

2011.03.20

2011.03.13

2011.03.06

2011.02.27

2011.02.20

2011.02.13

2011.01.30

2011.01.23

2011.01.16

2011.01.09

2011.01.02

2010.12.26

2010.12.19

2010.12.12

2010.12.05

2010.11.28

2010.11.21

2010.11.14

2010.11.07

2010.10.31

2010.10.24

2010.10.17

2010.10.10

2010.10.03

2010.09.26

2010.09.19

2010.09.12

2010.09.05

2010.08.29

2010.08.22

2010.08.15

2010.08.08

2010.08.01

2010.07.25

2010.07.18

2010.07.11

2010.07.04

2010.06.27

2010.06.20

2010.06.13

2010.06.11

2010.06.10

2010.06.06

2010.05.30

2010.05.23

2010.05.16

2010.05.09

2010.05.02

2010.04.25

2010.04.18

2010.04.11

2010.04.05

2010.03.28

2010.03.21

2010.03.14

2010.03.07

2010.02.28

2010.02.21

2010.02.14

2010.02.07

2010.01.31

2010.01.24

2010.01.17

2010.01.10

2010.01.03

2009.12.27

2009.12.20

2009.12.13

2009.12.06

2009.11.29

2009.11.22

2009.11.15

2009.11.08

2009.11.01

2009.10.25

2009.10.18

2009.10.11

2009.10.04

2009.09.27

2009.09.20

2009.09.13

2009.09.06

2009.08.30

2009.08.23

2009.08.16

2009.08.09

2009.08.02

2009.07.26

2009.07.19

2009.07.12

2009.07.05

2009.06.27

2009.06.21

2009.06.14

2009.06.07

2009.05.31

2009.05.24

2009.05.17

2009.05.10

2009.05.03

2009.04.26

2009.04.19

2009.04.13

2009.04.05

2009.03.29

2009.03.22

2009.03.15

2009.03.08

2009.03.01

2009.02.22

2009.02.15

2009.02.08

2009.02.01

2009.01.25

2009.01.18

2009.01.11

2009.01.04

2008.12.28

2008.12.21

2008.12.14

2008.12.07

2008.11.30

2008.11.23

2008.11.16

2008.11.09

2008.11.02

2008.10.26

2008.10.19

2008.10.12

2008.10.05

2008.09.28

2008.09.21

2008.09.14

2008.09.07

2008.08.31

2008.08.24

2008.08.17

2008.08.10

2008.08.03

2008.07.27

2008.07.20

2008.07.13

2008.07.06

2008.06.29

2008.06.22

2008.06.15

2008.06.08

2008.06.01

2008.05.25

2008.05.18

2008.05.11

2008.05.04

2008.04.27

2008.04.20

2008.04.13

2008.04.06

2008.03.30

2008.03.24

2008.03.16

2008.03.09

2008.03.02

2008.02.24

2008.02.17

2008.02.10

2008.02.03

2008.01.27

2008.01.20

2008.01.13

2008.01.06

2007.12.30

2007.12.23

2007.12.16

2007.12.09

2007.12.02

2007.11.25

2007.11.18

2007.11.11

2007.11.04

2007.10.28

2007.10.21

2007.10.14

2007.10.07

2007.09.23

2007.09.16

2007.09.09

2007.09.02

2007.08.26

2007.08.19

2007.08.12

2007.08.05

2007.07.29

2007.07.22

2007.07.15

2007.07.08

2007.07.01

2007.06.24

2007.06.17

2007.06.10

2007.06.03

2007.05.27

2007.05.20

2007.05.17

2007.05.13

2007.05.06

2007.04.22

2007.04.15

2007.04.09

2007.04.01

2007.03.25

2007.03.18

2007.03.11

2007.03.04

2007.02.25

2007.02.18

2007.02.11

2007.02.04

2007.01.28

2007.01.21

2007.01.14

2007.01.07

2006.12.31

2006.12.17

2006.12.10

2006.12.03

2006.11.19

2006.11.12

2006.11.05

2006.10.29

2006.10.22

2006.10.15

2006.10.08

2006.09.17

2006.09.10

2006.09.03

2006.08.27

2006.08.20

2006.07.30

2006.07.23

2006.07.02

2006.06.25

2006.06.18

2006.06.04

2006.05.28

2006.05.21

2006.05.14

2006.05.07

2006.04.30

2006.04.02

2006.03.26

2006.03.19

2006.03.12

2006.03.05

2006.02.26

2006.02.12

2006.02.05

2006.01.29

2006.01.22

2006.01.15

2006.01.01

2005.12.25

2005.12.18

2005.12.11

2005.12.04

2005.11.27

2005.11.20

2005.11.13

2005.11.06

2005.10.30

2005.10.23

2005.10.16

2005.10.02

2005.09.18

2005.09.11

2005.09.04

2005.08.28

2005.08.21

2005.08.14

2005.07.31

2005.07.03

2005.06.26

2005.06.19

2005.06.12

2005.05.29

2005.05.22

2005.05.15

2005.05.08

2005.05.01

2005.04.24

2005.04.17

2005.04.10

2005.04.05

2005.03.27

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.