Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Jest na świecie szczęście, ale w poczciwej pracy - nie w obietnicach losu i loterii.

Józef Korzeniowski

  Informacja


  
  

Kontakt mailowy: Diakonia Życia

Kontakt bespośredni z tej strony  ....>>>


Strona Diakonii Życia ...>>>

Informacje o Wystawach:


Information zu den Ausstellungen:Dlaczego Tak dla Życia ?


Żyjemy w czasie globalnego ataku cywilizacji śmierci, ataku na małżeństwo i rodzinę, a świat wydaje się być areną w walce o życie. W wojnach, w atakach terrorystycznych czy w masakrach szkolnych ginie bardzo wielu niewinnych ludzi. Jednak drugą przyczyną śmierci w świecie, a pierwszą w Europie jest aborcja wyprzedzając zgony z powodu wszelkich chorób i wypadków. Coraz powszechniejsze stają się środki niszczące płodność i życie. Dziecko staje się produktem nowoczesnej technologii, dawcą komórek i organów. „Wytwarza się” dzieci o określonych cechach, pozostałe poddając selekcji. Setki tysięcy zamrożonych, poczętych dzieci czeka w ciekłym azocie pomiędzy życiem a śmiercią. Coraz częściej prawo stanowione przez ludzi odmawia ochrony prawnej życiu poczętego dziecka.


My katolicy, nie możemy się na to godzić. Naszym zadaniem jest stać w obronie każdego Życia. Demaskujmy więc kłamstwa o aborcji i „in vitro”.  Trzy wystawy obsługiwane przez Diakonię Życia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, które Państwu proponujemy, są szansą na spojrzenie prawdzie w oczy. Jest to prawda niełatwa, ale motywująca, by każdy z nas bardziej świadomie stał się odtąd Obrońcą Życia od momentu jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci.Wystawy są udostępniane w Polsce przez Bractwo Małych Stópek ze Szczecina, były prezentowane również we wrześniu 2013 roku w naszej PMK w Berlinie.

Zainteresowanie wystawami środowiska dwujęzycznego było dla naszej Diakoni inspiracją przetłumaczenia ich również na język niemiecki, by dotarła do jak największej ilości osób.


Proponowane przez nas wystawy w formie zwijanych rollap-ów są łatwe, szybkie w obsłudze i przemieszczaniu.

Metoda ta umożliwia prezentację również w niedużych pomieszczeniach zamkniętych, jak i przy sprzyjającej pogodzie na zewnątrz, oraz daje możliwość indywidualnego określenia czasu ich trwania.


Wypożyczanie wystaw jest nieodpłatne.W imieniu Obrońców Życia

w Polskiej Misji Katolickiej

w Berlinie


Ks. Marek Kędzierski SDB

ProboszczOpis wystaw:


  • „Tak dla Życia” - Wystawa przedstawiająca w symboliczny, ale bardzo sugestywny sposób konsekwencje braku poszanowania życia od poczęcia.

           32 plansze na 14 rollup-ach  85x200 cm

           Autor: Paulina Korzeniewska


  • „Przeciw procedurze in-vitro” - Wystawa w sugestywny sposób ukazuje skutki procedury in-vitro. Niestety duża liczba osób, nie wie w jaki sposób przebiega ta procedura.  Panuje brak świadomości o tym, że przy in-vitro zamrażane jest kilka bądź kilkadziesiąt  zarodków. Jak wiemy, są to już osoby ludzkie.

            20 plansz na jednym rollap-ie 120x200 cm

            Autor: Adrian Perec


  • „Matki mężne czy szalone?” - Wystawa o kobietach, które urodziły dziecko mimo zagrożenia własnego życia przedstawiająca zdjęcia kobiet wraz z ich heroiczną biografią.

           24 plansze na 12 rollup-ach  85x200 cm

           Autor: Marta Dzbeńska-Karpińska


 Information zu den Ausstellungen:Warum Ja zum Leben ?


Wir leben in einer Zeit, in der die „Zivilisation des Todes“ weltweit zum Angriff angetreten ist, zum Angriff auf die Ehe und die Familie: Die Welt scheint eine Arena im Kampf ums Leben zu sein. In Kriegen, Terroranschlägen oder bei Amokläufen, die in Schulen verübt werden, sterben sehr viele unschuldige Menschen. Die zweithäufigste Todesursache weltweit und die häufigste Todesursache in Europa, noch vor Krankheiten und Unfällen, ist jedoch die Abtreibung. Immer selbstverständlicher werden Mittel gebraucht, die die Fertilität und das Leben zerstören. Und das Kind wird oft zu einem Produkt einer modernen Technologie oder sogar zu einem Zellen- und Organspender. „Erzeugt” werden Kinder mit bestimmten Merkmalen, und die übrig Gebliebenen werden ausgesondert. Hunderttausende empfangene Kinder, tiefgefroren im Flüssigstickstoff, schweben zwischen Leben und Tod. Immer häufiger gewähren die von den Menschen erlassenen Gesetze keinen Rechtsschutz mehr für das Leben eines empfangenen Kindes.


Wir, die katholischen Christen, sollten dem nicht zustimmen. Es ist unsere Aufgabe, jedem Leben Schutz zu gewähren. Lasst uns also die Lügen über die Abtreibung und über die In-vitro-Fertilisierung entlarven. Drei Ausstellungen, die Ihnen von uns angeboten werden, die von der Diakonie für das Leben der Polnischen Katholischen Mission in Berlin organisatorisch begleitet werden, sind eine Chance, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Es ist keine einfache Wahrheit, die aber dazu motiviert, dass sich jeder von uns mehr bewusst für das Leben einsetzt. Das Leben von Anfang an, bis zum natürlichen Tod.


Diese Ausstellungen werden von der „Bruderschaft der kleinen Füßchen“ (Bractwo Małych Stópek) aus Stettin (Szczecin) zur Verfügung gestellt. Sie sind bereits im September 2013 in der der Polnischen Katholischen Mission in Berlin präsentiert worden.

Das Interesse der deutschsprachigen Kreise an den Ausstellungen war für unsere Diakonie die Inspiration dafür, eine Übersetzung ins Deutsche zu veranlassen, um dadurch den Adressatenkreis zu erweitern.


Die Ausstellungen, die von uns in Form von Roll-Ups angeboten werden, sind bedienerfreundlich, leicht aufzustellen und zu transportieren.

Die Technik ermöglicht es auch, die Ausstellungen in nicht allzu großen geschlossenen Räumlichkeiten zu präsentieren, und beim günstigen Wetter auch draußen. Man hat auch die Möglichkeit, die Zeitdauer individuell zu gestalten.


Die Ausstellungen werden unentgeltlich verliehen.


Im Namen der Lebensschützer

in der Polnischen Katholischen Mission

in Berlin


Pater Marek Kędzierski SDB

PfarrerInformation zu den Ausstellungen:


  • „Ja zum Leben” - die Ausstellung schildert symbolisch, jedoch sehr überzeugend, die Konsequenzen einer mangelnden Achtung für das Leben von der Empfängnis an.

           32 Tafeln auf 14 Roll-Ups, 85x200 cm

            Autorin: Paulina Korzeniewska


  • „Gegen das In-Vitro-Verfahren” - die Ausstellung schildert überzeugend die Folgen des In-Vitro-Verfahrens. Leider viele Menschen wissen nicht, wie dieses Verfahren verläuft. Es fehlt das Bewusstsein dessen, dass beim In-Vitro-Verfahren einige beziehungsweise viele Embryos eingefroren werden. Wie wir wissen, sind diese bereits menschliche Personen.

           20 Tafeln auf einem Roll-Up, 120x200 cm

            Autor: Adrian Perec


  • „Mütter - mutig oder verrückt?” - die Ausstellung über Frauen, die trotz Gefährdung ihres eigenen Lebens ein Kind zur Welt gebracht haben, zeigt die Bilder der Frauen und ihre heldenhafte Biografien.

            24 Tafeln auf 12 Roll-Ups, 85x200 cm

             Autorin: Marta Dzbeńska-KarpińskaFlayer zum Ausdrucken - PDF

Flayer do druku - PDF


Na stronę Diakoni Życia...>>>

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.