Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Prawdziwa ludzka miłość może opierać się jedynie na wzajemnym poszanowaniu ludzkiego dostojeństwa.

Wissarion Bieliński

  Informacja 
 
 

Dzień pierwszy – 15 maj:


„Obecnie należy podkreślić z naciskiem, że Pan Bóg chce poprzez liczne łaski wsławić Maryję, swoją Rodzicielką, nazywaną wspomożycielską”. – Św. Jan Bosko


O Maryjo Najświętsza, potężna Wspomożycielko chrześcijan uciekających się z  ufnością do tronu miłosierdzia Twego usłysz wołanie swojego ludu ,który Cię błaga o pomoc potrzebną do ustrzeżenia się od grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących.


K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

K. Maryjo Wspomożenie Wiernych,

L. Módl się za nami

K. Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta

L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim


K. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił- spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci walcząc za życia w godzinę śmierci mogli odnieść  zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen
Dzień drugi – 16 maj:


„Jest nazywana Wspomożycielką Chrześcijan, zarówno w walce przeciwko wrogom zewnętrznym, jak i wewnętrznym… Z pomocą Maryi otrzyma się wszystko”. – Św. Jan Bosko


O Maryjo Najświetsza przemozna Królowo i Matko Kościoła,któraś poprzez wieki prowadziła bezpiecznie jego łódź wśród groźnych nawałnic spraw, aby jak najprędzej znikły wszelkie podziały wśród wierzących i rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz, Twój Syn Jezus Chrystus.


K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

K. Maryjo Wspomożenie Wiernych,

L. Módl się za nami

K. Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta

L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim


K. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił- spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci walcząc za życia w godzinę śmierci mogli odnieść  zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen

Dzień trzeci – 17 maj:


„Mówi się i głosi zawsze, że Maryja Wspomożycielka otrzymała i trzyma szczególne łaski, także nadzwyczajne i cudowne, dla tych, którzy troszczą się o chrześcijańskie wychowanie zagrożonej młodzieży poprzez czyny, rady i dobry przykład albo najzwyczajniej – modlitwę”. – Św. Jan Bosko


O Maryjo Matko ukochana, któraś była potężna opiekunką Piusa VII i  innych papieży, aż po dzień dzisiejszy osłoń płaszczem macierzyńskiej opieki Zastępcę Chrystusa na ziemi- Ojca Świętego. Ochraniaj go stale wśród wszelkich przeciwności, rozpalaj w nim moc ducha


 K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

K. Maryjo Wspomożenie Wiernych,

L. Módl się za nami

K. Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta

L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim


K. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił- spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci walcząc za życia w godzinę śmierci mogli odnieść  zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen

Dzień czwarty – 18 maj:


„Ci, którzy pragną łask od Maryi Wspomożycielki, pomagają naszym Misjom i niech będą pewni, że je otrzymają”. – Św. Jan Bosko


O Maryjo Królowo Apostołów weźmij w swą przemożną opiekę biskupów kapłanów i cały lud wierny. Wyproś im ducha wierności, doskonałego posłuszeństwa Ojcu świętemu i pałajacą gorliwość o zbawienie dusz. Nade wszystko opiekuj się serdecznie misjonarzami, aby ich posługa przyczyniła się do umocnienia Królestwa Bożego na ziemi, do chwały Boga i zbawienia wszystkich w niebie.


K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

K. Maryjo Wspomożenie Wiernych,

L. Módl się za nami

K. Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta

L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim


K. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił- spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci walcząc za życia w godzinę śmierci mogli odnieść  zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen

Dzień piąty – 19 maj:


„Najświętsza Maryja Panna jest założycielką i będzie wsparciem dla nszych dzieł... Chce, abyśmy złożyli w niej całą naszą ufność”. – Św. Jan Bosko


O Maryjo najświętsza Królowo Męczenników, któraś za swego życia ziemskiego doświadczyłaś najstraszniejszych cierpień wzmocnij naszą wolę w wiernej służbie Twojej, abyśmy z odwagą i przekonaniem spełniali swoje obowiązki religijne okazując się zawsze Twymi wiernymi dziećmi


K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

K. Maryjo Wspomożenie Wiernych,

L. Módl się za nami

K. Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta

L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim


K. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił- spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci walcząc za życia w godzinę śmierci mogli odnieść  zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen

Dzień szósty – 20 maj:


„Maryja jest naszą przewodniczką, naszą mistrzynią i naszą matką”. – Św. Jan Bosko


O Maryjo Wspomożycielko chrześcijan wyjednaj nam łaskę wytrwania w świętej wierze i zachowanie w sobie wolności synów Bożych. Ze swej strony przyrzekamy dołożyć wszelkich starań, by nasze życie było nieustanną ofiarą dla Boga naszego Ojca, ofiarą składaną poprzez Jezusa Chrystusa Syna Twego, który nam  zapewnia wieczne zbawienie.


K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

K. Maryjo Wspomożenie Wiernych,

L. Módl się za nami

K. Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta

L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim


K. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił- spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci walcząc za życia w godzinę śmierci mogli odnieść  zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen
Dzień siódmy – 21 maj:


„Bądźcie życzliwi wobec siebie jak bracia: kochajcie się, pomagajcie sobie i traktujcie jak bracia. Nie braknie wam pomocy Boga i Maryi Wspomożycielki. Przyrzeknijcie mi kochać się jak bracia”. – Św. Jan Bosko


O Maryjo Najświętsza, Matko łaskawa i litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy uwalniała lud chrześcijański od klęsk zbiorowych I kar doczesnych, ratuj nas przed zalewem niewiary i swobody obyczajów  w skutek, których dusze obojętnieją i oddalają się od Boga. Utwierdzaj dobrych wzmacniaj słabych przywołuj do pokuty słabych grzeszników.


K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

K. Maryjo Wspomożenie Wiernych,

L. Módl się za nami

K. Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta

L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim


K. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił- spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci walcząc za życia w godzinę śmierci mogli odnieść  zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen
Dzień ósmy – 22 maj:


„Polecajcie gorąco nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki i Najświętszego Sakramentu”. – Św. Jan Bosko


O Maryjo Najświętsza, Matko najczulsza swego Boskiego Syna, która na wieść o Jego zaginięciu szukałaś Go przez trzy dni i trzy noce ogarnięta trwogą, błagamy Cię spojrzyj z matczyną miłością na rzesze dzieci i młodzieży. Wspomożycielko niezawodna w sprawach wychowania, prowadź młode pokolenie do Jezusa Chrystusa. Dopomagaj mu kształtować się w atmosferze prawdy i miłości i strzeż je od zagubienia na drodze grzechu.


K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

K. Maryjo Wspomożenie Wiernych,

L. Módl się za nami

K. Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta

L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim


K. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił- spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci walcząc za życia w godzinę śmierci mogli odnieść  zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen
Dzień dziewiąty – 23 maj:


„Oto, co musimy uczynić w święto Maryi Wspomożycielki: oczyścić nasze serca dobrą spowiedzią i ofiarować je, więcej, przylgnąć nimi do Najświętszej Maryi, aby były zawsze blisko Jezusa, i otrzymać to dzięki częstym i żarliwym komuniom”. – Św. Jan Bosko


O Maryjo Matko najdobrotliwsza, któraś była w każdym czasie Wspomożycielką chrześcijan otaczaj nas Swą czułą opieką za życia, a szczególnie w godzinę naszej śmierci i spraw abyśmy kochając czcząc Cię na ziemi, mogli śpiewać Twoje miłosierdzie w niebie.


K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

K. Maryjo Wspomożenie Wiernych,

L. Módl się za nami

K. Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta

L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim


K. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił- spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci walcząc za życia w godzinę śmierci mogli odnieść  zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen


 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.