Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Już samo dostrzeganie własnych omyłek i grzechów uwzniośla człowieka.

Mikołaj Gogol

  Informacja


  
Nownna przed Uroczystością Świętego Jana Bosko Ojca i Nauczyciela Młodzieży 


 


Przed uroczystością św. Jana Bosko ( 31 stycznia) odmawiamy 9- dniową nowennę, (rozpoczynamy 22 stycznia 2017 r., ale dołączyć możesz w każdym momencie), dzięki której możemy wyprosić wiele łask. Módlmy się w naszych intencjach, w intencjach  rodziców, dzieci i młodzieży, za wychowawców i nauczycieli, za Salezjanów, również w intencjach naszej Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie i wspólnot, które w niej działają. Dziękujmy też Panu Bogu, za Świętego Jana Bosko, bo bez Niego nie byłoby tego wszystkiego:


Nowenna - Modlitwy do Św. Jana Bosko
Nowenna dzień 1 – 22 stycznia


Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult ku Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej, częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu. Amen


Po każdej modlitwie przez wszystkie dni nowenny:
Ojcze Nasz...  Zdrowaś...  Chwała Ojcu...

Módl się za nami św. Janie Bosko - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.


Dzień 2 – 23 stycznia


Święty Janie Bosko, przez miłość do Maryi Wspomożycielki, która w życiu była Ci Matką i Mistrzynią, wyjednaj nam prawdziwe i stałe nabożeństwo do Maryi, abyśmy mogli zasłużyć na Jej potężną opiekę w życiu i przy śmierci. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…


Dzień 3 – 24 stycznia


Święty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, byśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła Katolickiego, oraz kochali i czcili Ojca świętego, okazując mu pełne posłuszeństwo. Amen Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…


Dzień 4 – 25 stycznia


Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…


Dzień 5 – 26 stycznia


Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie Rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twojego ducha i wiernie naśladowały twe heroiczne cnoty. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…


Dzień 6 – 27 stycznia


Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dzieł. Amen


Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…


Dzień 7 – 28 stycznia


Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…


Dzień 8 – 29 stycznia


Święty Janie Bosko, który ponad wszystko ukochałeś cnotę czystości, świadcząc o niej przykładem, słowem i pismem, spraw, abyśmy w niej rozmiłowani, utwierdzali ją w naszym otoczeniu wszystkimi siłami. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…


Dzień 9 – 30 stycznia


Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen  


Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…
„Ci, którzy trudzą się, aby pozyskać ludzi dla Boga,

otrzymują Boże błogosławieństwo i opiekę,

a ludzie będą ich szanować i kochać.”


- Św. Jan Bosko

Wychowawca Młodzieży i Założyciel Salezjanów
 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.