Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Każdy dobry może być lepszy.

przysłowie

  Ogłoszenia parafialne 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

5 Niedziela Wielkanocna

2 maja 2021


 1. Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską. Nabożeństwa majowe z Litanią Loretańską w Bazylice będą odbywały się codziennie o godz. 17.30. W pozostałych kościołach Litania będzie odmawiana przed mszą w języku polskim.

 


2. W majowym kalendarzu zbiega się kilka dat wyjątkowych dla polskiej tożsamości. Drugiego maja świętujemy Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a już następnego dnia Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Ta zbieżność sprzyja refleksji na temat naszej historii, naszych symboli narodowych, jak również łączących nas więzi i wspólnych wartości.

 

 

3. Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – minister Spraw Zagranicznych – Zbigniew Rau – przekazał wszystkim Rodakom żyjącym poza granicami Polski życzenia pomyślności oraz podziękowanie za dotychczasową współpracę i pielęgnowanie kultury oraz tradycji polskiej, za wierność mowie i wierze Ojców oraz za miłość do naszej wspólnej Ojczyzny – Polski.

 

4. 3 maja to również Uroczystość NMP Królowej Polski. Ponieważ w Berlinie jest to zwykły dzień pracy, uroczyste nabożeństwo majowe i msza święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona w poniedziałek wieczorem.

 

 

5. Osoby dorosłe, które nie miały okazji przyjąć Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy do udziału w katechezach przygotowujących do tego Sakramentu. Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę 2 maja,  po mszy o godz. 18.00 w domu Jana Pawła II za Bazyliką.

 

 

6. Zapraszamy na katechezy przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa, czyli tzw. Kurs Przedmałżeński. Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 11 maja o godz. 19.00 w domu Jana Pawła II za Bazyliką.

 

 

7. 5 września bieżącego roku odbędą się wybory do Rady Parafialnej Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Rada Parafialna jest ciałem doradczym. Jej zadaniem jest poszukiwanie odpowiedzi na pojawiające się wyzwanie duszpasterskie, namysł nad działalnością i kierunkami rozwoju Misji oraz pomoc w komunikacji z parafianami. Do Rady Parafialnej mogą kandydować osoby, które:

 

- Mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Archidiecezji Berlińskiej,

- W dniu wyborów ukończyły 14 rok życia,

- Złożą do końca czerwca swoją kandydaturę popartą 10 podpisami innych członków wspólnoty parafialnej. Odpowiednie formularze będą dostępne w biurze parafialnym od 1 czerwca.

 

Głos wyborczy mają natomiast wszyscy wierni, którzy w dniu głosowania ukończyli 14 rok życia i mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Archidiecezji.

 

Do składania kandydatur zapraszamy wszystkich, którzy nie boją się wyzwań i lubią angażować się na rzecz innych.

 

 

8. Kalendarz liturgiczny:

- 5 maja – wspólnota salezjańska wspomina świętego Dominka Savio – patrona ministrantów i kobiet oczekujących potomstwa.

- 6 maja - Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

- 7 maja – Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź w Bazylice: rano od 7.30, wieczorem od 17.00.

- 8 maja - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

 

 

9. Jan Paweł II umiłował sobie Matkę Bożą w sposób szczególny. Maryja odegrała ogromną rolę w życiu nie tylko małego Karola, ale także i jego późniejszej, papieskiej posłudze.

Przez całe swoje życie ułożył wiele modlitw za wstawiennictwem Maryi, w tym także piękną modlitwę za rodziny. Pomódlmy się nią wspólnie w intencji wszystkich rodzin z naszej Misji.

 

Niech Maryja Dziewica, Matka Kościoła, stanie się Matką naszego Domowego Kościoła

Przez swoją matczyną pomoc i opiekę, niech sprawi, aby każda rodzina prawdziwie stała się małym Kościołem,

który odzwierciedla i na nowo ożywia tajemnicę Kościoła Chrystusowego.

 

Ty, która jesteś prawdziwym sługą Pana, bądź dla nas przykładem pokornego przyjmowania Bożej woli!

Ty, która jesteś Matką Boleści u stóp krzyża, bądź tam, by ulżyć naszym ciężarom.

Otrzyj łzy tych, którzy cierpią z powodu rodzinnych trudności.

 

Niech Chrystus Pan, Król Wszechświata, Król rodzin,

będzie obecny, tak jak w Kanie Galilejskiej,

w każdej rodzinie świata, by przekazać swoje światło, radość, spokój i siłę.

 

Niech każda rodzina, wspólnie z innymi ma swój udział

w przyjściu Jego królestwa na ziemię.

 

Chrystusowi i Tobie, Maryjo, powierzamy nasze rodziny. Amen. 
:: ARCHIWUM OGŁOSZEŃ ::

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.