100. DNI ABSTYNENCJI NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI 2018 DEKALOG EMIGRACJI
Odpraw nowennę za Ojczyznę


Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie.

2 List św. Pawła do Koryntian 13,11

  Linki

od 7 maja 2007r.