DEKALOG EMIGRACJI


Serca, gdy się cieszą, stoją otworem.

Przysłowie łacińskie

  Festyn Parafialny 18.08.

od 7 maja 2007r.