DEKALOG EMIGRACJI


Najgorszym z przyjaciół jest ten, który ci schlebia i przemilcza twoje błędy.

przysłowie

  Edukacja-IPN w Berlinie-04.05.19

od 7 maja 2007r.