DEKALOG EMIGRACJI


Piękno bez dobroci jest jak dom bez drzwi, okręt bez wiatru, źródło bez wody.

przysłowie

 
Pielgrzymka w 74 rocznicę wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego
do Ravensbrück 14.04.2019

od 7 maja 2007r.