DEKALOG EMIGRACJI


Nie wszystko złoto, co się świeci.

przysłowie

  ReQuiem-sp.ks.Exiquio Estrada Ramirez-23.03.19

od 7 maja 2007r.