DEKALOG EMIGRACJI


Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka.

Monteskiusz

  Błogosławienstwo_Lektorów_i_Psałterzystów-12.03.2017

od 7 maja 2007r.