DEKALOG EMIGRACJI


Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. A do czego podobny jest pijak?

Maksym Gorki

  Rekolekcje Adwentowe - 12-16.12.2015

od 7 maja 2007r.