DEKALOG EMIGRACJI


O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem.

św. Augustyn

  Uroczysta Masza św. na Plötzensee - 12.09.2015

od 7 maja 2007r.