DEKALOG EMIGRACJI


Radość otwiera serce, smutek je zamyka.

św. Franciszek Salezy

  Miejsca w Włoszech związane z księdzem Janem Bosko

od 7 maja 2007r.