DEKALOG EMIGRACJI


Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mojego wołania.

Ps 40,2

  Poświęcenie pomnika Jana Pawła II - PMK Berlin 24.06.2015

od 7 maja 2007r.