List Pasterski Arcybiskupa Berlina na WP 2020
DEKALOG EMIGRACJI


Sprawiedliwość jest silniejsza nawet od prawa.

Menander

  Protest Solidarności z Mary Wagner i Lindą Gibbons-Berlin 05.05.2015

od 7 maja 2007r.