Nowenna do Ducha Świetęgo
DEKALOG EMIGRACJI
List Ap. MISERICORDIA ET MISERA Papieża Franciszka


Niesprawiedliwość przynajmniej w połowie wypływa z niewiedzy.

Mikołaj Gogol

  Ks.Tadeusz Niewęgłowski SDB-30-lecie święceń kapłańskich 03.07.2013

od 7 maja 2007r.