Nowenna do Ducha Świetęgo
List Benedykta XVI na 100.rocznicę urodzin św.Jana Pawła II
DEKALOG EMIGRACJI


Bogactwo nie powoduje zmiany obyczajów na lepsze.

przysłowie

  Pielgrzymka do Schönstatt


Jubileuszowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Schönstatt.
16.05 - 20.05.2007.


Szensztat (niem. Schönstatt), jak wskazuje nazwa jest to "piękne miejsce", położone nad Renem w środkowej części Niemiec. Szensztat należące do w miasteczka Vallendar k. Koblencji. Tam w r. 1914 powstaje moralno-religijny ruch odnowy założony przez Sługę Bożego Ojca Józefa Kentenicha. Maryjna duchowość Ruchu Szensztackiego zachęca i uczy świętości w życiu codziennym. Matka Boża czczona jest tu pod wezwaniem Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. Sanktuaria Szensztackie, w których Matka Boża działa jako Wychowawczyni stanowią duchowe centra Ruchu Szensztackiego. Ruch rozwinął się w czterdziestu krajach świata, a w ostatnich latach przez Pielgrzymujące Sanktuaria, Maryja z Szensztat dotarła do mieszkańców około osiemdziesięciu krajów.
Szensztat jest również miejscem wiecznego spoczynku Ojca Józefa Kentenicha - Założyciela Szensztatu.

Członkowie naszej parafialnej wspólnoty, związani od 1999 roku z ruchem poprzez Matkę Trzykroć Przedziwną, odwiedzającą nasze rodziny w Pielgrzymujących Sanktuariach, wyruszyli na druga już pielgrzymkę do miejsca założenia, do ŹRÓDŁA ŁASK, które wytrysło w Szensztat.
16 maja 2007, wieczorem, gromadzimy się przed Bazyliką. Nasz opiekun Ksiądz Wojciech Majchrzak z szeroko otwartymi ramionami wita każdą nadchodzącą osobę. Radość i entuzjazm odbija się na twarzach, pomimo że niektórych zmoczył deszcz. Każdy z nas chciałby jak najlepiej przeżyć ten pielgrzymkowy czas. Jeszcze choć na chwilę wchodzimy do świątyni na modlitwę. Ksiądz Proboszcz modli się z nami i błogosławi na drogę, żegnając się z nami, kropi święconą wodą i z troską mówi; "Jedźcie i wracajcie szczęśliwie." Mimo niepogody, noc mija spokojnie i szybko, a na miejscu wita nas Siostra Damiana - odpowiedzialna w Szensztat za Sekretariat Europy Wschodniej.
W centrum Szensztatu znajduje się mała kapliczka nazwana Prasanktuarium - pierwsze Sanktuarium Matki Trzykroć Przedziwnej, w którym to 18 października 1914 r. Ojciec Kentenich i Jego podopieczni zawarli przymierza miłości z Matką Bożą. Na wzgórzach otaczających to miejsce rozmieszczone są Domy formacyjne i Sanktuaria poszczególnych wspólnot. Sanktuarium Kanaan, Góra Syjon, Moria, - Domy formacyjne kapłanów, Sanktuarium Tabor - dla mężczyzn i Braci Maryi, Sanktuarium Rodzin, Sanktuarium Matek czy Sióstr Szensztackich.
Na Górze Szensztat, zauważalny z każdej innej góry, wznosi się Kościół Trójcy Świętej, którego architektura przypomina nadreńskie zamki warowne. W tym to kościele znajduje się grób Ojca Kentenicha, Założyciela Szensztatu. W pobliżu kościoła wzniesiono dom - muzeum w którym zgromadzono pamiątki związane z życiem Ojca Kentenicha i założonego dzieła. Wzruszającym eksponatem jest odtworzony betonowy bunkier, dziura nie posiadająca okna - z piwnicy gestapo w Koblencji. W takim pomieszczeniu cztery tygodnie więziono Ojca Kentenicha. Następnie przez trzy lata był On więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Przebywał tam razem z polskimi księżmi. Obecnie żyje jeszcze współwięzień obozu - Ks. biskup Ignacy Jeż z Koszalina.
Msze święte, Nabożeństwa majowe przeżywane w poszczególnych Sanktuariach dostarczały nam wzruszających przeżyć. Uczestnictwo w majowej procesji z kościoła pielgrzymkowego do Prasanktuarium w dniu 18 maja stanowiła dla wielu centralne przeżycie. Data 18-go każdego miesiąca jest obchodzona w Szensztacie, jako dzień przymierza, świętuje się i odnawia przymierze miłości zawarte z Matka Bożą. Na zakończenie modlitw w Prasanktuarium, na placu pielgrzyma pali się karteczki zapisane duchowymi ofiarami i prośbami składanymi Matce Bożej do skarbca łask. Przy płonącym ogniu, spalającym ogromne ilości kartek wyjmowanych z przyniesionych z innych Sanktuariów dzbanów, śpiewane są pieśni maryjne w narodowych językach przybyłych tam pielgrzymów.
Odwiedziliśmy jeszcze inne miejsca ważne dla historii i duchowości Szensztatu, które tworzą całość. Słuchaliśmy wykładów, wyjaśnień, informacji, które przekazała nam Siostra Damiana. Głoszone Słowo Boże, sprawowana codziennie Eucharystia pouczenia, wyjaśnienia, posługa w konfesjonale oraz ogromna osobista troska Księdza Wojciecha na pewno wyda dobre owoce w naszych sercach i w naszym życiu.

Maria BalickaZdjęcia z pielgrzymki

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.