100. DNI ABSTYNENCJI NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI 2018 DEKALOG EMIGRACJI
Odpraw nowennę za Ojczyznę


Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!

Ap 3,15

  Informacja



 






DZIEŃ PIERWSZY – 14 wrzesień


Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża «mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga», wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie..., którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.


Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...


DZIEŃ DRUGI – 15 wrzesień


Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy «staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka«, by «wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga», ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji..., którą ci przedkładam.


Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...


DZIEŃ TRZECI – 16 wrzesień


Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że «Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą», módl się za mną w moich trudnościach... i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...


DZIEŃ CZWARTY – 17 wrzesień


Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je «jako los wybranych dusz» i «dar prowadzący do zbawienia», wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę...


Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...


DZIEŃ PIĄTY – 18 wrzesień


Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, «że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany», że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy «budzi się nadzieja», bądź ze mną w moim doświadczeniu..., abym ufał w miłość Bożą.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...


DZIEŃ SZÓSTY – 19 wrzesień


Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że «gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba», bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę...


Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...


DZIEŃ SIÓDMY – 20 wrzesień


Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że «otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości», módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę...


Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...


DZIEŃ ÓSMY – 21 wrzesień


Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg «nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go», w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar..., o który cię z ufnością proszę.


Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...


DZIEŃ DZIEWIĄTY – 22 wrzesień


Święty Ojcze Pio, Maryja była ci «Matką najmilszą», Ją wysławiałeś «najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi», przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie...


Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...


 


 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.