Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej
DEKALOG EMIGRACJI


We własnym języku wyraża się to, czym żyje ludzka dusza we wspólnocie rodziny, narodu, historii.

Jan Paweł II

  Informacja


  
Nownna przed Uroczystością Świętego Jana Bosko Ojca i Nauczyciela Młodzieży 


 


Przed uroczystością św. Jana Bosko ( 31 stycznia) odmawiamy 9- dniową nowennę, (rozpoczynamy 22 stycznia 2017 r., ale dołączyć możesz w każdym momencie), dzięki której możemy wyprosić wiele łask. Módlmy się w naszych intencjach, w intencjach  rodziców, dzieci i młodzieży, za wychowawców i nauczycieli, za Salezjanów, również w intencjach naszej Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie i wspólnot, które w niej działają. Dziękujmy też Panu Bogu, za Świętego Jana Bosko, bo bez Niego nie byłoby tego wszystkiego:Nowenna - Modlitwy do Św. Jana Bosko
Nowenna dzień 1 – 22 stycznia


Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult ku Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej, częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu. AmenPo każdej modlitwie przez wszystkie dni nowenny:
Ojcze Nasz...  Zdrowaś...  Chwała Ojcu...

Módl się za nami św. Janie Bosko - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.Dzień 2 – 23 styczniaŚwięty Janie Bosko, przez miłość do Maryi Wspomożycielki, która w życiu była Ci Matką i Mistrzynią, wyjednaj nam prawdziwe i stałe nabożeństwo do Maryi, abyśmy mogli zasłużyć na Jej potężną opiekę w życiu i przy śmierci. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…Dzień 3 – 24 styczniaŚwięty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, byśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła Katolickiego, oraz kochali i czcili Ojca świętego, okazując mu pełne posłuszeństwo. Amen Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…Dzień 4 – 25 styczniaŚwięty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…
Dzień 5 – 26 styczniaŚwięty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie Rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twojego ducha i wiernie naśladowały twe heroiczne cnoty. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…
Dzień 6 – 27 stycznia

Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dzieł. Amen


Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…
Dzień 7 – 28 stycznia


Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…Dzień 8 – 29 stycznia


Święty Janie Bosko, który ponad wszystko ukochałeś cnotę czystości, świadcząc o niej przykładem, słowem i pismem, spraw, abyśmy w niej rozmiłowani, utwierdzali ją w naszym otoczeniu wszystkimi siłami. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…Dzień 9 – 30 styczniaŚwięty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen  


Ojcze nasz... Zdrowaś...  Chwała Ojcu... Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko…
„Ci, którzy trudzą się, aby pozyskać ludzi dla Boga,

otrzymują Boże błogosławieństwo i opiekę,

a ludzie będą ich szanować i kochać.”


- Św. Jan Bosko

Wychowawca Młodzieży i Założyciel Salezjanów
 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.